Výsledky vyhľadávania

 1. VLČKO, Ján. Porovnanie metód výpočtu požiadaviek na kapitálovú primeranosť : diplomová práca. Školiteľ: Mária Klimiková. Bratislava, 2015. 78 s.
  kniha

  kniha

 2. MARIAK, Vladimír - VAŠKOVIČ, Ladislav - VLČKO, Ján. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2015. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2015. 96 s. ISBN 978-80-89105-61-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 3. VAŠKOVIČ, Ladislav - VLČKO, Ján. Hospodárske očakávania podnikateľov v roku 2015 : (vyhodnotenie ekonomického prieskumu SOPK). In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2014. ISSN 1337-0510, 2014, roč. 9, č. 26, s. 50-58.
  článok

  článok

 4. VAŠKOVIČ, Ladislav - VLČKO, Ján. Hospodárske očakávania podnikateľov v roku 2014 (vyhodnotenie ekonomického prieskumu SOPK). In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2014. ISSN 1337-0510, 2014, roč. 9, č. 23, s. 39-46.
  článok

  článok

 5. VLČKO, Ján. Podnikatelia predpokladajú stagnáciu. In Slovenský výber : mesačník manažmentu obchodu, výroby a distribúcie. - Bratislava : SON MEDIA, 2013. ISSN 1335-9266, 2013, roč. 17, č. 3, s. 28-29.
  článok

  článok

 6. KISS, Igor - MAGVAŠI, Peter - VLČKO, Ján. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2013. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2013. 112 s. ISBN 978-80-89105-52-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. AUTNER, Rudolf et al. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2012. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2012. 111 s. [3,55 AH]. ISBN 978-80-89105-49-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. AUTNER, Rudolf - ČAMBALOVÁ, Andrea - OCHOTNICKÝ, Pavol. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2011 [elektronický zdroj]. COM(2011). Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2011.
 9. VLČKO, Ján. Podnikatelia očakávajú recesiu. In Slovenský výber : mesačník manažmentu obchodu, výroby a distribúcie. - Bratislava : SON MEDIA, 2011. ISSN 1335-9266, 2011, roč. 15, č. 11-12, s. 16-17.
  článok

  článok

 10. VLČKO, Ján. Klesla najmä domáca spotreba. In Slovenský výber : mesačník manažmentu obchodu, výroby a distribúcie. - Bratislava : SON MEDIA, 2011. ISSN 1335-9266, 2011, roč. 15, č. 1-2, s. 18-19.
  článok

  článok