Výsledky vyhľadávania

 1. HAVRANOVÁ, Patrícia. Zahraničnoochodné vzťahy Číny s vybranými krajinami Latinskej Ameriky – Brazílie, Čile a Venezuely : diplomová práca. Školiteľ: Boris Baumgartner. Bratislava, 2019. 72 s.
  kniha

  kniha

 2. PAGÁČOVÁ, Michaela. Postavenie Indie v rámci Ázie : diplomová práca. Školiteľ: Boris Baumgartner. Bratislava, 2019. 72 s.
  kniha

  kniha

 3. ŠTIBRANÁ, Stanislava. Hospodárska a investičná expanzia Číny v Afrike : diplomová práca. Školiteľ: Boris Baumgartner. Bratislava, 2019. 74 s.
  kniha

  kniha

 4. ČESELSKÁ, Katarína. Medzinárodná ekonomická integrácia v Afrike so zameraním na Juhoafrické rozvojové spoločenstvo : diplomová práca. Školiteľ: Boris Baumgartner. Bratislava, 2019. 72 s.
  kniha

  kniha

 5. HORŇÁKOVÁ, Dominika. Zahraničnoobchodné vzťahy integračného zoskupenia ASEAN a EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Boris Baumgartner. Bratislava, 2019. 74 s.
  kniha

  kniha

 6. ĽUPTOVCOVÁ, Lucia. Najmenej rozvinuté krajiny a ich postavenie v rámci svetového hospodárstva : diplomová práca. Školiteľ: Boris Baumgartner. Bratislava, 2019. 71 s.
  kniha

  kniha

 7. ŠULLA, Daniel Richard. Postavenie Haiti a Dominikánskej republiky v rámci Latinskej Ameriky : bakalárska práca. Školiteľ: Boris Baumgartner. Bratislava, 2019. 44 s.
  kniha

  kniha

 8. GABRIŽOVÁ, Kristína. Medzinárodná ekonomická integrácia v Ázii : bakalárska práca. Školiteľ: Boris Baumgartner. Bratislava, 2019. 42 s.
  kniha

  kniha

 9. MATEJSKO, Jakub. Investičné a podnikateľské prostredie Nikaraguy a Hondurasu : bakalárska práca. Školiteľ: Boris Baumgartner. Bratislava, 2019. 53 s.
  kniha

  kniha

 10. STRATENÁ, Simona. Postavenie Venezuely v rámci regiónu Latinskej Ameriky : diplomová práca. Školiteľ: Boris Baumgartner. Bratislava, 2018. 63 s.
  kniha

  kniha