Výsledky vyhľadávania

 1. FARKAŠOVSKÝ, Vlastimil - LAWSON, Colin William - ZIMKOVÁ, Emília. A debt sustainability analysis of the Czech Republic and the Slovak Republic: a non parametric approach. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2015. ISSN 1212-3609, 2015, roč. 18, č. 3, s. 18-29.
  článok

  článok


 2. BOĎA, Martin - ZIMKOVÁ, Emília. An Insight into SBM Efficiency of Slovak Commercial Banks. In Financial Assets and Investing [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2014, 2014, vol. 5, no. 2, pp. 7-25.
  článok

  článok


 3. BOĎA, Martin - PINTER, Ľubomír - ZIMKOVÁ, Emília. Nominálny výmenný kurz a swapy úverového zlyhania na vládne dlhopisy: kointegrácia a Grangerova kauzalita. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2014. ISSN 0013-3035, 2014, roč. 62, č. 1, s. 46-70.
  článok

  článok


 4. BOĎA, Martin - ZIMKOVÁ, Emília. Production function of the slovak banking sector. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2014. ISSN 1336-8818, 2014, roč. 11, č. špeciálne číslo, s. 11-18.
  článok

  článok


 5. ÚRADNÍČEK, Vladimír - ZIMKOVÁ, Emília. Debt and growth in the Visegrad countries: threshold analysis. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2014. ISSN 1336-8818, 2014, roč. 11, č. špeciálne číslo, s. 120 - 126.
  článok

  článok


 6. ZIMKOVÁ, Emília - LAWSON, Colin William. An introduction to banking in Slovakia. Banská Bystrica : Matej Bel University, 2013. 145 s. Eruditio Mores Futurum. ISBN 978-80-557-0494-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. ZIMKOVÁ, Emília - TAŠKOVÁ, Jana. The Basel III and capital of the slovak banking sector: empirical analysis. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2012. ISSN 1336-8818, 2012, roč. 9, č. 1, s. 89-98.
  článok

  článok


 8. ZIMKOVÁ, Emília - TAŠKOVÁ, Jana. Vplyv Basel III na úverovú kapacitu bánk pôsobiacich na Slovensku. In Finančný manažment. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1338-7065, 2012, č.10, s. 5-11. Dostupné na : <http://www.financnymanazment.sk/2012/10-2012/Vplyv-Basel-III-na-uverovu-kapacitu-bank-posobiacich-na-Slovensku/>
  článok

  článok


 9. ZIMKOVÁ, Emília. Ako sa poučiť z problémov eurozóny? : (príčiny straty konkurencieschopnosti Portugalska, Írska, Talianska, Grécka a Španielska). In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2011. ISSN 1335-0900, Február 2011, roč. 19, č. 2, s. 8-11.
  článok

  článok


 10. MUSOVÁ, Zdenka. Bankový manažment a marketing : (vybrané kapitoly). Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici, 2011. 71 s. ISBN 978-80-557-0188-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]