Výsledky vyhľadávania

 1. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. V. mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků : Karviná 9. listopadu 2012 [elektronický zdroj]. Karviná : Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU v Opavě, [2012]. CD-ROM [908 s.]. ISBN 978-80-7248-800-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. VONGREJ, Marián. [Ekonómia]. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2011. ISSN 1336-1732, December 2011, roč. 4, č. 4, s. 140-142. Recenzia na: Ekonómia / Ján Lisý a kolektív. - Bratislava : Iura Edition, 2011. - ISBN 978-80-8078-406-5.
  článok

  článok

 3. LISÝ, Ján et al. Ekonómia. Bratislava : Iura Edition, 2011. 631 s. [34,73 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-406-5. [Počet ex. : 36, z toho voľných 30, prezenčne 1]
 4. GONDA, Vladimír. [Ekonomický rast a štruktúrne zmeny]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2009. ISSN 0323-262X, 2009, roč. 38, č. 1, s. 130-134. Recenzia na: Ekonomický rast a štruktúrne zmeny / František Melišek. - Bratislava : Sprint dva, 2008. - ISBN 978-80-969927-7-5.
  článok

  článok

 5. HONTYOVÁ, Kajetána. [Ekonomický rast a štruktúrne zmeny]. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV : Prognostický ústav SAV, 2009. ISSN 0013-3035, 2009, roč. 57, č. 1, s. 107-109. Recenzia na: Ekonomický rast a štruktúrne zmeny / František Melišek. - Bratislava : Sprint dva, 2008. - ISBN 978-80-969927-7-5.
  článok

  článok

 6. HAVETTOVÁ, Miroslava. [Ekonomický rast a štruktúrne zmeny]. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific journal. - Bratislava : EKONÓM, 2008. ISSN 1336-1732, December 2008, roč. 1, č. 3-4, s. 129-130. Recenzia na: Ekonomický rast a štruktúrne zmeny / František Melišek. - Bratislava : Sprint dva, 2008. - ISBN 978-80-969927-7-5.
  článok

  článok

 7. BOBÁKOVÁ, Viktória et al. Ekonómia novej ekonomiky v procese globalizácie. Rzeszow : Cezhraničný výskumný ústav, 2008. 234 s. ISBN 83-8078-0637-01-0.
 8. PAULÍK, Tibor. Makroekonomické projekce pro eurozónu. In Hospodárska a sociálna politika EÚ III. - aktuálne otázky : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pod záštitou Ing. Viery Tomanovej, PhD., ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD., rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2553-4.
  článok

  článok

 9. MELIŠEK, František - VINCÚR, Pavol - PEŠKOVÁ, Alica. Ekonomický rast a štruktúrne zmeny. Bratislava : Sprint dva, 2008. 247 s. ISBN 978-80-969927-7-5. [Počet ex. : 11, z toho voľných 7, prezenčne 4]
 10. PAULÍK, Tibor - ŠVANTNEROVÁ, Ľubica. Ponímanie vlastníctva v ekonomickej teórii. In Národohospodářský obzor. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2007. ISSN 1213-2446, 2007, roč. 7, č. 2, s. 62-73.
  článok

  článok