Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 12  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth p0052337^"
 1. MEDVEĎ, Jozef et al. Banky : história, teória a prax. 2. aktual., obsahovo a vecne preprac. a rozšír. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2013. 649 s. [32,45 AH]. Economics. VEGA 1/0613/12, VEGA 1/0908/12, VEGA 1/0121/10, IGA/FaME/2012/012, VEGA 1/0542/09, VEGA 1/2594/05, VEGA 1/3835/06, MVP IG 2315002. ISBN 978-80-89393-84-8. 1/0613/12, VEGA, Intenzita vzťahov medzi finančným sektorom a reálnou ekonomikou ako zdroj ekonomického rastu SR v postkrízovom období. [Počet ex. : 5, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 2. How does the central and eastern Europe cope up with the global financial crisis?. International conference on currency, banking and international finance. How does the central and eastern Europe cope up with the global financial crisis? : conference proceedings : 7th international conference on currency, banking and international finance : 27 and 28 September 2012 in Bratislava, Slovak Republic. Editors Jana Kotlebová, Mária Vojtková. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. CD-ROM [400 s.]. VEGA 1/0613/12, VEGA 1/0648/12, VEGA 1/0329/11, PMVP 2315026, ITMS 26240120032. ISBN 978-80-225-3494-9. 1/0613/12, VEGA, Intenzita vzťahov medzi finančným sektorom a reálnou ekonomikou ako zdroj ekonomického rastu SR v postkrízovom období. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. How does the central and eastern Europe cope up with the global financial crisis?. International conference on currency, banking and international finance. How Does Central and Eastern Europe Cope up with the Global Financial Crisis? : proceedings of the 7th international conference on currency, banking and international finance : 27 and 28 september 2012, Bratislava, Slovak republic. Edited by Jana Kotlebová ; reviewed by Ines Kersan-Škabić, Lumír Kulhánek, Alena Longauerová. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. vi, 386 s. [19,3 AH]. ITMS 26240120032, VEGA 1/0613/12, VEGA 1/0648/12, VEGA 1/0329/11, PMVP 2315026. ISBN 978-80-225-3527-4. 26240120032, ITMS, Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 4. SOBEK, Otto - ZIMKOVÁ, Emília. Menová teória a politika. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici, 2011. 227 s. [16,48 AH]. ISBN 978-80-557-0137-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 5. MUCHOVÁ, Eva et al. Medzinárodná ekonómia : (vybrané problémy). 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 213 s. [13,624 AH]. KEGA 295-027EU-4/2010. ISBN 978-80-225-3257-0. [Počet ex. : 11, z toho voľných 9, prezenčne 2]
 6. POLOUČEK, Stanislav et al. Peniaze, banky, finančné trhy. Bratislava : Iura Edition, 2010. 476 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-305-1. [Počet ex. : 9, z toho voľných 6, prezenčne 2]
 7. KULHÁNEK, Lumír - JANOUŠKOVÁ, Jana. Česká republika a vstup do Evropské unie z hlediska aplikace účetních principů. In Ekonomika firiem 2003 : zborník z medzinárodnej konferencie. - Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, 2003. ISBN 80-225-1737-2, s. 522-528.
  článok

  článok

 8. KULHÁNEK, Lumír - MELECKÝ, Martin. Analýza inflace v české ekonomice pomocí P-STAR modelu. In Národohospodářský obzor = National economic horizons. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2001. ISSN 1213-2446, 2001, č. 3, s. 37-51.
  článok

  článok

 9. KULHÁNEK, Lumír. Vývoj evropských finančních trhů a změny podnikatelského prostředí. In Finančný manažér : štvrťročník Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2000. ISSN 1335-5813, Jeseň 2000, roč. 1, č. 3, s. 110-112.
  článok

  článok

 10. Finance v pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti. Mezinárodní seminář. Finance v pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti II. : sborník referátů z mezinárodního semináře kateder financí, konaného při příležitosti 10. výročí založení Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné. Karviná : Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU v Opavě, 2000. 266 s. ISBN 80-7248-058-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.