Výsledky vyhľadávania

 1. PIVÁKOVÁ, Lenka. Bonita obce : diplomová práca. Školiteľ: Jozef Mrva. Bratislava, 2013. 67 s.
  kniha

  kniha

 2. TVRDOŇ, Jozef. Trh nehnuteľností. Recenzenti: Július Hanus, Jozef Mrva. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 127 s. [6,83 AH]. ISBN 978-80-225-3569-4. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 4]
 3. MRVA, Jozef. Modernizácia územnej samosprávy. In Inovatívne koncepty vo verejnej správe : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 24. 11. 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3303-4, s. [1-12].
  článok

  článok

 4. JURÁŠEKOVÁ, Adriana. Rozvoj ľudských zdrojov miestnej samosprávy v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Jozef Mrva. Bratislava, 2011. 46 s.
  kniha

  kniha

 5. PIVÁKOVÁ, Lenka. Úlohy centier administratívneho výkonu kompetencií a agend - spoločné obecné úradovne : bakalárska práca. Školiteľ: Jozef Mrva. Bratislava, 2011. 51 s.
  kniha

  kniha

 6. PYTLOVÁ, Daniela. Porovnanie štruktúry výdavkov a finančnej náročnosti obcí podľa veľkostných kategórií vo vybranom regióne : bakalárska práca. Školiteľ: Jozef Mrva. Bratislava, 2011. 58 s.
  kniha

  kniha

 7. BUČEK, Milan et al. Stratégia regionálneho a územného rozvoja Slovenska. In Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti. - Bratislava : Veda, 2010. ISBN 978-80-7144-179-3, s. 570-632 [3,10 AH].
  článok

  článok

 8. BUČEK, Milan et al. Stratégia regionálneho a územného rozvoja Slovenska. In Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti : podklad pre kontrolný deň. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2009, s. 364-410.
  článok

  článok

 9. ŠIKULA, Milan et al. Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti. Gestor projektu: Milan Šikula. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2008. 274 s. ISBN 978-80-7144-168-7. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 10. MRVA, Jozef. Postavenie samospráv pri rozvoji regiónu. In Verejná správa : revue pre miestnu štátnu správu a samosprávu, 1999, č. 1, s. 12-14.
  článok

  článok