Výsledky vyhľadávania

 1. BAČIŠIN, Vladimír. Aktuality z regiónu strednej a východnej Európy. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 2453-9287, 2018, č. 1, s. 6.
  článok

  článok

 2. BAČIŠIN, Vladimír. Aktuality z regiónu strednej a východnej Európy. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 2453-9287, 2017, č. 2, s. 8.
  článok

  článok

 3. BAČIŠIN, Vladimír. Aktuality z regiónu strednej a východnej Európy. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 2453-9287, 2017, č. 4, s. 9.
  článok

  článok

 4. BAČIŠIN, Vladimír. Dlhé ekonomické cykly Nikolaja Kondratieva. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2017. ISSN 1336-5711, 2017, roč. 14, č. 2, s. 1-10.
  článok

  článok

 5. BAČIŠIN, Vladimír. Aktuality z regiónu strednej a východnej Európy. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 2453-9287, 2017, č. 3, s. 6. VEGA 1/0313/14 "Vzťah medzi efektívnosťou a sociálnou spravodlivosťou - implikácie pre hospodársku politiku", APVV-15-0765 "Nerovnosť a ekonomický rast".
  článok

  článok

 6. BAČIŠIN, Vladimír. Aktuality z regiónu strednej a východnej Európy. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 2453-9287, 2017, č. 1, s. 9.
  článok

  článok

 7. BAČIŠIN, Vladimír. Aktuality z regiónu strednej a východnej Európy. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 2453-9287, 2016, roč. 1, č. 2, s. 5.
  článok

  článok

 8. BAČIŠIN, Vladimír. Teória kontraktov – ako vylepšiť zmluvy. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 2453-9287, 2016, roč. 1, č. 2, s. 28-29.
  článok

  článok

 9. BAČIŠIN, Vladimír. Neuroekonómia ako nová oblasť ekonomickej vedy. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2015. ISSN 1339-5416, September 2015, roč. 2, č. 9, s. 1-6.
  článok

  článok

 10. BAČIŠIN, Vladimír. Prognóza vývoja trhu rizikového kapitálu. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2015. ISSN 1339-5416, Marec 2015, roč. 2, č. 3, s. 1-8.
  článok

  článok