Výsledky vyhľadávania

 1. LITTVOVÁ, Zuzana. Aké sú dôsledky asymetrických informácií na poistnom trhu? In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 2453-9287, 2018, č. 1, s. 29-31 online. Recenzia na: Ekonomické a spoločenské súvislosti informačnej nerovnováhy na poistnom trhu / Monika Jurkovičová ... [et al.] ; recenzenti: Viktória Čejková, Zuzana Juhászová. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. - ISBN 978-80-225-4450-4.
  článok

  článok

 2. JURKOVIČOVÁ, Monika et al. Ekonomické a spoločenské súvislosti informačnej nerovnováhy na poistnom trhu. Recenzenti: Viktória Čejková, Zuzana Juhászová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 195 s. [9,67 AH]. VEGA 1/0849/15. ISBN 978-80-225-4450-4. [Počet ex. : 5, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 3. ONDRUŠKA, Tomáš et al. Poistný vzťah v kontexte spoločensko-ekonomických zmien. Recenzenti: Viktória Čejková ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 165 s. [9,02 AH]. VEGA 1/0431/14. ISBN 978-80-225-4287-6. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. ČEJKOVÁ, Viktória - FABUŠ, Michal, ml. Životné poistenie v Slovenskej republike. In FIN STAR NET 2012 : zborník recenzovaných príspevkov z III. medzinárodnej [internetovej] vedeckej konferencie : Bratislava, 7.-9. februára 2012. - Bratislava : Vydavateľstvo Fin Star, 2012. ISBN 978-80-970244-5-1, s. [1-8].
  článok

  článok

 5. ČEJKOVÁ, Viktória. O sprostredkovaní poistenia pre subjekty územnej samosprávy v Slovenskej republike. In Aktuálne trendy v manažmente verejnej správy : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára : Bratislava 28. apríla 2011. - Bratislava : crr.sk, 2011. ISBN 978-80-8137-001-4, s. 89-94.
  článok

  článok

 6. ČEJKOVÁ, Viktória - MARTINOVIČOVÁ, Dana - NEČAS, Svatopluk. Poistný trh : teória a prax. Lektori: Jiří Beneš, Eva Kafková. 1. vydanie. Bratislava : Iura Edition, 2011. 222 s. KEGA 3/736/09, MSM6215648904. ISBN 978-80-8078-399-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 7. ČEJKOVÁ, Viktória. Sprostredkovanie poistenia. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : komunálna reforma, spravovanie a manažovanie, trendy vo verejnom živote, regionálny rozvoj : Bratislava 25. novembra 2010. - Bratislava : crr, 2010. ISBN 978-80-970495-4-6, s. 102-112.
  článok

  článok

 8. ČEJKOVÁ, Viktória - SRNCOVÁ, Magdaléna. Poistenie poľnohospodárskych rizík. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2009. ISSN 1335-6186, 2009, roč. 9, č. 3, s. 77-84.
  článok

  článok

 9. ČEJKOVÁ, Viktória - PÁNEK, Dalibor. Bankopoistenie. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2008. ISSN 1337-2955, September 2008, roč. 4, č. 2, s. 37-43.
  článok

  článok

 10. ČEJKOVÁ, Viktória - POLÁCHOVÁ, Martina. O podnikateľskej etike v poisťovníctve. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2008. ISSN 1337-2955, Marec 2008, roč. 4, č. 1, s. 31-37.
  článok

  článok