Výsledky vyhľadávania

 1. STRUHÁROVÁ, Jana. Neštandardné operácie centrálnych bánk : diplomová práca. Školiteľ: Jozef Makúch. Bratislava, 2013. 72 s.
  kniha

  kniha

 2. STRUHÁROVÁ, Jana. Elektronické bankovníctvo - trendy a bezpečnosť : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Šimko. Bratislava, 2011. 35 s.
  kniha

  kniha

 3. STRUHÁROVÁ, Jana. Úhrn príjmov zo závislej činnosti a doplnkové dôchodkové poistenie. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2003. ISSN 1335-1583, 2003, č. 7, s. 177-178.
  článok

  článok

 4. STRUHÁROVÁ, Jana. Preddavky na daň z príjmu. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2000. ISSN 1335-1583, 2000, č. 3, s. 207-211.
  článok

  článok

 5. STRUHÁROVÁ, Jana. Zákonné poistenie organizácie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom alebo chorobe povolania. In Poradca. - Žilina : Poradca, 1999. ISSN 1335-1583, 1999, č. 9, s. 173-174.
  článok

  článok

 6. STRUHÁROVÁ, Jana. Vnútropodniková smernica pre vedenie podvojného účtovníctva. In Poradca. - Žilina : Poradca, 1999. ISSN 1335-1583, 1999, č. 12-13, s. 386-400.
  článok

  článok