Výsledky vyhľadávania

 1. KOPKÁŠ, Peter. Makroekonomická regulácia v trhovej ekonomike. Recenzenti: Juraj Šebo, Karol Morvay. 2. preprac. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 210 s. [12,35 AH]. ISBN 978-80-225-3644-8. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 4]
 2. ŠEBO, Juraj et al. Systémový prístup k racionalizácii pracovných procesov vo výrobných podnikoch : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu : doba riešenia od 01/2008 do 12/2010. Košice, 2010. [12 s.]. VEGA 1/0052/08.
 3. ŠEBO, Juraj. Teoretické súvislosti hodnotenia nástrojov environmentálnej politiky. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2009. ISSN 1335-7182, 2009, roč. 10, č. 2, s. 53-63.
  článok

  článok

 4. ŠEBO, Juraj - JURČIŠIN, Róbert. Procurement ako súčasť nákupného procesu v podniku. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2009. ISSN 1336-7137, 2009, roč. 5, č. 1-2, s. 36-41.
  článok

  článok

 5. ŠEBOVÁ, Miriam - ŠEBO, Juraj. Nástroje miestnej samosprávy na ovplyvňovanie lokálneho podnikateľského prostredia. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2009. ISSN 1335-7182, 2009, roč. 10, č. 1, s. 102-111.
  článok

  článok

 6. National and regional economics. International conference. National and regional economics VII : international conference proceedings : 1th-3th october, 2008 : Herľany, Slovak Republic [elektronický zdroj]. Proceedings editor Vincent Šoltés. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2008. CD-ROM. ISBN 978-80-553-0084-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. BUČEK, Milan et al. Záverečná správa za celú dobu riešenia projektu: Úloha regiónov v poznatkovo založenej ekonomike. Bratislava : Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja NHF EU, 2007. VEGA 1/1234/04.
 8. BUČEK, Milan et al. Záverečná súhrnná správa za rok 2005 za úlohu: analýza podnikateľského prostredia a bariér absorpčnej schopnosti regiónov : úloha štátneho programu výskumu a vývoja : 2003 SP 200280302. Bratislava, 2006. 243 s.
 9. ŠEBO, Juraj. Ekonomické nástroje environmentálnej politiky : dizertačná práca. Školiteľ: Milan Buček. Bratislava, 2005. 128 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. BUČEK, Milan et al. Analýza podnikateľského prostredia a bariér absorpčnej schopnosti regiónov : záverečná správa za rok 2005. Bratislava, 2005. [60] s. SP 200280302.