Výsledky vyhľadávania

 1. DUDÁŠ, Tomáš - RAJNOHA, Rastislav. Chinese High-Tech Foreign Direct Investments in the EU – Trends and Policy Responses. - Registrovaný: Scopus. In Problems and Perspectives in Management. - Sumy : LLC "СPС "Business Perspectives". ISSN 1810-5467, 2020, vol. 18, no. 2, pp. 316-328 online. GAAA GA/6/2019.
  článok

  článok

 2. JEŠKOVÁ, Iveta. Politické riziko ako faktor investičného rozhodovania nadnárodných spoločností : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Dudáš. Bratislava, 2020. 57 s.
  kniha

  kniha

 3. VALENTÉNYIOVÁ, Barbora. Postavenie pobaltských štátov vo svetovom hospodárstve : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Dudáš. Bratislava, 2020. 106 s.
  kniha

  kniha

 4. DUDÁŠ, Tomáš. Ekonomický vplyv prvej vlny globálnej pandémie COVID-19 na ekonomiky štátov V4. In Medzinárodné vzťahy 2020. medzinárodné vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 21. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej online 3. - 4. decembra 2020 = Conference Proceedings 21th International Scientific Conference online 3th - 4thDecember 2020. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2020. ISBN 978-80-225-4786-4. ISSN 2585-9412, s. 185-192 online.
  článok

  článok

 5. DUDÁŠ, Tomáš. Vplyv globálnej pandémie Covid-19 na svetové hospodárstvo - prvé odhady a opatrenia hospodárskej politiky. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISSN 1339-3502, 2020, roč. 15, č. 3, s. 14-26 online.
  článok

  článok

 6. VICIANOVÁ, Bibiána. Postavenie Holandska vo svetovom hospodárstve : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Dudáš. Bratislava, 2020. 72 s.
  kniha

  kniha

 7. DUDOVÁ, Kristína. Meniace sa postavenie Číny vo svetovom obchode v 21. storočí : bakalárska práca. Školiteľ: Tomáš Dudáš. Bratislava, 2020. 53 s.
  kniha

  kniha

 8. KANICHOVÁ, Monika. Migračná politika vybraných štátov Európy po roku 2010 : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Dudáš. Bratislava, 2019. 63 s.
  kniha

  kniha

 9. SZABÓ, Jakub. Vývoj príjmových nerovností v Európskej únii po zavedení eura : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Dudáš. Bratislava, 2019. 102 s.
  kniha

  kniha

 10. PIERVOLOVÁ, Diana. Fenomén kryptomien vo svetovom hospodárstve : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Dudáš. Bratislava, 2019. 92 s.
  kniha

  kniha