Výsledky vyhľadávania

 1. DUDOVÁ, Kristína. Meniace sa postavenie Číny vo svetovom obchode v 21. storočí : bakalárska práca. Školiteľ: Tomáš Dudáš. Bratislava, 2020. 53 s.
  kniha

  kniha

 2. JEŠKOVÁ, Iveta. Politické riziko ako faktor investičného rozhodovania nadnárodných spoločností : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Dudáš. Bratislava, 2020. 57 s.
  kniha

  kniha

 3. VALENTÉNYIOVÁ, Barbora. Postavenie pobaltských štátov vo svetovom hospodárstve : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Dudáš. Bratislava, 2020. 106 s.
  kniha

  kniha

 4. VICIANOVÁ, Bibiána. Postavenie Holandska vo svetovom hospodárstve : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Dudáš. Bratislava, 2020. 72 s.
  kniha

  kniha

 5. DUDÁŠ, Tomáš. Vplyv globálnej pandémie Covid-19 na svetové hospodárstvo - prvé odhady a opatrenia hospodárskej politiky. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISSN 1339-3502, 2020, roč. 15, č. 3, s. 14-26 online.
  článok

  článok

 6. DUDÁŠ, Tomáš. Analýza investičnej pomoci pre zahraničných investorov na Slovensku v rokoch 2002-2018. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2019 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4627-0. ISSN 2585-9404, s. 115-121.
  článok

  článok

 7. CHROPOVSKÁ, Barbora. Investičná atraktívnosť SR pre španielske nadnárodné korporácie : bakalárska práca. Školiteľ: Tomáš Dudáš. Bratislava, 2019. 62 s.
  kniha

  kniha

 8. SZABÓ, Jakub. Vývoj príjmových nerovností v Európskej únii po zavedení eura : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Dudáš. Bratislava, 2019. 102 s.
  kniha

  kniha

 9. KANICHOVÁ, Monika. Migračná politika vybraných štátov Európy po roku 2010 : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Dudáš. Bratislava, 2019. 63 s.
  kniha

  kniha

 10. PIERVOLOVÁ, Diana. Fenomén kryptomien vo svetovom hospodárstve : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Dudáš. Bratislava, 2019. 92 s.
  kniha

  kniha