Výsledky vyhľadávania

 1. LUKÁČOVÁ, Alexandra. Nástroje BI a ich využitie v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Majirský. Bratislava, 2011. 61 s.
  kniha

  kniha

 2. JEŘÁBEK, Martin. Možnosti využitia CMS v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Majirský. Bratislava, 2011. 58 s.
  kniha

  kniha

 3. HRDÝ, Štefan. Trendy vývoja podnikových ERP systémov : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Majirský. Bratislava, 2011. 54 s.
  kniha

  kniha

 4. KÚDEĽA, Ľubomír. Terminal services - ich využitie v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Majirský. Bratislava, 2011. 60 s.
  kniha

  kniha

 5. ĎUREC, Martin. Návrh bezpečnej komunikácie v podnikových IS : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Majirský. Bratislava, 2011. 63 s.
  kniha

  kniha

 6. DEMČIŠÁK, Roman. VPN v podniku - možnosti a využitie : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Majirský. Bratislava, 2011. 64 s.
  kniha

  kniha

 7. GRELL, Michal - MAJIRSKÝ, Miroslav - BAČOVÁ, Irena. Hospodárska informatika. 2. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. 153 s. ISBN 80-225-2158-2. [Počet ex. : 10, z toho voľných 7, prezenčne 3]
 8. BAČOVÁ, Irena et al. Informačné systémy malých podnikov a elektronické prostredie Európskej únie. In Rozšíření EU - ekonomické a lingvistické aspekty spolupráce : sborník příspěvků z mezinárodní konference, Liberec 7. dubna 2005. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2005. ISBN 80-7083-928-7.
  článok

  článok

 9. BAČOVÁ, Irena - MAJIRSKÝ, Miroslav. Automatizácia pracovného miesta v malých podnikoch. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky EU, 2004. ISSN 1336-3514, 2004, roč. 2, č. 2, s. 77- 91.
  článok

  článok

 10. GRELL, Michal - BAČOVÁ, Irena - MAJIRSKÝ, Miroslav. Ekonomická a informačná podstata úloh v systémoch riadenia výroby, služieb a verejnej správy. In Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2004, 2004, roč. 9, č. 2, s. 24-25.
  článok

  článok