Výsledky vyhľadávania

 1. KHOBTA, Viacheslav. Impact of Macroeconomic Stability on Automobile Sales in the European Market : diplomová práca. Školiteľ: Martin Alexy. Bratislava, 2020. 82 s.
  kniha

  kniha

 2. KONEČNÝ, Mário. Predikcia zlyhania malých a stredných spoločností v podmienkach Slovenskej republiky : diplomová práca. Školiteľ: Martin Alexy. Bratislava, 2020. 68 s.
  kniha

  kniha

 3. MARCZIBÁL, Levente. Selection of Optimal Portfolio and Risk Diversification – Critical Review of the Capm Beta : diplomová práca. Školiteľ: Martin Alexy. Bratislava, 2020. 47 s.
  kniha

  kniha

 4. PANASENKO, Yuliia. Foreign Direct Investments and Their Impact on V4 Countries : diplomová práca. Školiteľ: Martin Alexy. Bratislava, 2020. 91 s.
  kniha

  kniha

 5. MÉRYOVÁ, Denisa. Suverénny rating a ekonomická výkonnosť vybraných krajín EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Martin Alexy. Bratislava, 2020. 64 s.
  kniha

  kniha

 6. BIELIK, Peter. Finančná analýza vybraných podnikov v odvetví služieb : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Alexy. Bratislava, 2020. 43 s.
  kniha

  kniha

 7. KARAS, Jakub. ESMA a regulácia ratingových agentúr : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Alexy. Bratislava, 2020. 48 s.
  kniha

  kniha

 8. PETRUŠKOVÁ, Alena. Ratingové hodnotenie a výkonnosť ekonomiky Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Alexy. Bratislava, 2020. 40 s.
  kniha

  kniha

 9. CHRENKOVÁ, Viktória. Komparácia finančného zdravia vybraných ekonomických subjektov : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Alexy. Bratislava, 2020. 50 s.
  kniha

  kniha

 10. SOVA, Tomáš. Finančná analýza vybraných podnikov v odvetví požiarnej ochrany : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Alexy. Bratislava, 2020. 62 s.
  kniha

  kniha