Výsledky vyhľadávania

 1. SIVÁK, Rudolf et al. Riziko vo financiách a v bankovníctve. Recenzenti: Pavol Ochotnický, Katarína Belanová. 5. vydanie. Bratislava : Sprint 2 s.r.o., 2018. 485 s. [25,82 AH]. Economics. VEGA 1/0946/17. ISBN 978-80-89710-45-4. [Počet ex. : 20, z toho voľných 15, prezenčne 3]
 2. SIVÁK, Rudolf - GERTLER, Ľubomíra - KOVÁČ, Urban. Teória a politika rizika vo financiách a v bankovníctve. Recenzovali: Pavol Ochotnický, Miloš Hofreiter. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2015. 443 s. [18,4 AH]. Economics. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/yL1CVPTIZQ> ISBN 978-80-89710-19-5. [Počet ex. : 11, z toho voľných 6, prezenčne 3]
 3. SIVÁK, Rudolf - GERTLER, Ľubomíra - KOVÁČ, Urban. Riziká a modely vo financiách a v bankovníctve. Recenzovali: Július Alexy, Pavol Ochotnický. 3. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2014. 346 s. Economics. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/HPs4wpY81C> ISBN 978-80-89710-08-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. BELANOVÁ, Katarína. Teória a politika podnikateľských financií : zbierka príkladov. Recenzenti: Pavol Ochotnický, Urban Kováč. 2. rozšír. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 156 s. [5,90 AH]. ISBN 978-80-225-3618-9. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 4]
 5. DĚDEČEK, Lukáš. Využitie neurónovych sietí v ekonómii : bakalárska práca. Školiteľ: Urban Kováč. Bratislava, 2012. 38 s.
  kniha

  kniha

 6. HLOUŠEK, Roman. Predpoklady analýzy vývoja penzijných systémov : bakalárska práca. Školiteľ: Urban Kováč. Bratislava, 2012. 42 s.
  kniha

  kniha

 7. BUČEK, Milan - KOVÁČ GERULOVÁ, Lukrécia - KOVÁČ, Urban. Teoreticko-metodologické prístupy k regionálnej konvergencii v EÚ. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 149 s. [9,768 AH]. ISBN 978-80-225-3151-1. [Počet ex. : 11, z toho voľných 8, prezenčne 3]
 8. GERTLER, Ľubomíra. Meranie a riadenie vybraných finančných rizík : habilitačná prednáška : odbor habilitovania: Financie, bankovníctvo a investovanie. Bratislava, 2011. 38 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-3155-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 9. LANGE, André et al. A general approach for multivariate statistical MOSFET compact modeling preserving correlations. In Solid-state device research conference (ESSDERC) : proceedings of the European, 12-16 September 2011. - [s.l. s.n.], 2011. ISBN 978-1-4577-0706-3. ISSN 1930-8876, s. 163-166. Dostupné na : <http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=6044209&tag=1>
  článok

  článok

 10. KOVÁČ, Urban - KOVÁČ GERULOVÁ, Lukrécia. Experimentálna ekonómia vo verejných statkoch. In Financie a riziko : zborník príspevkov z XIII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 28. novembra 2011 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave pod záštitou rektora EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3278-5, s. 97-101. VEGA 270.
  článok

  článok