Výsledky vyhľadávania

 1. HEČKOVÁ, Gabriela. Odmeňovanie v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Michalcová. Bratislava, 2011. 45 s.
  kniha

  kniha


 2. PJONTEK, Tomáš. Marketingový mix spoločnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Michalcová. Bratislava, 2011. 43 s.
  kniha

  kniha


 3. PAŽICKÁ, Barbora. Marketingové plánovanie : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Michalcová. Bratislava, 2011. 40 s.
  kniha

  kniha


 4. ZAŤKOVÁ, Veronika. Protimonopolná politika (Legislatíva v SR a EU) : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Michalcová. Bratislava, 2011. 47 s.
  kniha

  kniha


 5. RUSNÁKOVÁ, Radka. Marketingový mix spoločnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Michalcová. Bratislava, 2011. 48 s.
  kniha

  kniha


 6. MICHALCOVÁ, Zuzana. Praktické aspekty regulácie slovenského a európskeho trhu elektroenergetiky. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie - nové výzvy : zborník [recenzovaných] vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3200-6, s. 350- 355. IG 2318160.
  článok

  článok


 7. DUBOVSKÁ, Nikola. Ochrana hospodárskej súťaže v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Michalcová. Bratislava, 2011. 48 s.
  kniha

  kniha


 8. HARÁROVÁ, Terézia. Regulácia prirodzených monopolov v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Michalcová. Bratislava, 2011. 47 s.
  kniha

  kniha


 9. MICHALCOVÁ, Zuzana. Vývoj legislatívy a regulácie v elektroenergetike SR. In Marketing a obchod 2011 : vplyv volatility a interdependencie v svetovom hospodárstve na marketing a obchod. - Zvolen : Bratia Sabovci, [2011]. ISBN 978-80-89241-41-5, s. 190-194.
  článok

  článok


 10. MICHALCOVÁ, Zuzana. Liberalizácia a konkurencia v elektroenergetike SR. In Ekonomické a manažérske aspekty konkurencieschopnosti a tvorby hodnoty podnikov II. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3141-2, s. 26-34.
  článok

  článok