Výsledky vyhľadávania

 1. KASTRATI, Ilir - MARKOVIČ, Peter. Portfoliomanagement aus der sicht der Theorie und Praxis : die Portfoliostrategien vor dem Hintergrund der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise : monographie. Recenzenti/gutachter: Miroslav Majtán, Ľudomír Šlahor. 1. vyd. Bratislava : KARTPRINT, 2017. 140 s. [7,95 AH]. VEGA 1/0066/17. ISBN 978-80-89553-50-1.

 2. ŠLAHOR, Ľudomír - ŽVACHOVÁ, Natália. Kapitálová primeranosť bánk a poisťovní. Bratislava : KARTPRINT, 2011. 225 s. ISBN 978-80-88870-94-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 3. PETRÍKOVÁ, Denisa. Štátna podpora exportu ako nástroj rastu konkurenčnej výkonnosti ekonomiky Slovenskej republiky : dizertačná práca. Škol. Ľudomír Šlahor. Bratislava, 2009. 183 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 4. KOŇARIK, Jozef. Hospodárska a menová únia v Európe a zahraničnoobchodné vzťahy: analýza vplyvov na zahraničný obchod SR : dizertačná práca. Škol. Ľudomír Šlahor. Bratislava, 2009. 214 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 5. TRENČIANSKA, Elena - BALÁŽ, Peter - ŠLAHOR, Ľudomír. Význam partnerstva s Ruskom pre energetickú bezpečnosť EÚ. In Česká republika a Slovensko v mezinárodním obchodě a podnikání : nové trendy v mezinárodním podnikání. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1372-0, s. 166-172. VEGA 1/4854/07.
  článok

  článok


 6. ŠLAHOR, Ľudomír. Quo vadis Eximbanka SR? In IBC. International business cooperation : časopis pre podnikateľov. - Bratislava : INFORMEX, 1999, 1999, roč. 10, č. 3, s. 12.
  článok

  článok


 7. TRENČIANSKA, Elena - ŠLAHOR, Ľudomír. Manažment finančných rizík. In Finančný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 1997. ISSN 1335-3861, 1997, č. 1, s. 39-48.
  článok

  článok


 8. TRENČIANSKA, Elena - ŠLAHOR, Ľudomír. Zisk a cash flow, dva ukazovatele finančného hospodárenia. In Finančný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 1997. ISSN 1335-3861, 1997, č. 1, s. 49-54.
  článok

  článok


 9. TRENČIANSKA, Elena - ŠLAHOR, Ľudomír. Je solventnosť podnikateľských organizácií prognózovateľná? In Ekonomické rozhľady = Economic review : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave = Quarterly journal of the University of Economics Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 1996. ISBN 0323-262X. ISSN 0323-262X, 1996, roč. 25, č. 2, s. 143-150.
  článok

  článok


 10. ŠLAHOR, Ľudomír - TRENČIANSKA, Elena. Teória portfólia a poznatky z jeho aplikácie v praxi. In Finančný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 1996. ISSN 1335-3861, 1996, č. 9-10, s. 26-30.
  článok

  článok