Výsledky vyhľadávania

 1. NOVACKÁ, Ľudmila. Súčasnosť cestovného ruchu v trajektórii budúcnosti. Vedecká recenzia: Róbert Štefko, Dagmar Škodová Parmová. 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2020. 370 s. Dostupné na : <https://of.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/publikacie/2021-1-19-novacka-sucasnost-cr.pdf> ISBN 978-80-88356-05-9.
  kniha

  kniha

 2. LITOMERICKÝ, Juraj. Zmeny v dopyte a v ponuke kultúrneho cestovného ruchu po roku 2020. In Súčasnosť cestovného ruchu v trajektórii budúcnosti. - Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2020. ISBN 978-80-88356-05-9, s. 273-312 [2,323 AH] online.
  článok

  článok

 3. STAŇO, Roman. Nové trendy gastronómie v komerčnej ponuke cestovného ruchu. In Súčasnosť cestovného ruchu v trajektórii budúcnosti. - Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2020. ISBN 978-80-88356-05-9, s. 313-338 [1,382 AH] online.
  článok

  článok

 4. MICHÁLKOVÁ, Anna - ÖZOĞLU, Martina - GÁLL, Jozef. Zamestnanosť v cestovnom ruchu a schopnosť odvetví vytvárať nové pracovné miesta. In Súčasnosť cestovného ruchu v trajektórii budúcnosti. - Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2020. ISBN 978-80-88356-05-9, s. 185- 215 [1,706 AH] online.
  článok

  článok

 5. FODRANOVÁ, Iveta - VESZPRÉMI SIROTKOVÁ, Anna. Perspektívy vývoja kolaboratívnej ekonomiky na Slovensku v odvetví cestovného ruchu. In Súčasnosť cestovného ruchu v trajektórii budúcnosti. - Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2020. ISBN 978-80-88356-05-9, s. 91-124 [2,064 AH] online.
  článok

  článok

 6. PALKO, František. Nové strategické výzvy v kontexte analýzy doterajších výsledkov cestovného ruchu v SR. In Súčasnosť cestovného ruchu v trajektórii budúcnosti. - Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2020. ISBN 978-80-88356-05-9, s. 125-148 [1,369 AH] online.
  článok

  článok

 7. STRÁŽOVSKÁ, Helena - VESZPRÉMI SIROTKOVÁ, Anna. Postavenie podnikov cestovného ruchu v štruktúre ekonomických subjektov a jeho vývoj. In Súčasnosť cestovného ruchu v trajektórii budúcnosti. - Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2020. ISBN 978-80-88356-05-9, s. 149-184 [1,586 AH] online.
  článok

  článok

 8. BAŽÓ, Ladislav - ČUKANOVÁ, Miroslava. Progresívne manažérske nástroje orientované na spokojnosť klienta. In Súčasnosť cestovného ruchu v trajektórii budúcnosti. - Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2020. ISBN 978-80-88356-05-9, s. 216-243 [1,690 AH] online.
  článok

  článok

 9. NOVACKÁ, Ľudmila - KÓŇA, Jakub. Digitalizácia zdieľanej ekonomiky v podmienkach cestovného ruchu. In Súčasnosť cestovného ruchu v trajektórii budúcnosti. - Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2020. ISBN 978-80-88356-05-9, s. 244-271 [1,759 AH] online.
  článok

  článok

 10. NOVACKÁ, Ľudmila - FRASCH, Alexander. Krízy v cestovnom ruchu a ich konsekvencie v osobnej leteckej doprave. In Súčasnosť cestovného ruchu v trajektórii budúcnosti. - Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2020. ISBN 978-80-88356-05-9, s. 57-89 [2,123 AH] online.
  článok

  článok