Výsledky vyhľadávania

 1. PRIŠEGEMOVÁ, Terézia. Vypovedacia schopnosť účtovnej závierky podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Alena Tóthová. Bratislava, 2018. 59 s.
  kniha

  kniha


 2. TRIBULOVÁ, Beáta. Hodnotenie finančnej stability vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Alena Tóthová. Bratislava, 2018. 58 s.
  kniha

  kniha


 3. ZSIGÁRCSIKOVÁ, Krisztina. Posúdenie spôsobu financovania vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Alena Tóthová. Bratislava, 2018. 63 s.
  kniha

  kniha


 4. BIELIK, Matúš. Vplyv prostredia na finančnú situáciu podniku : diplomová práca. Školiteľ: Alena Tóthová. Bratislava, 2018. 77 s.
  kniha

  kniha


 5. HUTKO, Marek. Modelovanie finančnej štruktúry podniku : diplomová práca. Školiteľ: Alena Tóthová. Bratislava, 2018. 82 s.
  kniha

  kniha


 6. IGLOVSKÁ, Lenka. Hodnotenie finančnej pozície vybraného podniku v odvetví : diplomová práca. Školiteľ: Alena Tóthová. Bratislava, 2018. 73 s.
  kniha

  kniha


 7. TÓTHOVÁ, Alena - KOZÁKOVÁ, Mária. Variability of Financial Results of Selected Industries in Slovakia in an Environment of Globalization of Economics. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences (Part IV. – Behavioural Finance) : Proceedings of 18th International Scientific Conference, 10th–11th October 2018, Rajecke Teplice, Slovak Republic. - Zilina : University of Zilina, 2018. ISBN 978-80-8154-249-7. ISSN 2454-0943, pp. 1879-1886 online. VEGA 1/0066/17.
  článok

  článok


 8. TÓTHOVÁ, Alena. Komparácia finančných výsledkov vybraných sektorov slovenskej ekonomiky. In Podnikové financie vo vede a praxi 2018 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4556-3, s. 96-107. VEGA 1/0066/17.
  článok

  článok


 9. TÓTHOVÁ, Alena. Prínosy analýzy a testovania finančnej štruktúry pre riadiacu prax podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4543-3, s. 367-376 online. VEGA 1/0066/17.
  článok

  článok


 10. ŠURÁBOVÁ, Katarína. Finančná analýza mikro účtovnej jednotky : diplomová práca. Školiteľ: Alena Tóthová. Bratislava, 2017. 69 s.
  kniha

  kniha