Výsledky vyhľadávania

 1. TÓTH, Miroslav - TÓTHOVÁ, Alena. Aktíva ako faktor prosperity podnikov podnikajúcich v odvetví vydávania kníh. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2021. ISSN 2454-1028, 2021, roč. 18, č. 1, s. 75-95 online. VEGA 1/0340/19, VEGA 1/0240/20.
  článok

  článok

 2. TÓTHOVÁ, Alena - TÓTH, Miroslav. Výsledky hospodárenia rodinných podnikov v slovenskom poľnohospodárstve. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 638-651 online. VEGA 1/0240/20 (50%). VEGA 1/0708/20 (50%).
  článok

  článok

 3. TÓTH, Miroslav - TÓTHOVÁ, Alena. Samostatne hospodáriaci roľník ako forma rodinného podnikania. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 628-637 online. VEGA 1/0708/20 (50%), VEGA 1/0240/20 (50%).
  článok

  článok

 4. TÓTH, Miroslav - TÓTHOVÁ, Alena. Spotrebiteľské správanie ako predmet výskumu zákazníka. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 477-488 online. KEGA 002EU-4/2019.
  článok

  článok

 5. TÓTH, Miroslav - TÓTHOVÁ, Alena. Basic Economic Indicators of Book Publishing. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. 1-7 online. VEGA 1/0340/19 (50%), VEGA 1/0240/20 (50%).
  článok

  článok

 6. TÓTHOVÁ, Alena - TÓTH, Miroslav. Charakteristika podnikania v ostatnej nakladateľskej činnosti ako súčasti kreatívnych priemyslov. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 489-503 online. VEGA 1/0340/19 (60%), VEGA 1/0240/20 (40%).
  článok

  článok

 7. TÓTHOVÁ, Alena - TÓTH, Miroslav. Successes and Failures of Family Business in Slovakia. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. 1-8 online. VEGA 1/0240/20 (50%), VEGA 1/0708/20 (50%).
  článok

  článok

 8. SÓKIOVÁ, Dóra. Klimatické zmeny a ich dôsledky na podnikanie v poľnohospodárstve : diplomová práca. Školiteľ: Alena Tóthová. Bratislava, 2020. 88 s.
  kniha

  kniha

 9. BUDIŠ, Dominik. Finančné parametre určujúce postavenie podniku na trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Alena Tóthová. Bratislava, 2020. 45 s.
  kniha

  kniha

 10. BARÁNEK, Damián. Investičný projekt a hodnotenie jeho efektívnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Alena Tóthová. Bratislava, 2020. 56 s.
  kniha

  kniha