Výsledky vyhľadávania

 1. TÓTHOVÁ, Alena - TÓTH, Miroslav. Výsledky hospodárenia rodinných podnikov v slovenskom poľnohospodárstve. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 638-651 online. VEGA 1/0240/20 (50%). VEGA 1/0708/20 (50%).
  článok

  článok

 2. TÓTH, Miroslav. Samostatne hospodáriaci roľník ako forma rodinného podnikania. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 628-637 online. VEGA 1/0708/20 (50%), VEGA 1/0240/20 (50%).
  článok

  článok

 3. PECKOVÁ, Paula. Financovanie mikropodnikov v Slovenskej republike : bakalárska práca. Školiteľ: Alena Tóthová. Bratislava, 2019. 49 s.
  kniha

  kniha

 4. SOPKO, Tomáš. Skúmanie činiteľov dopytu a ponuky vybraného podniku a ich dopad na jeho finančnú kondíciu : bakalárska práca. Školiteľ: Alena Tóthová. Bratislava, 2019. 52 s.
  kniha

  kniha

 5. GODÁLOVÁ, Kristína. Skúmanie finančnej štruktúry vybraného podniku : diplomová práca. Školiteľ: Alena Tóthová. Bratislava, 2019. 70 s.
  kniha

  kniha

 6. MAĎAROVÁ, Romana. Hľadanie finančných parametrov určujúcich postavenie podniku na trhu : diplomová práca. Školiteľ: Alena Tóthová. Bratislava, 2019. 75 s.
  kniha

  kniha

 7. TÓTHOVÁ, Alena. Finančné dôsledky činnosti slovenských priemyselných podnikov. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 593-600 online. VEGA 1/0066/17.
  článok

  článok

 8. TÓTHOVÁ, Alena. Business Risk Measurement in Slovakia. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4618-8, s. 436-444 online. VEGA 1/0066/17.
  článok

  článok

 9. KUŠNIRÁK, Peter. Klimatické zmeny a ich dôsledky na podnikanie v poľnohospodárstve : bakalárska práca. Školiteľ: Alena Tóthová. Bratislava, 2019. 68 s.
  kniha

  kniha

 10. GERGEĽ, Lukáš. Skúmanie pôsobenia externého prostredia na vybraný podnik v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Alena Tóthová. Bratislava, 2019. 66 s.
  kniha

  kniha