Výsledky vyhľadávania

 1. TÓTHOVÁ, Alena. Business Risk Measurement in Slovakia. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4618-8, s. 436-444 online. VEGA 1/0066/17.
  článok

  článok

 2. GODÁLOVÁ, Kristína. Skúmanie finančnej štruktúry vybraného podniku : diplomová práca. Školiteľ: Alena Tóthová. Bratislava, 2019. 70 s.
  kniha

  kniha

 3. CHROMÁ, Jana. Komparácia finančných odvetvových výsledkov : diplomová práca. Školiteľ: Alena Tóthová. Bratislava, 2019. 63 s.
  kniha

  kniha

 4. MAĎAROVÁ, Romana. Hľadanie finančných parametrov určujúcich postavenie podniku na trhu : diplomová práca. Školiteľ: Alena Tóthová. Bratislava, 2019. 75 s.
  kniha

  kniha

 5. GERGEĽ, Lukáš. Skúmanie pôsobenia externého prostredia na vybraný podnik v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Alena Tóthová. Bratislava, 2019. 66 s.
  kniha

  kniha

 6. KUŠNIRÁK, Peter. Klimatické zmeny a ich dôsledky na podnikanie v poľnohospodárstve : bakalárska práca. Školiteľ: Alena Tóthová. Bratislava, 2019. 68 s.
  kniha

  kniha

 7. PECKOVÁ, Paula. Financovanie mikropodnikov v Slovenskej republike : bakalárska práca. Školiteľ: Alena Tóthová. Bratislava, 2019. 49 s.
  kniha

  kniha

 8. SOPKO, Tomáš. Skúmanie činiteľov dopytu a ponuky vybraného podniku a ich dopad na jeho finančnú kondíciu : bakalárska práca. Školiteľ: Alena Tóthová. Bratislava, 2019. 52 s.
  kniha

  kniha

 9. BIELIK, Matúš. Vplyv prostredia na finančnú situáciu podniku : diplomová práca. Školiteľ: Alena Tóthová. Bratislava, 2018. 77 s.
  kniha

  kniha

 10. TRIBULOVÁ, Beáta. Hodnotenie finančnej stability vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Alena Tóthová. Bratislava, 2018. 58 s.
  kniha

  kniha