Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 177  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth p0058523^"
 1. MAJTÁN, Peter. Zakladanie podnikov na Slovensku a možnosti financovania podnikateľského nápadu : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Kubica. Bratislava, 2021. 56 s.
  kniha

  kniha

 2. REPČEK, Martin. Analýza vybraného developerského projektu v Slovenskej republike : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Kubica. Bratislava, 2021. 51 s.
  kniha

  kniha

 3. NAGY, Lukáš. Rozvoj podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v súvislosti na otvorený trh Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Kubica. Bratislava, 2021. 44 s.
  kniha

  kniha

 4. HAMDAOUI, Adam. Analýza finančného plánu ako hlavného východiskového zdroja pre investičné rozhodovanie : diplomová práca. Školiteľ: Milan Kubica. Bratislava, 2021. 79 s.
  kniha

  kniha

 5. VASIĽOVÁ, Monika. Výnosové metódy stanovenia všeobecnej hodnoty podniku a ich uplatnenie v znalectve : diplomová práca. Školiteľ: Milan Kubica. Bratislava, 2021. 87 s.
  kniha

  kniha

 6. ROZSNYO, Patrik. Najvýznamnejšie zahraničné investície v automobilovom priemysle na Slovensku a ich vplyv na slovenskú ekonomiku : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Kubica. Bratislava, 2021. 54 s.
  kniha

  kniha

 7. KUBICA, Milan - ŠVEJDOVÁ, Nikola. Medzinárodná štandardizácia ohodnocovania majetku a jej princípy. In Súčasné výzvy ekonomického znalectva v podmienkach SR : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4809-0, s. 4-14 online. KEGA 025EU-4/2018.
  článok

  článok

 8. KMETY BARTEKOVÁ, Mária - KUBICA, Milan. The Current Challenges of Property Valuation: The Case of Sweden. In Súčasné výzvy ekonomického znalectva v podmienkach SR : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4809-0, s. 15-24 online. KEGA 025EU-4/2018.
  článok

  článok

 9. KUBICA, Milan. [Faktory difúzie produktovej inovácie]. In Súčasné výzvy ekonomického znalectva v podmienkach SR : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4809-0, s. 61 online. Recenzia na: Faktory difúzie produktovej inovácie [elektronický zdroj] / Peter Štetka, Nora Grisáková, Jakub Kintler, Dana Hrušovská ; recenzenti: Štefan Majtán, Alena Trsťanská. 1. vydanie. - Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019. - ISBN 978-80-7598-629-0.
  článok

  článok

 10. KUBICA, Milan - ŠVEJDOVÁ, Nikola. Hodnota obchodného podielu v rámci dedičského konania. In Ars notaria : notársky časopis. - Bratislava : Notárska komora Slovenskej republiky, 2020. ISSN 1335-2229, 2020, roč. 23 č. 4, str. 13-16.
  článok

  článok