Výsledky vyhľadávania

 1. KÍŠIK, Ján. Stanovenie hodnoty športového klubu : diplomová práca. Školiteľ: Milan Kubica. Bratislava, 2018. 99 s.
  kniha

  kniha


 2. FANDLOVÁ, Nikola. Výnosové metódy stanovenia všeobecnej hodnoty podniku a ich uplatnenie v znaleckej praxi : diplomová práca. Školiteľ: Milan Kubica. Bratislava, 2018. 110 s.
  kniha

  kniha


 3. FREYOVÁ, Patrícia. Analýza faktorov ovplyvňujúcich výpočet všeobecnej hodnoty podniku prostredníctvom podnikateľskej metódy : diplomová práca. Školiteľ: Milan Kubica. Bratislava, 2018. 71 s.
  kniha

  kniha


 4. ZVALO, Jakub. Finančno-ekonomická analýza a finančné plánovanie ako súčasť stanovenia hodnoty podniku : diplomová práca. Školiteľ: Milan Kubica. Bratislava, 2018. 102 s.
  kniha

  kniha


 5. PREKOP, Erik. Realitný trh – perspektívy jeho budúceho vývoja : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Kubica. Bratislava, 2018. 59 s.
  kniha

  kniha


 6. DOBOŠOVÁ, Miroslava. Podnik v kríze a pohľad obchodného zákonníka na spoločnosť v tejto fáze životného cyklu : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Kubica. Bratislava, 2018. 66 s.
  kniha

  kniha


 7. HREHOVÁ, Slavomíra. Založenie podniku v podmienkach SR : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Kubica. Bratislava, 2018. 56 s.
  kniha

  kniha


 8. HUDÁK, Branislav. Analýza vplyvov externého prostredia v automobilovom priemysle v podmienkach Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Kubica. Bratislava, 2018. 48 s.
  kniha

  kniha


 9. KAUFMANN, Tomáš. Možnosti využitia eurofondov pre podporu slovenského poľnohospodárstva : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Kubica. Bratislava, 2018. 43 s.
  kniha

  kniha


 10. LAUFIKOVÁ, Simona. Komparácia podnikania formou živnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným v prostredí SR : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Kubica. Bratislava, 2018. 46 s.
  kniha

  kniha