Výsledky vyhľadávania

 1. OVESNÁ, Katarína. Metódy vzdelávania a ich aplikovateľnosť v ďalšom profesijnom vzdelávaní : diplomová práca. Školiteľ: Marta Matulčíková. Bratislava, 2018. 78 s.
  kniha

  kniha


 2. PRIBIŠOVÁ, Lucia. Kariérové poradenstvo a jeho význam pri plánovaní kariéry : diplomová práca. Školiteľ: Marta Matulčíková. Bratislava, 2018. 76 s.
  kniha

  kniha


 3. SERSENOVÁ, Soňa. Hodnotenie ďalšieho profesijného vzdelávania v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Marta Matulčíková. Bratislava, 2018. 86 s.
  kniha

  kniha


 4. BLAŽOVÁ, Silvia. Identifikácia a analýza vzdelávacích potrieb manažérov v podniku a príprava vzdelávacích aktivít : diplomová práca. Školiteľ: Marta Matulčíková. Bratislava, 2018. 67 s.
  kniha

  kniha


 5. ERŠEKOVÁ, Viktória. Formy vzdelávania a ich uplatnenie v ďalšom profesijnom vzdelávaní : diplomová práca. Školiteľ: Marta Matulčíková. Bratislava, 2018. 78 s.
  kniha

  kniha


 6. KLIEŠTIKOVÁ, Barbora. Manažment kariéry ako súčasť manažmentu ľudských zdrojov v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Marta Matulčíková. Bratislava, 2018. 74 s.
  kniha

  kniha


 7. MALÍKOVÁ, Petra. Hodnotenie ďalšieho profesijného vzdelávania v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Marta Matulčíková. Bratislava, 2018. 68 s.
  kniha

  kniha


 8. HRNČÁROVÁ, Nikola. Koučovanie - nástroj rozvoja a vedenia ľudských zdrojov : bakalárska práca. Školiteľ: Marta Matulčíková. Bratislava, 2018. 63 s.
  kniha

  kniha


 9. MATULČÍKOVÁ, Marta. Kontrolná činnosť a ukončenie pracovného pomeru. In Trendy interného kontrolovania v podnikateľských subjektoch vo svetle nových výziev : [recenzovaný zborník vedeckých statí] [elektronický zdroj]. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. ISBN 978-80-7556-027-8, s. 53-63 CD-ROM. VEGA 1/0135/17.
  článok

  článok


 10. MATULČÍKOVÁ, Marta. Uplatňovanie vybraných aktívnych metód vzdelávania v pedagogickom procese vo formálnom vzdelávaní. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 20170809. ISSN 1336-9849, 2017, roč. 12, č. 7-8, s. 25 - 32.
  článok

  článok