Výsledky vyhľadávania

 1. HRNČÁROVÁ, Nikola. Koučovanie - nástroj rozvoja a vedenia ľudských zdrojov : bakalárska práca. Školiteľ: Marta Matulčíková. Bratislava, 2018. 63 s.
  kniha

  kniha


 2. OVESNÁ, Katarína. Metódy vzdelávania a ich aplikovateľnosť v ďalšom profesijnom vzdelávaní : diplomová práca. Školiteľ: Marta Matulčíková. Bratislava, 2018. 78 s.
  kniha

  kniha


 3. SERSENOVÁ, Soňa. Hodnotenie ďalšieho profesijného vzdelávania v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Marta Matulčíková. Bratislava, 2018. 86 s.
  kniha

  kniha


 4. BLAŽOVÁ, Silvia. Identifikácia a analýza vzdelávacích potrieb manažérov v podniku a príprava vzdelávacích aktivít : diplomová práca. Školiteľ: Marta Matulčíková. Bratislava, 2018. 67 s.
  kniha

  kniha


 5. ERŠEKOVÁ, Viktória. Formy vzdelávania a ich uplatnenie v ďalšom profesijnom vzdelávaní : diplomová práca. Školiteľ: Marta Matulčíková. Bratislava, 2018. 78 s.
  kniha

  kniha


 6. KLIEŠTIKOVÁ, Barbora. Manažment kariéry ako súčasť manažmentu ľudských zdrojov v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Marta Matulčíková. Bratislava, 2018. 74 s.
  kniha

  kniha


 7. PRIBIŠOVÁ, Lucia. Kariérové poradenstvo a jeho význam pri plánovaní kariéry : diplomová práca. Školiteľ: Marta Matulčíková. Bratislava, 2018. 76 s.
  kniha

  kniha


 8. MALÍKOVÁ, Petra. Hodnotenie ďalšieho profesijného vzdelávania v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Marta Matulčíková. Bratislava, 2018. 68 s.
  kniha

  kniha


 9. MATULČÍKOVÁ, Marta - BREVENÍKOVÁ, Daniela. Quality of Education and Systems–Based Educational Evaluation. In IISES 2018 - International Institute of Social and Economic Sciences. International Academic Conference. IISES 2018 - International Institute of Social and Economic Sciences : Proceedings of the 44th International Academic Conference, Vienna, 01 - 04 October 2018. - Prague : International Institute of Social and Economic Sciences IISES : International Society for Academic Studies, 2018. ISBN 978-80-87927-83-0. ISSN 2336-5617, pp. 121-130 online.
  článok

  článok


 10. ČIERNIK, Anton - ŠABÍKOVÁ, Ingrid - TURUK, Igor. Finančná kontrola a riadenie v trhovej ekonomike. Recenzenti: Marta Matulčíková, Elena Fetisovová. 1. vydanie. Bratislava : Milliard Media, 2018. 166 s. [8,30 AH]. ISBN 978-80-973017-0-5. [Počet ex. : 10, z toho voľných 7, prezenčne 3]