Výsledky vyhľadávania

 1. HRNČÁROVÁ, Nikola. Koučovanie - nástroj rozvoja a vedenia ľudských zdrojov : bakalárska práca. Školiteľ: Marta Matulčíková. Bratislava, 2018. 63 s.
  kniha

  kniha


 2. OVESNÁ, Katarína. Metódy vzdelávania a ich aplikovateľnosť v ďalšom profesijnom vzdelávaní : diplomová práca. Školiteľ: Marta Matulčíková. Bratislava, 2018. 78 s.
  kniha

  kniha


 3. SERSENOVÁ, Soňa. Hodnotenie ďalšieho profesijného vzdelávania v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Marta Matulčíková. Bratislava, 2018. 86 s.
  kniha

  kniha


 4. BLAŽOVÁ, Silvia. Identifikácia a analýza vzdelávacích potrieb manažérov v podniku a príprava vzdelávacích aktivít : diplomová práca. Školiteľ: Marta Matulčíková. Bratislava, 2018. 67 s.
  kniha

  kniha


 5. ERŠEKOVÁ, Viktória. Formy vzdelávania a ich uplatnenie v ďalšom profesijnom vzdelávaní : diplomová práca. Školiteľ: Marta Matulčíková. Bratislava, 2018. 78 s.
  kniha

  kniha


 6. KLIEŠTIKOVÁ, Barbora. Manažment kariéry ako súčasť manažmentu ľudských zdrojov v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Marta Matulčíková. Bratislava, 2018. 74 s.
  kniha

  kniha


 7. PRIBIŠOVÁ, Lucia. Kariérové poradenstvo a jeho význam pri plánovaní kariéry : diplomová práca. Školiteľ: Marta Matulčíková. Bratislava, 2018. 76 s.
  kniha

  kniha


 8. MALÍKOVÁ, Petra. Hodnotenie ďalšieho profesijného vzdelávania v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Marta Matulčíková. Bratislava, 2018. 68 s.
  kniha

  kniha


 9. Potreby ekonomicko-manažérskeho vzdelávania absolventov zdravotníckych odborov pôsobiacich v manažérskych pozíciách a vykonávajúcich súkromné podnikanie pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti. Redakčné a zostavovateľské práce: Marta Matulčíková ; recenzenti: Emília Papulová, Pavol Kita, Zdenka Macková. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 81 s. [4,2 AH]. ISBN 978-80-225-4513-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 10. 10.Úvod

  MATULČÍKOVÁ, Marta. Úvod. In Potreby ekonomicko-manažérskeho vzdelávania absolventov zdravotníckych odborov pôsobiacich v manažérskych pozíciách a vykonávajúcich súkromné podnikanie pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4513-6, s. 5-8.
  článok

  článok