Výsledky vyhľadávania

 1. SOCHANIČ, Vladislav - MATULČÍKOVÁ, Marta. Podnikové vzdelávanie v období digitalizácie. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2020. ISSN 2454-1028, 2020, roč. 17, č. 1, s. 30-39 online. VEGA 1/0309/18.
  článok

  článok

 2. MATULČÍKOVÁ, Marta - HAMRANOVÁ, Anna - HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Further Professional Training of Small, Young, and Family Farmers. In EDAMBA 2020. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2020 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4794-9, pp. 198-211 online. VEGA 1/0309/18.
  článok

  článok

 3. MATULČÍKOVÁ, Marta - BREVENÍKOVÁ, Daniela. Planning Further Professional Education in an Enterprise as the Starting-point of Implementing and Managing Education. Scientific Reviewers: Miroslava Szarková, Petronela Lauková. 1st Edition. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. 141 s. [7,75 AH]. VEGA 1/0309/18. ISBN 978-80-7556-067-4.
 4. MATULČÍKOVÁ, Marta - HAMRANOVÁ, Anna - HRIVÍKOVÁ, Tatiana. The Importance of Entrepreneurial Skills for the Success of Agricultural Entrepreneurs. In Journal of Applied Economic Sciences. - Craiova : Spiru Haret University. ISSN 2393-5162, 2020, vol. 15, no. 1, pp. 199-212 online. VEGA 1/0309/18.
  článok

  článok

 5. SOCHANIČ, Vladislav. Zdokonaľovanie hodnotenia vzdelávania zamestnancov : dizertačná práca. Školiteľ: Marta Matulčíková. Bratislava, 2020. 162 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. ČAMAJOVÁ, Gabriela. Celoživotné poradenstvo – súčasť systému celoživotného vzdelávania a plánovania kariéry : diplomová práca. Školiteľ: Marta Matulčíková. Bratislava, 2020. 62 s.
  kniha

  kniha

 7. JANITSOVÁ, Eszter. Predpoklady rozvoja kariéry a plánovanie kariéry : diplomová práca. Školiteľ: Marta Matulčíková. Bratislava, 2020. 82 s.
  kniha

  kniha

 8. SLUKOVÁ, Mária. Manažment kariéry vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Marta Matulčíková. Bratislava, 2020. 54 s.
  kniha

  kniha

 9. SOTÁKOVÁ, Alica. Edukačný marketing a efektívna komunikácia so zákazníkmi : diplomová práca. Školiteľ: Marta Matulčíková. Bratislava, 2020. 72 s.
  kniha

  kniha

 10. ZEMČÁK, Dávid. Celoživotné poradenstvo – súčasť systému celoživotného vzdelávania a plánovania kariéry : diplomová práca. Školiteľ: Marta Matulčíková. Bratislava, 2020. 74 s.
  kniha

  kniha