Výsledky vyhľadávania

 1. MATULČÍKOVÁ, Marta - HAMRANOVÁ, Anna - HRIVÍKOVÁ, Tatiana. The Importance of Entrepreneurial Skills for the Success of Agricultural Entrepreneurs. In Journal of Applied Economic Sciences. - Craiova : Spiru Haret University. ISSN 2393-5162, 67, vol. 15, no. 1, 2020, pp. 199-212 online.
  článok

  článok

 2. SOCHANIČ, Vladislav - MATULČÍKOVÁ, Marta. Podnikové vzdelávanie v období digitalizácie. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2020. ISSN 2454-1028, 2020, roč. 17, č. 1, s. 30-39 online. VEGA 1/0309/18.
  článok

  článok

 3. SOCHANIČ, Vladislav. Zdokonaľovanie hodnotenia vzdelávania zamestnancov : dizertačná práca. Školiteľ: Marta Matulčíková. Bratislava, 2020. 162 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. MATULČÍKOVÁ, Marta - BREVENÍKOVÁ, Daniela. Modification of Educational Product Content in Interdisciplinary Approach to Further Professional Education. Reviewers: Jozef Králik, Katarzyna Bocheńska-Włostowska ... [et al.]. 1st Edition. Warszawa : Pedagogium Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych w Warszawie, 2019. [103 s.] [7,60 AH]. KEGA 014EU-4/2016. ISBN 978-83-62902-32-3.
 5. ŠKUTOVÁ, Martina. Kariérové poradenstvo a jeho význam pri plánovaní kariéry vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Marta Matulčíková. Bratislava, 2019. 82 s.
  kniha

  kniha

 6. ČANKYOVÁ, Tereza. Plánovanie a projektovanie vzdelávania v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Marta Matulčíková. Bratislava, 2019. 77 s.
  kniha

  kniha

 7. JANÍKOVÁ, Adriána. Analýza a identifikácia vzdelávacích potrieb manažérov v podniku a príprava vzdelávacích aktivít : diplomová práca. Školiteľ: Marta Matulčíková. Bratislava, 2019. 64 s.
  kniha

  kniha

 8. SALON, Tomáš. Kariéra manažéra – vzdelávanie a príprava manažérov v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Marta Matulčíková. Bratislava, 2019. 63 s.
  kniha

  kniha

 9. MATULČÍKOVÁ, Marta. Pracovný výkon - kritérium pre identifikáciu vzdelávacích potrieb v podniku. In Aktuálne trendy v manažmente : recenzovaný zborník vedeckých prác. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. ISBN 978-80-7556-058-2, s. 69-79 CD-ROM. VEGA 1/0309/18.
  článok

  článok

 10. MATULČÍKOVÁ, Marta. Vybrané aspekty hodnotenia a kontroly profesijnej mobility v rozvoji kariéry. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 354-365 online. VEGA 1/0135/17.
  článok

  článok