Výsledky vyhľadávania

 1. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama - MOKOŠOVÁ, Daša - ŠOLTÉS, Erik. Education in Online Environment from Students’ and Teachers’ Perspective. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education. - Vranje : The Association for the Development of Science Engineering and Education. ISSN 2334-8496, 2021, vol. 9, no. 2, pp. 203-226 online. VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 2. ŠOLTÉS, Erik - BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Demografia podnikov a jej vplyv na zamestnanosť v krajinách V4 a v Rakúsku v rokoch 2008 až 2018. In Vplyv krízy COVID-19 na demografiu podnikov a zamestnanosť v SR a EÚ : zborník vedeckých statí k projektu VEGA 1/0561/21. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4883-0, s. 81-97 online. VEGA 1/0561/21, VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 3. ŠOLTÉS, Erik - ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana. Analýza závislosti vybraných ukazovateľov demografie podnikov a ukazovateľov vplyvu demografie podnikov na zamestnanosť pre územné celky NUTS3 krajín V4 a Rakúska. In Vplyv krízy COVID-19 na demografiu podnikov a zamestnanosť v SR a EÚ : zborník vedeckých statí k projektu VEGA 1/0561/21. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4883-0, s. 98-118 online. VEGA 1/0561/21, VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 4. BENEŠOVÁ, Dana et al. Analýza trendov v cestovnom ruchu a súvisiacich službách. 1. vydanie. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. 140 s. [7,82 AH]. ISBN 978-80-7556-090-2.
 5. HOLZEROVÁ, Patrícia. Štátna pomoc a jej regulácia. In Mladá veda AIESA 2021. medzinárodná vedecká konferencia. Mladá veda AIESA 2021 : participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. - Bratislava : Letra Edu, 2021. ISBN 978-80-89962-88-4, s. 23-29 online. VEGA 1/0427/20.
  článok

  článok

 6. JANČIČKOVÁ, Lea. Vznik kurzových rozdielov a ich zahrňovanie do základu dane. In Mladá veda AIESA 2021. medzinárodná vedecká konferencia. Mladá veda AIESA 2021 : participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. - Bratislava : Letra Edu, 2021. ISBN 978-80-89962-88-4, s. 30-36 online. I-21-103-00.
  článok

  článok

 7. KOŠÍKOVÁ, Martina - MIHALECH, Patrik. Využitie logistických modelov pri analýze veľmi nízkej intenzity práce domácností na Slovensku. In Mladá veda AIESA 2021. medzinárodná vedecká konferencia. Mladá veda AIESA 2021 : participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. - Bratislava : Letra Edu, 2021. ISBN 978-80-89962-88-4, s. 37-47 online. KEGA 007EU-4/2020, VEGA 1/0561/21.
  článok

  článok

 8. FEKIAČOVÁ, Eva. Vplyv vzdelania na hodnotové postoje k reprodukčnému správaniu na Slovensku. In Mladá veda AIESA 2021. medzinárodná vedecká konferencia. Mladá veda AIESA 2021 : participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. - Bratislava : Letra Edu, 2021. ISBN 978-80-89962-88-4, s. 14-22 online.
  článok

  článok

 9. CSÁPAI, Ádám. DSGE model malej otvorenej ekonomiky s aktívnym fiškálnym sektorom. In Mladá veda AIESA 2021. medzinárodná vedecká konferencia. Mladá veda AIESA 2021 : participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. - Bratislava : Letra Edu, 2021. ISBN 978-80-89962-88-4, s. 5-13 online.
  článok

  článok

 10. ŠULÁKOVÁ, Agáta. Ako by vyzeral dlh verejnej správy Chorvátska, ak by bolo členskou krajinou Európskej únie už od roku 2004? In Mladá veda AIESA 2021. medzinárodná vedecká konferencia. Mladá veda AIESA 2021 : participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. - Bratislava : Letra Edu, 2021. ISBN 978-80-89962-88-4, s. 83-90 online. VEGA 1/0356/19.
  článok

  článok