Výsledky vyhľadávania

 1. ŠOLTÉS, Erik. Identifikácia relevantných faktorov a posúdenie ich vplyvu na rôzne formy chudoby a sociálneho vylúčenia slovenských domácností prostredníctvom logistickej regresie. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2019. ISSN 1210-1095, 2019, roč. 29, č. 1, s. 3-22. VEGA 1/0548/16.
  článok

  článok

 2. ŠIPOLDOVÁ, Romana. Predikcia cieľovej skupiny pre internetovú reklamnú kampaň využitím logistickej regresie : diplomová práca. Školiteľ: Erik Šoltés. Bratislava, 2019. 83 s.
  kniha

  kniha

 3. CIPCIAROVÁ, Adriana. Zmeny vo výskyte chudoby a sociálneho vylúčenia mladých ľudí v EÚ od roku 2008 po súčasnosť : diplomová práca. Školiteľ: Erik Šoltés. Bratislava, 2019. 93 s.
  kniha

  kniha

 4. BREZINA, Ivan - ŠOLTÉS, Erik. Konferencie k 100. výročiu štatistiky na území bývalého Československa. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 1339-987X, 2019, roč. 17, č. 2, s. 85-86 online.
  článok

  článok

 5. 100 rokov štatistiky v Československu. aktuálne otázky a odpovede. 100 rokov štatistiky v Československu : aktuálne otázky a odpovede : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zostavenie zborníka: Erik Šoltés. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2019. 186 s. [9,27 AH]. ISBN 978-80-89962-44-0.
 6. KÚTIKOVÁ, Jana. Helligmanov-Pollardov model úmrtnosti mužov a žien pre rok 2017. In 100 rokov štatistiky v Československu. aktuálne otázky a odpovede. 100 rokov štatistiky v Československu : aktuálne otázky a odpovede. - Bratislava : Letra Edu, 2019. ISBN 978-80-89962-44-0, s. 96-106.
  článok

  článok

 7. KÚTIKOVÁ, Jana. Gompertzov - Makehamov model úmrtnosti mužov a žien v rokoch 1993, 2005 a 2017. In 100 rokov štatistiky v Československu. aktuálne otázky a odpovede. 100 rokov štatistiky v Československu : aktuálne otázky a odpovede. - Bratislava : Letra Edu, 2019. ISBN 978-80-89962-44-0, s. 107-117.
  článok

  článok

 8. MORAVČÍKOVÁ, Katarína. Mzdové rozdiely na Slovensku. In 100 rokov štatistiky v Československu. aktuálne otázky a odpovede. 100 rokov štatistiky v Československu : aktuálne otázky a odpovede. - Bratislava : Letra Edu, 2019. ISBN 978-80-89962-44-0, s. 118-126. APVV 14-0324, VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok

 9. MORAVČÍKOVÁ, Katarína. Regionálna analýza počtu poberateľov štátnych sociálnych dávok v Slovenskej republike. In 100 rokov štatistiky v Československu. aktuálne otázky a odpovede. 100 rokov štatistiky v Československu : aktuálne otázky a odpovede. - Bratislava : Letra Edu, 2019. ISBN 978-80-89962-44-0, s. 127-135. APVV 14-0324, VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok

 10. PROCHÁZKA, Peter - SCHMIDT, Peter. Modifikovaný index ľudského rozvoja. In 100 rokov štatistiky v Československu. aktuálne otázky a odpovede. 100 rokov štatistiky v Československu : aktuálne otázky a odpovede. - Bratislava : Letra Edu, 2019. ISBN 978-80-89962-44-0, s. 136-144.
  článok

  článok