Výsledky vyhľadávania

 1. KUBINCOVÁ, Soňa. Daňový poriadok : komentár. Bratislava : C.H.Beck, 2015. 733 s. Beckova edícia komentované zákony. ISBN 978-80-89603-28-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. KUBINCOVÁ, Soňa. Devízové právo v Slovenskej republike : devízový zákon s komentárom. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 166 s. ISBN 978-80-8168-030-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. KUBINCOVÁ, Soňa. Komunálne obligácie môže vydať aj obec. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2013. ISSN 1337-0448, 2013, roč. 7, č. 10, s. 25-27.
  článok

  článok

 4. KUBINCOVÁ, Soňa. Správa daní a daňová správa. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2013. ISSN 1337-0448, 2013, roč. 7, č. 12-13, s. 26-28.
  článok

  článok

 5. KUBINCOVÁ, Soňa. Nové pravidlá pre subjekty VS v Obchodnom zákonníku. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2013. ISSN 1337-0448, 2013, roč. 7, č. 5, s. 3-7.
  článok

  článok

 6. KUBINCOVÁ, Soňa. Daňové tajomstvo a zverejňovanie dlžníkov. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2012. ISSN 1337-0448, 2012, č. 4-5, s. 40-44.
  článok

  článok

 7. KUBINCOVÁ, Soňa - KUBINCOVÁ, Tatiana. Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2012. ISSN 1337-0448, 2012, č. 4-5, s. 48-53.
  článok

  článok

 8. KUBINCOVÁ, Soňa. Poplatky ako príjem rozpočtov obcí. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2012. ISSN 1337-0448, 2012, č. 1, s. 82-85.
  článok

  článok

 9. KUBINCOVÁ, Soňa. Komerčné poisťovne a poistná zmluva. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2012. ISSN 1337-0448, 2012, č. 2, s. 33-37.
  článok

  článok

 10. Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2012. ISSN 1335-1583, 2012, č. 3, s. 7-170.
  článok

  článok