Výsledky vyhľadávania

 1. TUČNÍK, Miroslav. Odporúčania Rady EÚ 2013 pre Slovensko. In Globálna hospodárska a finančná kríza - quo vadis? : elektronický recenzovaný zborník : vedecký seminár Katedry bankovníctva a medzinárodných financií : 4. júla 2013, Bratislava. - Bratislava : Fin Star, 2013. ISBN 978-80-970244-9-9, [S. 1-5].
  článok

  článok

 2. TUČNÍK, Miroslav. Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo – rozvíjajúci sa trend súčasnosti. In Aktuálne otázky finančných trhov : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Fin Star, 2013. ISBN 978-80-89670-00-0, s. [1-6]. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 3. TUČNÍK, Miroslav. Behaviorálne financie a správanie investorov na finančných trhoch. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2013. ISSN 1336-5711, 2013, č. September, s. 1-3 online. Recenzia na: Behaviorálne financie a správanie investorov na finančných trhoch / Ctibor Pilch. 1. vyd. - Bratislava : Fin Star, 2013. - ISBN 978-80-970244-7-5.
  článok

  článok

 4. ŠTAMMOVÁ, Nika. Banková regulácia v čase hospodárskej krízy : diplomová práca. Školiteľ: Boris Šturc. Bratislava, 2013. 80 s.
  kniha

  kniha

 5. TUČNÍK, Miroslav. Zmluva o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2012. ISSN 1336-5711, 2012, č. December, s. 1-6 online. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok

 6. MAĎAROVÁ, Jana. Špecifiká a možnosti financovania nehnuteľného majetku prostredníctvom leasingu : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Tučník. Bratislava, 2012. 68 s.
  kniha

  kniha

 7. HEVESI, Éva. Riadenie kreditného rizika v KB v aplikácii pravidiel BASEL : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Tučník. Bratislava, 2012. 68 s.
  kniha

  kniha

 8. LINHARTOVÁ, Martina. Alternatívne zdroje financovania vlastného bývania v SR : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Tučník. Bratislava, 2012. 68 s.
  kniha

  kniha

 9. TESKOVÁ, Linda. Investovanie do nehnuteľností – výhody, riziká a príležitosti : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Tučník. Bratislava, 2012. 83 s.
  kniha

  kniha

 10. ZÁŇOVÁ, Mária. Realitný trh ako determinant hypotekárnych úverov : diplomová práca. Školiteľ: Miroslav Tučník. Bratislava, 2012. 65 s.
  kniha

  kniha