Výsledky vyhľadávania

 1. STAŠENKOVÁ, Monika. Účtovné a daňové aspekty prenájmov ako formy obstarania dlhodobého hmotného majetku : diplomová práca. Školiteľ: Marek Szász. Bratislava, 2018. 60 s.
  kniha

  kniha

 2. KRÁLOVÁ, Denisa. Oceňovanie ako nástroj účtovníctva pri eliminácií rizík a neistôt : diplomová práca. Školiteľ: Marek Szász. Bratislava, 2018. 61 s.
  kniha

  kniha

 3. KULIFAJ, Lukáš. Vplyv zákona o športe na účtovné, daňové a odvodové povinnosti fyzických a právnických osôb v športe : diplomová práca. Školiteľ: Marek Szász. Bratislava, 2018. 62 s.
  kniha

  kniha

 4. PASTRNÁKOVÁ, Patrícia. Účtovné a daňové aspekty používania dopravných prostriedkov v SR : diplomová práca. Školiteľ: Marek Szász. Bratislava, 2018. 64 s.
  kniha

  kniha

 5. LUKÁČOVÁ, Mária. Forma obstarania dlhodobého hmotného majetku ako nástroj eliminácie rizík a neistôt : diplomová práca. Školiteľ: Marek Szász. Bratislava, 2018. 59 s.
  kniha

  kniha

 6. ŽÁČKOVÁ, Monika. Daňové a účtovné aspekty používania motorového vozidla v Slovenskej republike : diplomová práca. Školiteľ: Marek Szász. Bratislava, 2017. 64 s.
  kniha

  kniha

 7. PLANKÓOVÁ, Bernadeta. Matematicko - štatistické metódy a ich využitie v účtovníctve : diplomová práca. Školiteľ: Marek Szász. Bratislava, 2017. 84 s.
  kniha

  kniha

 8. ZELINOVÁ, Ivana. Formy obstarania dlhodobého hmotného majetku a ich vplyv na finančnú situáciu podniku : diplomová práca. Školiteľ: Marek Szász. Bratislava, 2017. 58 s.
  kniha

  kniha

 9. VAVRINCOVÁ, Denisa. Komparácia ES Pohoda s iným ekonomickým systémom v oblasti miezd a personalistiky : bakalárska práca. Školiteľ: Marek Szász. Bratislava, 2017. 38 s.
  kniha

  kniha

 10. CABANOVÁ, Mária. Opravné položky a ich oceňovanie v účtovníctve : bakalárska práca. Školiteľ: Marek Szász. Bratislava, 2017. 40 s.
  kniha

  kniha