Výsledky vyhľadávania

 1. LUKÁČOVÁ, Mária. Forma obstarania dlhodobého hmotného majetku ako nástroj eliminácie rizík a neistôt : diplomová práca. Školiteľ: Marek Szász. Bratislava, 2018. 59 s.
  kniha

  kniha


 2. STAŠENKOVÁ, Monika. Účtovné a daňové aspekty prenájmov ako formy obstarania dlhodobého hmotného majetku : diplomová práca. Školiteľ: Marek Szász. Bratislava, 2018. 60 s.
  kniha

  kniha


 3. KRÁLOVÁ, Denisa. Oceňovanie ako nástroj účtovníctva pri eliminácií rizík a neistôt : diplomová práca. Školiteľ: Marek Szász. Bratislava, 2018. 61 s.
  kniha

  kniha


 4. KULIFAJ, Lukáš. Vplyv zákona o športe na účtovné, daňové a odvodové povinnosti fyzických a právnických osôb v športe : diplomová práca. Školiteľ: Marek Szász. Bratislava, 2018. 62 s.
  kniha

  kniha


 5. PASTRNÁKOVÁ, Patrícia. Účtovné a daňové aspekty používania dopravných prostriedkov v SR : diplomová práca. Školiteľ: Marek Szász. Bratislava, 2018. 64 s.
  kniha

  kniha


 6. VAVRINCOVÁ, Denisa. Komparácia ES Pohoda s iným ekonomickým systémom v oblasti miezd a personalistiky : bakalárska práca. Školiteľ: Marek Szász. Bratislava, 2017. 38 s.
  kniha

  kniha


 7. CABANOVÁ, Mária. Opravné položky a ich oceňovanie v účtovníctve : bakalárska práca. Školiteľ: Marek Szász. Bratislava, 2017. 40 s.
  kniha

  kniha


 8. FÁBRYOVÁ, Jana. Matematicko - štatistické metódy a ich využitie v účtovníctve : diplomová práca. Školiteľ: Marek Szász. Bratislava, 2017. 85 s.
  kniha

  kniha


 9. BUKOVENOVÁ, Viktória. Odpisy dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku v účtovníctve v SR : diplomová práca. Školiteľ: Marek Szász. Bratislava, 2017. 55 s.
  kniha

  kniha


 10. ZAVARSKÁ, Katarína. Opravné položky ako prostriedok zohľadnenia existujúcich rizík v činnosti účtovnej jednotky : diplomová práca. Školiteľ: Marek Szász. Bratislava, 2017. 71 s.
  kniha

  kniha