Výsledky vyhľadávania

 1. LÉNÁRTOVÁ, Gizela. Daňové systémy. Recenzenti: Elena Fetisovová, Rastislav Dopiriak. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 299 s. [17,89 AH]. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/HZBVxZGtpX> ISBN 978-80-225-4029-2. [Počet ex. : 12, z toho voľných 3, prezenčne 4]
 2. LÉNÁRTOVÁ, Gizela. Medzinárodné zdanenie. Recenzenti: Elena Fetisovová, Rastislav Dopiriak. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 262 s. [17,41 AH]. VEGA 1/0064/13. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/g3GELbRqSP> ISBN 978-80-225-3772-8. [Počet ex. : 12, z toho voľných 1, prezenčne 3]
 3. DOPIRIAK, Rastislav. Európsky daňový systém : ekonomicko-právna analýza zdanenia ako jeden z faktorov efektívneho rozhodovania podniku v medzinárodnom prostredí : dizertačná práca. Škol. Gizela Lénártová. Bratislava, 2010. 185 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. DOPIRIAK, Rastislav. Dvojité zdanenie priamymi daňami a jeho eliminácia po daňovej reforme 2004. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2004. ISSN 1335-0900, August 2004, roč. 12, č. 8, s. 14-18.
  článok

  článok

 5. LÉNÁRTOVÁ, Gizela - DOPIRIAK, Rastislav - PODOLINSKÝ, Vladimír. Medzinárodné zdanenie. Bratislava : Ekonóm, 2003. 236 s. ISBN 80-225-1692-9. [Počet ex. : 30, z toho voľných 27, prezenčne 1]
 6. DOPIRIAK, Rastislav. Konflikty základných princípov medzinárodného zdanenia. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2002 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2002. ISBN 80-225-1616-3, s. 245-247.
  článok

  článok

 7. DOPIRIAK, Rastislav. Problémy harmonizácie daní v Európe z pohľadu integračných snáh Slovenskej republiky. In Finančný manažér : štvrťročník Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2000. ISSN 1335-5813, Zima 2000, roč. 1, č. 4, s. 150-152.
  článok

  článok

 8. LÉNÁRTOVÁ, Gizela et al. Dane podnikateľských subjektov : zbierka príkladov. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2000. 207 s. ISBN 80-225-1289-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]