Výsledky vyhľadávania

 1. MALINDŽÁK, Dušan et al. Homogeneous production processes and approaches to their management. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Acta Montanistica Slovaca. - Košice : Technical University of Košice. ISSN 1335-1788, 2017, vol. 22, no. 2, pp. 153-160 online.
  článok

  článok

 2. PACANA, Andrzej et al. Effect of selected factors of the production process of stretch film for its resistance to puncture. Preliminary communication. In Przemysł chemiczny. - Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2014. ISSN 0033-2496, 2014, tom 93, nr. 12, s. 2263-2264.
  článok

  článok

 3. MALINDŽÁK, Dušan et al. The Production capacity planning model in term of supply chain management. In METAL 2013. mezinárodní konference. METAL 2013 : 22. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů : 15.-17. 5.2013, Hotel Voronež, Brno, Česká republika. - [Ostrava] : Tanger, 2013. ISBN 978-80-87294-39-0, 9 p. online. Dostupné na : <http://www.metal2014.com/files/proceedings/12/reports/1486.pdf>
  článok

  článok

 4. MALINDŽÁK, Dušan - DRÁBIK, Ladislav. Logistika, cesta zvýšenia konkurenčnej schopnosti a produktivity podniku. In Produktivita a inovácie : dvojmesačník Slovenského centra produktivity. - Žilina : SLCP, 2009. ISSN 1335-5961, 2009, roč. 10, č. 1, s. 2-3. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0094593/PaI_2009_01.pdf>
  článok

  článok

 5. MALINDŽÁK, Dušan - STRAKA, Martin - VIESTOVÁ, Kristína. Distribučná logistika v logistickom systéme firmy. In Doprava a logistika : odborný mesačník vydavateľstva Ecopress. - Bratislava : ECOPRESS, 2007. ISSN 1337-0138, Jún 2007, roč. 2, č. 6, s. 10-13.
  článok

  článok

 6. MALINDŽÁK, Dušan - STRAKA, Martin - VIESTOVÁ, Kristína. Doprava ako súčasť logistického systému. In Doprava a logistika : odborný mesačník vydavateľstva Ecopress. - Bratislava : ECOPRESS, 2007. ISSN 1337-0138, Máj 2007, roč. 2, č. 5, s. 20-21.
  článok

  článok

 7. MALINDŽÁK, Dušan - VIRDZEK, Peter. Virtuálna firma ako prostriedok názorného vyučovaniať. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2005. ISSN 1335-5864, 2005, vol. 16, č. 2, s. 24-27.
  článok

  článok

 8. DZIUROVÁ, Mária et al. Tréning a ďalšie vzdelávanie manažmentu univerzít. 4. modul. Manažment ľudských, finančných a materiálnych zdrojov na univerzitách. Bratislava : Centrum ďalšieho vzdelávania EU, [1998]. 158 s. TEMPUS-PHARE UM_JEP-13003-98. [Počet ex. : 6, z toho voľných 6, prezenčne 0]
 9. Tréning a ďalšie vzdelávanie manažmentu univerzít. 5. modul. Manažment spolupráce univerzít s praxou. Bratislava : Centrum ďalšieho vzdelávania EU, [1998]. 159 s. TEMPUS-PHARE UM_JEP-13003-98. [Počet ex. : 6, z toho voľných 6, prezenčne 0]