Výsledky vyhľadávania

 1. SZABÓ, Štefan. Funkcionalita podnikových informačných systémov tybu ERP II v oblasti SCM : bakalárska práca. Školiteľ: Janette Brixová. Bratislava, 2015. 39 s.
  kniha

  kniha

 2. BORZA, Peter. Návrh zmeny funkcionality informačného systému v kníhkupectve : bakalárska práca. Školiteľ: Janette Brixová. Bratislava, 2015. 52 s.
  kniha

  kniha

 3. KRŠJAK, Miroslav. Teaching ECMA Script. In Trends and innovations e-business, education and security. International scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates. Trends and innovations e-business, education and security : [reviewed] proceedings : fifth international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates : november 18, 2015, [Bratislava, Slovak Republic]. - [Bratislava] : [Department of Applied Informatics Faculty of Economic Informatics], [2015]. ISBN 978-80-225-4191-6, s. 39-42 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. RAKOVSKÁ, Eva. Knowledge management in e-business. In Trends and innovations e-business, education and security. International scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates. Trends and innovations e-business, education and security : [reviewed] proceedings : fifth international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates : november 18, 2015, [Bratislava, Slovak Republic]. - [Bratislava] : [Department of Applied Informatics Faculty of Economic Informatics], [2015]. ISBN 978-80-225-4191-6, s. 72-80 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. SZIVÓSOVÁ, Mária. Implementation of advertising online campaign. In Trends and innovations e-business, education and security. International scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates. Trends and innovations e-business, education and security : [reviewed] proceedings : fifth international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates : november 18, 2015, [Bratislava, Slovak Republic]. - [Bratislava] : [Department of Applied Informatics Faculty of Economic Informatics], [2015]. ISBN 978-80-225-4191-6, s. 115-120 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. SCHMIDT, Peter - JURÍK, Pavol. Network-based education. In Trends and innovations e-business, education and security. International scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates. Trends and innovations e-business, education and security : [reviewed] proceedings : fifth international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates : november 18, 2015, [Bratislava, Slovak Republic]. - [Bratislava] : [Department of Applied Informatics Faculty of Economic Informatics], [2015]. ISBN 978-80-225-4191-6, s. 87-93 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. POLLÁKOVÁ, Katarína. Trendy v monitorovaní a meraní procesov v podnikoch : diplomová práca. Školiteľ: Janette Brixová. Bratislava, 2015. 77 s.
  kniha

  kniha

 8. TICHÝ, Martin. Dopravné informačné systémy : diplomová práca. Školiteľ: Janette Brixová. Bratislava, 2015. 74 s.
  kniha

  kniha

 9. MICHALKO, Vladislav. Reinžiniering interných podnikových procesov : diplomová práca. Školiteľ: Janette Brixová. Bratislava, 2015. 58 s.
  kniha

  kniha

 10. KUMOROVÁ, Michaela. Analýzy v MS Excell 2013 a ich využitie v podnikovej praxi : bakalárska práca. Školiteľ: Janette Brixová. Bratislava, 2015. 45 s.
  kniha

  kniha