Výsledky vyhľadávania

 1. Inovačný proces v e-learningu. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 22. apríl 2015. Zostavili: Eva Rakovská, Miroslav Kršiak, Martin Blahušiak, Janette Brixová ; recenzenti: Igor Bandurič, Martin Blahušiak ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. CD-ROM [210 s., 7,82 AH]. ISBN 978-80-225-4076-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. POLLÁKOVÁ, Katarína. Trendy v monitorovaní a meraní procesov v podnikoch : diplomová práca. Školiteľ: Janette Brixová. Bratislava, 2015. 77 s.
  kniha

  kniha

 3. TICHÝ, Martin. Dopravné informačné systémy : diplomová práca. Školiteľ: Janette Brixová. Bratislava, 2015. 74 s.
  kniha

  kniha

 4. MICHALKO, Vladislav. Reinžiniering interných podnikových procesov : diplomová práca. Školiteľ: Janette Brixová. Bratislava, 2015. 58 s.
  kniha

  kniha

 5. KUMOROVÁ, Michaela. Analýzy v MS Excell 2013 a ich využitie v podnikovej praxi : bakalárska práca. Školiteľ: Janette Brixová. Bratislava, 2015. 45 s.
  kniha

  kniha

 6. MELEGOVÁ, Katarína. Funkcionalita podnikových informačných systémov tybu ERP II : bakalárska práca. Školiteľ: Janette Brixová. Bratislava, 2015. 46 s.
  kniha

  kniha

 7. MÜLLEROVÁ, Gabriela. Funkcionalita podnikových informačných systémov tybu ERP II v oblasti CRM : bakalárska práca. Školiteľ: Janette Brixová. Bratislava, 2015. 48 s.
  kniha

  kniha

 8. KOLTÁŠ, Filip. Procesné riadenie organizácie v praxi : bakalárska práca. Školiteľ: Janette Brixová. Bratislava, 2015. 52 s.
  kniha

  kniha

 9. BRIXOVÁ, Janette. Zdroje a aktivity elektronických kurzov LMS Moodle ako základný materiál pre vytvorenie elektronickej učebnice. In Inovačný proces v e-learningu. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov [z 9.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 22. apríl 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4076-6, [S. 1-5] CD-ROM.
  článok

  článok

 10. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Využitie IKT vo vzdelávaní. In Inovačný proces v e-learningu. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov [z 9.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 22. apríl 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4076-6, [S. 1-7] CD-ROM.
  článok

  článok