Výsledky vyhľadávania

 1. ŠAJGALÍKOVÁ, Helena - COPUŠ, Lukáš. Heroes as Predictors of Future Employees’ Behaviour. In The Third International Conference on Economic and Business Management. FEBM 2018. Proceedings of the Third International Conference on Economic and Business Management : FEBM 2018: Hohhot, October 20-22, 2018. - Paris : Atlantis Press, 2018. ISBN 978-94-6252-623-5. ISSN 2352-5428, pp. 388-391 online. VEGA 1/0393/16.
  článok

  článok


 2. L'ENGLE, Madeleine. Struny času. Preložla: Helena Šajgalíková. 2. slovenské vydanie. Bratislava : SLOVART, 2018. [222 s.] [7,50 AH]. ISBN 978-80-556-3002-1.

 3. PARISOVÁ, B. A. Kolaps. Preklad: Helena Šajgalíková. 1. vydanie. Bratislava : AKTUELL, 2018. [335 s.] [12,50 AH]. ISBN 978-80-8172-039-0.

 4. ŠAJGALÍKOVÁ, Helena et al. Angličtina pro samouky a jazykové kurzy. 1. vydání. Bratislava : AKTUELL, 2018. [322 s.] [17 AH]. ISBN 978-80-8172-044-4.

 5. ŠAJGALÍKOVÁ, Helena - POSOKHIN, Ivan - GROMINOVÁ, Andrea. Ruština pre samoukov a pre jazykové kurzy. 1. vydanie. Bratislava : AKTUELL, 2018. [349 s.] [18,36 AH]. ISBN 978-80-8172-021-5.

 6. ŠAJGALÍKOVÁ, Helena - CHMELÍKOVÁ, Gabriela. Špecifikácia jazykových programov podľa UNIcert LUCE. Editor: Helena Šajgalíková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 78 s. [3,28 AH]. ISBN 978-80-225-4530-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 7. ŠAJGALÍKOVÁ, Helena - COPUŠ, Lukáš - POLÁKOVÁ, Michaela. What Activities Do Happy People Prefer to Devote Their Energy to? In Vision 2020: sustainable economic development, innovation management and global growth. International business information management association conference (IBIMA). Vision 2020: sustainable economic development, innovation management and global growth : proceedings of the 32th International Business Information Management Association conference (IBIMA) : 15-16 november 2018, Seville, Spain. - Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2018. ISBN 978-0-9998551-1-9, pp. 3325-3335.
  článok

  článok


 8. Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času VIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. november 2017, [Bratislava] [elektronický zdroj]. Zostavovateľ/editor: Roman Kvapil. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM [627 s., 32 AH]. ISBN 978-80-225-4492-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 9. ŠTEFANČÍK, Radoslav. Príhovor. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času VIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. november 2017, [Bratislava] [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4492-4, s. 13-14 CD-ROM.
  článok

  článok


 10. 10.Úvod

  KVAPIL, Roman. Úvod. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času VIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. november 2017, [Bratislava] [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4492-4, s. 15-17 CD-ROM.
  článok

  článok