Výsledky vyhľadávania

 1. ŠAJGALÍKOVÁ, Helena - DELGADOVÁ, Elena. Španielčina pre samoukov a pre jazykové kurzy. Recenzent: Juan Manuel Fenoll Borja. 2. upravené vydanie. Bratislava : AKTUELL, 2021. [369 s.] [22,3 AH]. ISBN 978-80-8172-062-8.
 2. CARREYROU, John. Zlá krv : tajomstvá a lži v Silicon Valley. Preklad: Helena Šajgalíková. 1. vydanie. Bratislava : AKTUELL, 2021. [352 s.] [18,7 AH]. ISBN 978-80-89873-09-8.
 3. WAKE, Jules. Zasnežená Covent Garden. Preklad: Helena Šajgalíková. 1. vydanie. Bratislava : AKTUELL, 2021. [376 s.] [15,1 AH]. ISBN 978-80-89873-36-4.
 4. DALIO, Ray. Princípy. Preložila: Helena Šajgalíková. 1. vydanie. Bratislava : AKTUELL, 2020. [589 s.] [25,10 AH]. ISBN 978-80-8172-054-3.
 5. NAKANISHI, Takayuki et al. Comparative Study on Willingness to Communicate among Four Different Countries: Japan, the Slovak Republic, the Czech Republic, and Spain. In Dokkyo Journal of Language Learning and teaching. - [Tokyo] : Dokkyo University. ISSN 21875995, 2020, vol. 8, march, pp. 29-45.
  článok

  článok

 6. ŠAJGALÍKOVÁ, Helena. Accreditation Processess: How Much Can We Learn From Them. In Languages and the Internationalisation of Higher Education. - Newcastle Upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2020. ISBN 978-1-5275-4667-7, pp. 246-263 online [1,17 AH].
  článok

  článok

 7. COPUŠ, Lukáš - ŠAJGALÍKOVÁ, Helena. Organizačné kultúry : Európske špecifiká. Odborne posúdili: Paulína Stachová, Milan Droppa. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Ofprint, 2020. 153 s. [6,76 AH]. ISBN 978-80-89037-60-5.
 8. ŠAJGALÍKOVÁ, Helena - COPUŠ, Lukáš. Can HRM Utilize Hero Analyses in Identifying Employees’ Profiles? The Case of the Slovak and Czech Republics. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Journal of Eastern European and Central Asian Research. - Saint-Louis : IEECA ̶ Istitute of Eastern Europe and Central Asia. ISSN 2328-8280, 2020, vol. 7, no. 1, pp. 61-71 online. VEGA 1/0393/16.
  článok

  článok

 9. ŠAJGALÍKOVÁ, Helena - COPUŠ, Lukáš. Organizačná kultúra a jej motivačný potenciál. Odborne posúdili: Jozef Višňovský, Peter Madzík, Zuzana Papulová. 1. vydanie. Bratislava : Ofprint JH, 2020. 201 s. [11,32 AH]. ISBN 978-80-89037-59-9.
 10. HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Cultural Conceptualisation and Language. In Cudzie jazyky v premenách času IX. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času IX : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 9. november 2018, (Bratislava, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4614-0, s. 368-379.
  článok

  článok