Výsledky vyhľadávania

  1. HANOVÁ, Daniela. Ľudský faktor a komunikácia v cestovnom ruchu : diplomová práca. Škol. Stanislav Benčič. Bratislava, 2010. 72 s.
    kniha

    kniha

  2. HANOVÁ, Daniela. Porovnávacia štúdia riadenia ľudských zdrojov. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike. - Bratislava : Ecopress, 2001. ISSN 1335-4701, 15. februára 2001, roč. 9, č. 33. Dostupné na : <http://www.hnx.sk/20010215/Prílohy_Pr_loha_Kari_ra_82.html>
    článok

    článok