Výsledky vyhľadávania

 1. PONIŠČIAKOVÁ, Oľga. Riadenie vzťahov so zákazníkmi - nové trendy. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 2, s. 82-83.
  článok

  článok


 2. PONIŠČIAKOVÁ, Oľga. Alternatívne manažérske metódy. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 6, s. 73-75.
  článok

  článok


 3. PONIŠČIAKOVÁ, Oľga. Manažérske schopnosti a trendy v rozvoji spôsobov vedenia. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 2, s. 66-68.
  článok

  článok


 4. PONIŠČIAKOVÁ, Oľga. Osobný manažér - dobrý herec. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 1, s. 70-72.
  článok

  článok


 5. PONIŠČIAKOVÁ, Oľga. Kalkulácia podľa aktív - nástroj manažérského účtovníctva. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-0448, 2016, roč. 10, č. 2, s. 41-42.
  článok

  článok


 6. PONIŠČIAKOVÁ, Oľga. Optimalizovanie riadenia vzťahov so zákazníkom. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 5, s. 76-77.
  článok

  článok


 7. PONIŠČIAKOVÁ, Oľga. Faktory ovplyvňujúce manažérske účtovníctvo. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1337-0448, 2015, roč. 9, č. 9-10, s. 43-45.
  článok

  článok


 8. PONIŠČIAKOVÁ, Oľga. Manažérske a finančné účtovníctvo. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1337-0448, 2015, roč. 9, č. 9-10, s. 46-47.
  článok

  článok


 9. PONIŠČIAKOVÁ, Oľga. Inteligencia a jej využitie v manažmente. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1337-0448, 2015, roč. 9, č. 9-10, s. 108-110.
  článok

  článok


 10. PONIŠČIAKOVÁ, Oľga. Využitie potenciálu ľudských zdrojov. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1337-060X, 9, roč. 10, č. 1 (2015.
  článok

  článok