Výsledky vyhľadávania

 1. Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov. Medzinárodná vedecká konferencia. Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov : determinanty konkurencieschopnosti : zborník príspevkov z II. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 12.12.2007. Bratislava : AT Publishing, 2008. 30 s. ISBN 978-80-88954-44-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. DOCTUS 2007. Medzinárodná vedecká konferencia. DOCTUS 2007 : zborník príspevkov z jarnej medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých výskumných pracovníkov : Bratislava 27. apríla 2007. Bratislava : AT Publishing, 2007. 102 s. ISBN 978-80-88954-43-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. HAVETTOVÁ, Miroslava. Analýza hodnoty pridanej spracovaním v rámci odvetvovej klasifikácie ekonomických činností. In DOCTUS 2006 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých výskumných pracovníkov. - Bratislava : AT Publishing, 2006. ISBN 80-88954-36-3, s. 39-42.
  článok

  článok

 4. LUCHAVA, Ján. Hospodársky rast v Číne a krajinách juhovýchodnej Ázie, analýza priamych zahraničných investícií. In DOCTUS 2006 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých výskumných pracovníkov. - Bratislava : AT Publishing, 2006. ISBN 80-88954-36-3, s. 103-106.
  článok

  článok

 5. Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov - determinanty konkurencieschopnosti : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 21. 11. 2006. Bratislava : AT Publishing, 2006. 63 s. Eruditio. ISBN 80-88954-37-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. DOCTUS 2006. Medzinárodná vedecká konferencia. DOCTUS 2006 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých výskumných pracovníkov. Bratislava : AT Publishing, 2006. 224 s. ISBN 80-88954-36-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. DROZDEKOVÁ, Ľuboslava. Motivácia a spokojnosť zamestnancov. In Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov - determinanty konkurencieschopnosti : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : AT Publishing, 2006. ISBN 80-88954-37-1, s. 11-13.
  článok

  článok

 8. ELEXOVÁ, Gabriela. Ľudský kapitál - kľúč k úspechu. In Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov - determinanty konkurencieschopnosti : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : AT Publishing, 2006. ISBN 80-88954-37-1, s. 14-18.
  článok

  článok

 9. PORUBSKÁ, Gabriela - MALÁ, Dana - PROKYPČÁKOVÁ, Katarína. Celoživotné vzdelávanie ako cesta ku znalostnej spoločnosti : skúsenosti PF UKF v Nitre. In Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov - determinanty konkurencieschopnosti : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : AT Publishing, 2006. ISBN 80-88954-37-1, s. 49-52.
  článok

  článok

 10. FLIEGOVÁ, Jana - ČERNÁKOVÁ, Ivana. Komparácia konkurenčnej schopnosti Slovenska s vybranými krajinami. In DOCTUS 2006 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých výskumných pracovníkov. - Bratislava : AT Publishing, 2006. ISBN 80-88954-36-3, s. 30-33.
  článok

  článok