Výsledky vyhľadávania

 1. JURKOVIČOVÁ, Lujza. Obchodné modely orientované na tvorbu viacnásobnej hodnoty pre zákazníka. In Prístupy k obchodným modelom v kontexte udržateľného rozvoja : vedecké state : VEGA 1/0282/15. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4393-4, s.
  článok

  článok


 2. MICHALÍKOVÁ, Simona. Nástroje internetu a ich využitie v podnikaní : diplomová práca. Školiteľ: Lujza Jurkovičová. Bratislava, 2017. 59 s.
  kniha

  kniha


 3. TÓTHOVÁ, Kristína. Obchodovanie na komoditných burzách : bakalárska práca. Školiteľ: Lujza Jurkovičová. Bratislava, 2017. 46 s.
  kniha

  kniha


 4. KOLEJÁKOVÁ, Andrea. Obchodovanie na komoditných burzách : bakalárska práca. Školiteľ: Lujza Jurkovičová. Bratislava, 2017. 44 s.
  kniha

  kniha


 5. HATALOVÁ, Mária. Obchodovanie na komoditných burzách : bakalárska práca. Školiteľ: Lujza Jurkovičová. Bratislava, 2017. 43 s.
  kniha

  kniha


 6. KROPAJ, Marián et al. Základy práva duševného vlastníctva pre ekonómov. Recenzenti: Lujza Jurkovičová, Silvia Lattová. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 207 s. [11,28 AH]. ISBN 978-80-8168-706-8. [Počet ex. : 21, z toho voľných 17, prezenčne 4]

 7. JURKOVIČOVÁ, Lujza. Nástroje produktovej politiky a technické normy zamerané na zvyšovanie kvality. In Nástroje environmentálnej politiky 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Nástroje environmentálnej politiky 2016 : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 17. jún 2016. - Žilina : Strix, 2016. ISBN 978-80-89753-12-3, s. 87-91. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok


 8. JURKOVIČOVÁ, Lujza. Obnoviteľné zdroje energie ako súčasť udržateľného rozvoja. In Nástroje marketingovej politiky v udržateľných obchodných modeloch : vedecké state. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4248-7, s. 153-166. VEGA 1/0282/15.
  článok

  článok


 9. JURKOVIČOVÁ, Lujza et al. The Signs and principles of goal setting as a specific kind of activity. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1337-7493, 2016, roč. 9, č. 36, s. 420-428. VEGA 1/0282/15.
  článok

  článok


 10. JURKOVIČOVÁ, Lujza. Význam hodnotenia nových technológií a produktov ako súčasti nástrojov na tvorbu viacnásobnej hodnoty pre zákazníkov. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1337-7493, 2016, roč. 9, č. 36, s. 408-419. VEGA 1/0282/15.
  článok

  článok