Výsledky vyhľadávania

 1. RYBÁROVÁ, Lucia. Kúpeľný cestovný ruch Slovenskej republiky - zabezpečovanie a hodnotenie kvality : diplomová práca. Školiteľ: Lujza Jurkovičová. Bratislava, 2019. 81 s.
  kniha

  kniha

 2. ČERVENKA, Peter - JURKOVIČOVÁ, Lujza. Basic Attention Token and Its Use in Digital Marketing. In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 29-39 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. PEK, Roman. On-line marketing : diplomová práca. Školiteľ: Lujza Jurkovičová. Bratislava, 2018. 75 s.
  kniha

  kniha

 4. ÁGHOVÁ, Zuzana. On-line marketing : diplomová práca. Školiteľ: Lujza Jurkovičová. Bratislava, 2018. 95 s.
  kniha

  kniha

 5. WENHARDT, Pavol. Nástroje internetu a ich využitie v podnikaní : diplomová práca. Školiteľ: Lujza Jurkovičová. Bratislava, 2018. 60 s.
  kniha

  kniha

 6. ZAJÍČEK, Tomáš. Realitný trh Slovenskej republiky – súčasný stav a trendy : diplomová práca. Školiteľ: Lujza Jurkovičová. Bratislava, 2018. 55 s.
  kniha

  kniha

 7. KARKALÍKOVÁ, Marta et al. Evaluácia integrovaného systému manažérstva v kontexte zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov v SR : záverečná správa projektu VEGA 1/0670/16 : začiatok riešenia: január 2016 ; ukončenie riešenia: december 2018. 1. vydanie. Bratislava, 2018. [3] s. VEGA 1/0670/16.
 8. JURKOVIČOVÁ, Lujza. Právne vzťahy sociálneho poistenia. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2018/2 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4566-2, s. 60-68 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. HOLUB, Dušan et al. Praktikum k základom práva pre ekonómov. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 155 s. [7,93 AH]. ISBN 978-80-8168-909-3. [Počet ex. : 16, z toho voľných 2, prezenčne 2, dĺžka fronty rezervácií 10]
 10. KOLEJÁKOVÁ, Andrea. Obchodovanie na komoditných burzách : bakalárska práca. Školiteľ: Lujza Jurkovičová. Bratislava, 2017. 44 s.
  kniha

  kniha