Výsledky vyhľadávania

 1. KUCHTA, Martin - STANKOVÁ, Monika. Is There Still Any Space for New Social Media? Tiktok is an Answer. In Quo vadis massmedia, quo vadis marketing. Vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Quo vadis massmedia. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2020. ISBN 978-80-572-0053-6, s. 128-136 online.
  článok

  článok

 2. KUCHTA, Martin - STANKOVÁ, Monika. Perception of Digital Marketing: Art or Science? In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 0323-262X, 2020, roč. 49, č. 2, s. 162-175 online. KEGA 016EU-4/2019.
  článok

  článok

 3. STANKOVÁ, Monika. Shopper marketing a jeho uplatnenie v podmienkach maloobchodu : dizertačná práca. Školiteľ: Monika Matušovičová. Bratislava, 2020. 132 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. HODOŠIOVÁ, Valéria. Influencer marketing - vplyv influencerov na nákupné rozhodovanie špecifickej cieľovej skupiny : bakalárska práca. Školiteľ: Monika Stanková. Bratislava, 2020. 65 s.
  kniha

  kniha

 5. FEKETEOVÁ, Diana. Udržateľný marketing vybraných obchodných spoločností : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Kuchta. Bratislava, 2020. 45 s.
  kniha

  kniha

 6. FREŠO, Slavomír. Trendy v online marketingu : bakalárska práca. Školiteľ: Monika Stanková. Bratislava, 2020. 47 s.
  kniha

  kniha

 7. RUSNAČÍK, Tomáš. Trendy v online marketingu : bakalárska práca. Školiteľ: Monika Stanková. Bratislava, 2020. 58 s.
  kniha

  kniha

 8. STANKOVÁ, Monika. The Comparative Analysis of Social Media Platforms to Identify a Competitive Advantage of Tiktok. In International Journal of Arts and Commerce. - Birmingham : Centre for Enhancing Knowledge. ISSN 1929-7106, 2020, vol. 9, no. 5, pp. 15-24 online.
  článok

  článok

 9. STANKOVÁ, Monika. Utilization of In-store Shopper Marketing Tools with Direct Impact on Consumer Buying Behavior. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2020. ISSN 2453-9988, 2020, roč. 12, č. 2, s. 51-63 online.
  článok

  článok

 10. STANKOVÁ, Monika - KUCHTA, Martin. Influencer Marketing Taxonomy From a Brand Point of View. In DOKBAT 2020. International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. DOKBAT 2020 : 16th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. - Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2020. ISBN 978-80-7454-935-9, pp. 492-499 online. VEGA 1/0657/19.
  článok

  článok