Výsledky vyhľadávania

 1. ŠEFČÍK, Matej. Podielové fondy ako súčasť finančného trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Pavel Škriniar. Bratislava, 2018. 36 s.
  kniha

  kniha


 2. SIROTNÁ, Zuzana. Stav a vývoj trhu dôchodkového sporenia : bakalárska práca. Školiteľ: Pavel Škriniar. Bratislava, 2018. 50 s.
  kniha

  kniha


 3. HVIZDA, Tomáš. Možnosti zhodnocovania finančných prostriedkov na kapitálovom trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Pavel Škriniar. Bratislava, 2018. 51 s.
  kniha

  kniha


 4. FERANCOVÁ, Mária. Nehnuteľnosti ako jedna z foriem alternatívneho investovania : diplomová práca. Školiteľ: Pavel Škriniar. Bratislava, 2018. 52 s.
  kniha

  kniha


 5. JANČICHOVÁ, Simona. Zlato ako jedna z foriem alternatívneho investovania : diplomová práca. Školiteľ: Pavel Škriniar. Bratislava, 2018. 55 s.
  kniha

  kniha


 6. OBTULOVIČOVÁ, Lenka. Nehnuteľnosti ako jedna z foriem alternatívneho investovania : diplomová práca. Školiteľ: Pavel Škriniar. Bratislava, 2018. 60 s.
  kniha

  kniha


 7. PISARČÍK, Dávid. Vývoj a stav trhu dôchodkového sporenia : diplomová práca. Školiteľ: Pavel Škriniar. Bratislava, 2018. 62 s.
  kniha

  kniha


 8. RABATINOVÁ, Mária. Finančná analýza akciovej spoločnosti s akciami na burze cenných papierov : diplomová práca. Školiteľ: Pavel Škriniar. Bratislava, 2018. 80 s.
  kniha

  kniha


 9. ŠKRINIAR, Pavel. Veľa informácií = adekvátna cena. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 2, s. 46-47.
  článok

  článok


 10. KRÁSNA, Slávka. Procesy tvorby pracovných miest v podnikoch ako kľúčové činnosti v personálnom marketingu a v personálnom manažmente. In Ekonomické- sociálne nástroje ako faktor tvorby pracovných miest v podnikoch : zborník vedeckých statí : VEGA č. 1/0662/15. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4471-9, s. 40-48.
  článok

  článok