Výsledky vyhľadávania

 1. ŠKRINIAR, Pavel. Uplatnenie Dollar Cost Averaging v podkladových aktívach dôchodkových fondov. In Podnikové financie vo vede a praxi 2021 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií = Proceedings of Scientific Papers of Department of Corporate Finance. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4869-4, s. 115-122. VEGA 1/0007/19.
  článok

  článok

 2. SOPKO, Tomáš. Finančné poradenstvo a finančné sprostredkovanie v podmienkach SR : diplomová práca. Školiteľ: Pavel Škriniar. Bratislava, 2021. 69 s.
  kniha

  kniha

 3. TURČIAKOVÁ, Alexandra. Analýza možností P2P platforiem v oblasti úverovania a financovania : diplomová práca. Školiteľ: Pavel Škriniar. Bratislava, 2021. 78 s.
  kniha

  kniha

 4. JANŠÁKOVÁ, Natália. Finančné poradenstvo a finančné sprostredkovanie v podmienkach SR : bakalárska práca. Školiteľ: Pavel Škriniar. Bratislava, 2021. 50 s.
  kniha

  kniha

 5. PAŽMA, Michal. Možnosti investovania do zlata a ich porovnanie s tradičnými spôsobmi zhodnocovania úspor : bakalárska práca. Školiteľ: Pavel Škriniar. Bratislava, 2021. 61 s.
  kniha

  kniha

 6. VASIĽOVÁ, Viktória. Financovanie podnikateľských zámerov prostredníctvom crowdfundingu : bakalárska práca. Školiteľ: Pavel Škriniar. Bratislava, 2021. 36 s.
  kniha

  kniha

 7. ŠKRINIAR, Pavel. Princíp a možnosti pravidelného investovania s cieľom využívania priemerovania nákupných cien. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2021 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4890-8, s. 408-418 online. VEGA 1/0007/19.
  článok

  článok

 8. ŠKRINIAR, Pavel. Obavy zo straty sú namieste. Časom však pominú. In Denník N. - Bratislava : N Press, 2020. ISSN 1339-844X, 12.5.2020, s. [1-3] online.
  článok

  článok

 9. ŠKRINIAR, Pavel. O inflácii alebo Myška, čo nehryzie, no neustále ujedá. In Denník N. - Bratislava : N Press, 2020. ISSN 1339-844X, 6.5.2020, s. [1-4] online.
  článok

  článok

 10. ŠKRINIAR, Pavel. Kríza ukáže, kto mal dobrého finančného poradcu. In Denník N. - Bratislava : N Press, 2020. ISSN 1339-844X, 16.4.2020, s. [1-3] online.
  článok

  článok