Výsledky vyhľadávania

 1. ŠEFČÍK, Matej. Podielové fondy ako súčasť finančného trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Pavel Škriniar. Bratislava, 2018. 36 s.
  kniha

  kniha


 2. SIROTNÁ, Zuzana. Stav a vývoj trhu dôchodkového sporenia : bakalárska práca. Školiteľ: Pavel Škriniar. Bratislava, 2018. 50 s.
  kniha

  kniha


 3. HVIZDA, Tomáš. Možnosti zhodnocovania finančných prostriedkov na kapitálovom trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Pavel Škriniar. Bratislava, 2018. 51 s.
  kniha

  kniha


 4. FERANCOVÁ, Mária. Nehnuteľnosti ako jedna z foriem alternatívneho investovania : diplomová práca. Školiteľ: Pavel Škriniar. Bratislava, 2018. 52 s.
  kniha

  kniha


 5. JANČICHOVÁ, Simona. Zlato ako jedna z foriem alternatívneho investovania : diplomová práca. Školiteľ: Pavel Škriniar. Bratislava, 2018. 55 s.
  kniha

  kniha


 6. OBTULOVIČOVÁ, Lenka. Nehnuteľnosti ako jedna z foriem alternatívneho investovania : diplomová práca. Školiteľ: Pavel Škriniar. Bratislava, 2018. 60 s.
  kniha

  kniha


 7. PISARČÍK, Dávid. Vývoj a stav trhu dôchodkového sporenia : diplomová práca. Školiteľ: Pavel Škriniar. Bratislava, 2018. 62 s.
  kniha

  kniha


 8. RABATINOVÁ, Mária. Finančná analýza akciovej spoločnosti s akciami na burze cenných papierov : diplomová práca. Školiteľ: Pavel Škriniar. Bratislava, 2018. 80 s.
  kniha

  kniha


 9. KALUSOVÁ, Lenka - ŠKRINIAR, Pavel. Komparácia konkurencieschopnosti krajín Vyšehradskej skupiny. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 2464-7551, 2018, roč. 9, č. 3, s. 76-93. VEGA 1/0404/16.
  článok

  článok


 10. KALUSOVÁ, Lenka - ŠKRINIAR, Pavel. Konkurencieschopnosť krajín Vyšehradskej skupiny meraná indexom globálnej konkurencieschopnosti. In Competition. International Scientific Conference. Competition : Proceedings of 10th Annual International Scientific Conference, 17th–18th May, 2018, (Jihlava, Czech Republic). - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2018. ISBN 978-80-88064-37-4, pp. 164-172 online. VEGA 1/0404/16.
  článok

  článok