Výsledky vyhľadávania

 1. ŠKRINIAR, Pavel. Tovar, ktorý sa nekupuje, ale predáva. Komu už len toto pomôže? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 5, s. 46-47.
  článok

  článok


 2. ŠKRINIAR, Pavel. Predaj finančných produktov sa zmení. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 6, s. 38-39.
  článok

  článok


 3. ŠKRINIAR, Pavel. Crowdfunding - v dave je sila i peniaze. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 7, s. 38-39.
  článok

  článok


 4. ŠKRINIAR, Pavel. Radu za groš nemôže dať každý. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 9, s. 40-41.
  článok

  článok


 5. KRÁSNA, Veronika. Možnosti zhodnocovania finančných prostriedkov na kapitálovom trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Pavel Škriniar. Bratislava, 2017. 38 s.
  kniha

  kniha


 6. PECKO, Filip. Nehnuteľnosti ako jedna z foriem alternatívneho investovania : bakalárska práca. Školiteľ: Pavel Škriniar. Bratislava, 2017. 47 s.
  kniha

  kniha


 7. KRŠKO, Martin. Zlato ako jedna z foriem alternatívneho investovania : diplomová práca. Školiteľ: Pavel Škriniar. Bratislava, 2017. 61 s.
  kniha

  kniha


 8. BROKEŠOVÁ, Zuzana et al. Ekonomické a spoločenské súvislosti informačnej nerovnováhy na poistnom trhu : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA č. 1/0849/15 : doba riešenia od 1/2015 do 12/2017. 1. vyd. Bratislava, 2017. 13 s. VEGA 1/0849/15.

 9. BADURA, Peter et al. Porovnanie durácie dlhopisových fondov. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 28-33 CD-ROM. VEGA 1/0007/2016.
  článok

  článok


 10. Ekonomické- sociálne nástroje ako faktor tvorby pracovných miest v podnikoch : zborník vedeckých statí : VEGA č. 1/0662/15. Redakčné a zostaviteľské práce: Anna Polednáková ; recenzenti: Jaroslav Kita, Pavel Škriniar. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 60 s. [3,2 AH]. VEGA 1/0662/15. ISBN 978-80-225-4471-9.