Výsledky vyhľadávania

 1. HALÁSZOVÁ, Dajana. Crowdfunding ako alternatívna forma financovania podniku : diplomová práca. Školiteľ: Pavel Škriniar. Bratislava, 2019. 98 s.
  kniha

  kniha

 2. BEHARKOVÁ, Denisa. Spôsoby finančného riadenia podniku počas druhotnej platobnej neschopnosti : diplomová práca. Školiteľ: Pavel Škriniar. Bratislava, 2019. 77 s.
  kniha

  kniha

 3. HNÁT, Patrik. Financovanie a vývoj kapitálovej štruktúry startupov : bakalárska práca. Školiteľ: Pavel Škriniar. Bratislava, 2019. 46 s.
  kniha

  kniha

 4. TOMÁNEK, Marek. Crowdfunding ako alternatívna forma financovania podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Pavel Škriniar. Bratislava, 2019. 47 s.
  kniha

  kniha

 5. Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých príspevkov (statí). Redakčné a zostaviteľské práce: Ján Šebo, Pavel Škriniar, Peter Badura ; recenzenti: Anna Polednáková, Pavol Poklemba. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 75 s. [3,9 AH]. ISBN 978-80-225-4598-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. DVOŘÁK, Marek - MORAVČÍKOVÁ, Elena - KMEŤKO, Miroslav. Udržateľný rozvoj ekonomického zdravia podniku [elektronický zdroj]. Recenzenti: Elena Fetisovová, Pavel Škriniar. 1. vydanie. Nitra : Agroinštitút Nitra, 2018. CD-ROM [132 s.] [9,36 AH]. ISBN 978-80-7139-160-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. KALUSOVÁ, Lenka - BADURA, Peter. Možnosti financovania investičných projektov z alternatívnych zdrojov. In Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých príspevkov (statí). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4598-3, s. 5-8 CD-ROM. VEGA 1/0404/16.
  článok

  článok

 8. BADURA, Peter - KALUSOVÁ, Lenka. Opatrenia štátov na elimináciu dôsledkov finančných kríz. In Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých príspevkov (statí). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4598-3, s. 21-25 CD-ROM. VEGA 1/0404/16.
  článok

  článok

 9. ŠKRINIAR, Pavel - BADURA, Peter. Rizikový profil investora. In Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých príspevkov (statí). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4598-3, s. 45-48 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. DVOŘÁK, Marek - MORAVČÍKOVÁ, Elena - ŠKRINIAR, Pavel. Udržateľný rozvoj finančného zdravia podniku [elektronický zdroj]. Recenzenti: Elena Fetisovová, Miroslav Kmeťko. 1. vydanie. Nitra : Agroinštitút Nitra, 2018. CD-ROM [178 s.] [9,36 AH]. ISBN 978-80-7139-161-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha