Výsledky vyhľadávania

  1. MIKÓCZIOVÁ, Jana. Dynamický prístup k optimalizácii kapitálovej štruktúry podniku. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015. ISSN 0323-262X, 2015, roč. 44, č. 2, s. 256-262. VEGA 1/0913/14.
    článok

    článok

  2. NIŇAJ, Marek. Finančné riadenie podnikateľských subjektov v globálnej finančnej kríze : dizertačná práca. Školiteľ: Jana Mikócziová. Bratislava, 2015. 137 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
    kniha

    kniha

  3. HATALA, Michal. Dividendová politika podnikateľských subjektov v SR a faktory, ktoré ju ovplyvňujú : diplomová práca. Školiteľ: Jana Mikócziová. Bratislava, 2015. 66 s.
    kniha

    kniha

  4. BAJANÍK, Daniel. Finanzierungsmodelle ausgewählter Gesundheitssysteme im Vergleich : diplomová práca. Školiteľ: Jana Mikócziová. Bratislava, 2015. 50 s.
    kniha

    kniha

  5. RYPÁK, Andrej. Die Bedeutung von Gold in der Weltwirtschaft : diplomová práca. Školiteľ: Jana Mikócziová. Bratislava, 2015. 51 s.
    kniha

    kniha

  6. HLOUŠKOVÁ, Jaroslava et al. Capital Income Taxation and Risk-Taking under Prospect Theory: the Continious Distribution Case. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2014. ISSN 0015-1920, 2014, roč. 64, č. 5, s. 374-391. ITMS 26140230005.
    článok

    článok

  7. ČIRKOVÁ, Martina. Najdôležitejšie faktory ovplyvňujúce finančné rozhodovanie podnikateľských subjektov v SR : diplomová práca. Školiteľ: Jana Mikócziová. Bratislava, 2014. 68 s.
    kniha

    kniha

  8. HOLÁ, Martina. Aplikácia a zhodnotenie vybraných metód finančného plánovania v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Jana Mikócziová. Bratislava, 2014. 70 s.
    kniha

    kniha

  9. DUBOVÁ, Viera. Základné kritériá pre poskytovanie bankových úverov : diplomová práca. Školiteľ: Jana Mikócziová. Bratislava, 2014. 51 s.
    kniha

    kniha

  10. KRAMPLOVÁ, Viktória. Špecifiká zakladania podnikov vybraných právnych foriem podnikania : diplomová práca. Školiteľ: Jana Mikócziová. Bratislava, 2013. 70 s.
    kniha

    kniha