Výsledky vyhľadávania

 1. JANČÍKOVÁ, Eva - VESELOVSKÁ, Stanislava. The New Technologies and the Fight Against Money Laundering and the Terrorism Financing. In Economics & Management: How to Cope With Disrupted Times. International Scientific Conference EMAN 2018. Economics & Management: How to Cope With Disrupted Times : Second International Scientific Conference EMAN 2018, Ljubljana, Slovenia, March 22, 2018. - Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans ... [et al.], 2018. ISBN 978-86-80194-11-0, pp. 334-341 online.
  článok

  článok

 2. JANČÍKOVÁ, Eva - VESELOVSKÁ, Stanislava. Innovations in International Payments. In ITEMA 2018: Recent Advances in Information Technology, Tourism, Economics, Management and Agriculture. International Scientific Conference. ITEMA 2018: Recent Advances in Information Technology, Tourism, Economics, Management and Agriculture : Proceedings of Second International Scientific Conference, November 8, 2018, Graz University of Technology, (Graz, Austria). - Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2018. ISBN 978-86-80194-13-4, pp. 690-698.
  článok

  článok

 3. VESELOVSKÁ, Stanislava - JANČÍKOVÁ, Eva. New Trends in Insurance Information Security Technologies. In ITEMA 2018: Recent Advances in Information Technology, Tourism, Economics, Management and Agriculture. International Scientific Conference. ITEMA 2018: Recent Advances in Information Technology, Tourism, Economics, Management and Agriculture : Proceedings of Second International Scientific Conference, November 8, 2018, Graz University of Technology, (Graz, Austria). - Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2018. ISBN 978-86-80194-13-4, pp. 879-886. 2623012000, GAAA 11_2/2016.
  článok

  článok

 4. KORAUŠ, Antonín - VESELOVSKÁ, Stanislava - KELEMEN, Pavel. Cyber Security as Part of the Business Environment. In Medzinárodné vzťahy 2017: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2017 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 30.11.-1.12.2017. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. ISBN 978-80-225-4488-7, s. 571-577 online. [ITMS] 26230120007, GAAA 11_2/2016.
  článok

  článok

 5. KORAUŠ, Antonín et al. Sustainable Economic Development Through Human Resource Management: Social Intelligence of Managers and Performance. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Security and Sustainability Issue. - Vilnius : The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania. ISSN 2029-7025, 2017, vol. 6, no. 3, pp. 457-477 online.
  článok

  článok

 6. STRÁŽOVSKÁ, Helena et al. Obchodné podnikanie na prahu 21. storočia. Recenzovali: Ľudmila Lipková, Stanislava Veselovská, Ladislav Bažó. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2017. 283 s. [15 AH]. ISBN 978-80-89710-35-5. [Počet ex. : 18, z toho voľných 12, prezenčne 3]
 7. RIEVAJOVÁ, Eva et al. Trh práce vo väzbe na ekonomický rast v kontexte spoločensko-ekonomických zmien : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0103/12 : doba riešenia od 01/2012 do 12/2015. Oponenti: Michaela Nováková, Tatiana Masárová. 1. vyd. Bratislava, 2015. 21 s. VEGA 1/0103/12.
 8. VESELOVSKÁ, Stanislava. Migrácia ako jedna z možností získania zamestnania. In Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 15. a 16. mája 2014, Veľký Meder, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3873-2, s. VEGA 1/0103/12.
  článok

  článok

 9. BÁTORA, Pavel. Aktuálne problémy v sociálnej politike v SR a v EÚ a ich porovnanie : diplomová práca. Školiteľ: Stanislava Veselovská. Bratislava, 2013. 70 s.
  kniha

  kniha

 10. LEŠKO, Peter. Aktuálne problémy európskej integrácie, vplyv na výkonnosť jednotlivých členských štátov : diplomová práca. Školiteľ: Stanislava Veselovská. Bratislava, 2013. 68 s.
  kniha

  kniha