Výsledky vyhľadávania

 1. MENTEL, Adrian. Senzorický marketing : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Kita. Bratislava, 2019. 70 s.
  kniha

  kniha

 2. BOLCAROVIČOVÁ, Klaudia. Nákupné centrá a ich vývoj v malých mestách Slovenska : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Kita. Bratislava, 2019. 62 s.
  kniha

  kniha

 3. BEDNÁROVÁ, Karolína. Les possibilités d’utilisation du marketing dans les compagnies aériennes choisies : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Kita. Bratislava, 2019. 86 s.
  kniha

  kniha

 4. GÉCZY, Vanda. Le comportement des consommateurs dans le secteur alimentaire : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Kita. Bratislava, 2019. 67 s.
  kniha

  kniha

 5. BERNÁŠOVÁ, Miriam. L’impact de la communication marketing sur le comportement du consommateur : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Kita. Bratislava, 2019. 84 s.
  kniha

  kniha

 6. BREVENÍKOVÁ, Daniela et al. Application Possibilities of Social Networks in Personnel Marketing. Reviewers: Pavol Kita, Jozef Králik, Miroslava Szarková. 1st Edition. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2019. 79 s. [6,06 AH]. VEGA 1/0309/18. ISBN 978-80-7556-046-9.
 7. KOLLÁR, Patrícia. Rurálny obchod a služby, ako faktor sociálno-ekonomického rozvoja regiónu Dunajská Streda : dizertačná práca. Školiteľ: Pavol Kita. Bratislava, 2019. 139 s.
  kniha

  kniha

 8. Potreby ekonomicko-manažérskeho vzdelávania absolventov zdravotníckych odborov pôsobiacich v manažérskych pozíciách a vykonávajúcich súkromné podnikanie pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti. Redakčné a zostavovateľské práce: Marta Matulčíková ; recenzenti: Emília Papulová, Pavol Kita, Zdenka Macková. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 81 s. [4,2 AH]. ISBN 978-80-225-4513-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 9. 9.Úvod

  MATULČÍKOVÁ, Marta. Úvod. In Potreby ekonomicko-manažérskeho vzdelávania absolventov zdravotníckych odborov pôsobiacich v manažérskych pozíciách a vykonávajúcich súkromné podnikanie pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4513-6, s. 5-8.
  článok

  článok

 10. MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Potreby vzdelávania zdravotníckeho personálu v ekonomickej a finančnej gramotnosti a v manažérskych zručnostiach. In Potreby ekonomicko-manažérskeho vzdelávania absolventov zdravotníckych odborov pôsobiacich v manažérskych pozíciách a vykonávajúcich súkromné podnikanie pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4513-6, s. 53-63. KEGA 014EU-4/2016, 100%.
  článok

  článok