Výsledky vyhľadávania

 1. KRIŽAN, František et al. Spatial distribution of consumer preferences: case study of shopping malls in Bratislava. - Registrovaný: Scopus. In Theoretical and Empirical Researches in Urban Management [elektronický zdroj]. - Bucharest : Research Centre in Public Administration and Public Services, Academy of Economic Studies, 2018. ISSN 2065-3913, 2018, vol. 13, no. 1, pp. 13-21 online. VEGA 1/0066/18, VEGA 1/0282/15, APVV-16-0232.
  článok

  článok


 2. KITA, Pavol - KOLLÁR, Patrícia. Geomarketing in Food Retail. Reviewers: Miroslava Szarková, Mirosława Malinowska. 1st edition. Kraków : Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2018. 133 s. [6,65 AH]. APVV-16-0232, VEGA 1/0066/18, VEGA 1/0039/11. ISBN 978-83-8111-048-8. [Počet ex. : 32, z toho voľných 29, prezenčne 3]

 3. KITA, Pavol - KOLLÁR, Patrícia. Marketing Channels in the Context of Alternative Food Networks. Reviewers: Miroslava Szarková, Mirosława Malinowska. 1st Edition. Krakov : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2018. 150 s. [7,5 AH]. APVV-16-0232, VEGA 1/0066/18. ISBN 978-83-8111-065-5. [Počet ex. : 32, z toho voľných 28, prezenčne 4]

 4. KITA, Pavol et al. Recognition of Business Risks When Purchasing Goods on the Internet Using GIS: Experience from Slovakia. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Electronic Commerce Research [elektronický zdroj]. - Dordrecht : Springer Science + Business Media. ISSN 1572-9362, 2018, vol. 18, no. 3, pp. 647-663. APVV-16-0232, VEGA 1/0282/15, IGA_PrF_2017_021.
  článok

  článok


 5. KRIŽAN, František et al. Cezhraničné nákupné správanie spotrebiteľov zo Slovenska: prípadová štúdia z Hainburg an der Donau (Rakúsko). - Registrovaný: Web of Science. In Geographia Cassoviensis. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017. ISSN 1337-6748, 2017, roč. 11, č. 2, s. 124-136. APVV-16-0232, VEGA 1/0540/16, KEGA 031UK-4/2017.
  článok

  článok


 6. KITA, Pavol. Nákupné správanie spotrebiteľov: marketingový prístup. In Maloobchod a špecifikácia časovo-priestorového správania spotrebiteľov. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. ISBN 978-80-223-4434-0, s. 19-51 [2,1 AH]. APVV-16-0232.
  článok

  článok


 7. BILKOVÁ, Kristína et al. Slovenský alebo rakúsky? Cezhraničné nakupovanie slovenských spotrebiteľov v Rakúsku. In Maloobchod a špecifikácia časovo-priestorového správania spotrebiteľov. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. ISBN 978-80-223-4434-0, s. 149-167 [1,0 AH]. APVV-16-0232, APVV-15-0184, VEGA 1/0082/15.
  článok

  článok


 8. IRA, Vladimír et al. Maloobchod a špecifiká časovo-priestorového správania spotrebiteľov. Recenzenti: Jaroslav Kita, Jaroslav Maryáš, Marcel Horňák. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2017. 285 s. [15,7 AH]. ISBN 978-80-223-4434-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. KITA, Pavol et al. Impact of consumer P preferences on food chain choice: an empirical study of consumers in Bratislava. - Registrovaný: Scopus. In Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis : international scientific journal. - Brno : [Mendel University Press], 2017. ISSN 1211-8516, 2017, vol. 65, no. 1, pp. 293–298.
  článok

  článok


 10. Prístupy k obchodným modelom v kontexte udržateľného rozvoja : vedecké state : VEGA 1/0282/15. Zostavil: Pavol Kita ; recenzenti: Miroslava Szarková, Ľubomíra Strážovská. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 130 s. [6,45 AH]. VEGA 1/0282/15. ISBN 978-80-225-4393-4.