Výsledky vyhľadávania

 1. KRIŽAN, František et al. Percepcie spotrebiteľov na SMS marketing: prípadová štúdia z darčekovej predajni v Hlohovci. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 0323-262X, 2020, roč. 49, č. 2, s. 107-120 online. APVV-16-0232, VEGA 2/0113/19, KEGA 066UK-4/2020.
  článok

  článok

 2. KITA, Pavol - ŽAMBOCHOVÁ, Marta - KITA, Jaroslav. Spotrebiteľské správanie slovenských domácností v oblasti vybraných druhov potravín v kontexte spoločensky zodpovednej spotreby. Recenzenti: Viera Čihovská, Helena Strážovská. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2020. 195 s. [10,74 AH]. APVV-16-0232. ISBN 978-80-223-4932-1. [Počet ex. : 10, z toho voľných 8, prezenčne 2]
 3. KITA, Pavol et al. Comparison of Grocery Shopping Behaviour of Slovak Residents on the Slovak-Austrian Border: an Empirical Study – Hainburg an der Donau. - Registrovaný: Web of Science. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2020. ISSN 1212-3609, 2020, roč. 23, č. 1, s. 215-230. APVV-16-0232, VEGA 1/0066/18, VEGA 2/0113/19.
  článok

  článok

 4. KOLLÁR, Patrícia. Rurálny obchod a služby, ako faktor sociálno-ekonomického rozvoja regiónu Dunajská Streda : dizertačná práca. Školiteľ: Pavol Kita. Bratislava, 2019. 139 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. MENTEL, Adrian. Senzorický marketing : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Kita. Bratislava, 2019. 70 s.
  kniha

  kniha

 6. BOLCAROVIČOVÁ, Klaudia. Nákupné centrá a ich vývoj v malých mestách Slovenska : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Kita. Bratislava, 2019. 62 s.
  kniha

  kniha

 7. KITA, Pavol et al. Spatial Data of Geographic Information System – a Localization Tool of Retail Units and Understanding of New Tendencies in Consumersʼ Demand. In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 209-217 CD-ROM. APVV 16-0232, VEGA 1/0066/18, GREG 2016/2020.
  článok

  článok

 8. KITA, Pavol. Komunikačno-presvedčovací model marketingovej komunikácie v kontexte na zdravie orientované nákupné správanie. In Modelové aspekty marketingovej komunikácie v kontexte na zdravie orientované nákupné správanie : vedecké state. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4644-7, s. 7-26. VEGA 1/0066/18.
  článok

  článok

 9. KITA, Jaroslav. Základné modely marketingovej komunikácie. In Modelové aspekty marketingovej komunikácie v kontexte na zdravie orientované nákupné správanie : vedecké state. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4644-7, s. 43-57. VEGA 1/0066/18.
  článok

  článok

 10. KITA, Jaroslav et al. Retail Environment in the Context of Defining Consumption Patterns on the Example of Slovakia. In Studia Ekonomiczne : Zeszyty naukowe Uniwersytetu ekonomicznego w Katowicach. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. ISSN 2083-8611, 2019, nr. 384, s. 38-50 online. APVV-16-0232.
  článok

  článok