Výsledky vyhľadávania

 1. RABATINOVÁ, Marcela. Digitálna konkurencieschopnosť členských štátov EÚ a jej meranie. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2020 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4691-1, s. [1-10] CD-ROM. VEGA 1/0779/19 (50 %), APVV-15-0322 (50 %).
  článok

  článok

 2. RABATINOVÁ, Marcela. Zdaňovanie digitálnej ekonomiky : (iniciatíva EÚ, OECD a jednotlivých členských štátov EÚ v oblasti priamych daní). In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2020 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4691-1, s. [1-12] CD-ROM. VEGA 1/0779/19.
  článok

  článok

 3. BRUNOVSKÝ, Dávid. Daňové a nedaňové nástroje podpory elektromobility v EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2020. 70 s.
  kniha

  kniha

 4. JURAČKOVÁ, Martina. Reforma spoločného systému DPH v zjednotenej Európe : diplomová práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2020. 70 s.
  kniha

  kniha

 5. PLÁNKOVÁ, Nikola. Daňovo – odvodové zaťaženie SZČO v SR a ČR : diplomová práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2020. 84 s.
  kniha

  kniha

 6. SOKOL, Marek. Živnostník a s.r.o. z pohľadu daňových a odvodových povinností : diplomová práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2020. 79 s.
  kniha

  kniha

 7. PALIDEROVÁ, Daniela. Možnosti optimalizácie daňovej povinnosti FO v SR so zameraním na SZČO : diplomová práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2020. 66 s.
  kniha

  kniha

 8. PAPÁNOVÁ, Petra. Alternatívne spôsoby podnikania FO v SR a optimalizácia daňovej povinnosti : diplomová práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2020. 66 s.
  kniha

  kniha

 9. PETRÍKOVÁ, Martina. Vplyv nezdaniteľných častí základu dane a daňových kreditov na výpočet daňovej povinnosti FO v SR a vo vybranej krajine : diplomová práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2020. 63 s.
  kniha

  kniha

 10. MICHALÍKOVÁ, Dominika. Osobitné úpravy a voliteľné ustanovenia v rámci spoločného systému DPH v EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2020. 74 s.
  kniha

  kniha