Výsledky vyhľadávania

 1. RABATINOVÁ, Marcela. Economic and Social Processes in the Society Reflected in Tax Instruments (Case II - Value Added Tax in Slovakia). In Economic Implications of Globalising Developments : Scientific Monograph. - Gdansk : Research Institute for European Policy, 2019. ISBN 978-83-944614-9-2, pp. 124-147 [1,24 AH]. [ITMS 26240120032], [VEGA 1/0443/15].
  článok

  článok

 2. HERDOVÁ, Renáta. Daňové úľavy pre rodiny s deťmi v SR a vo vybraných krajinách EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2019. 69 s.
  kniha

  kniha

 3. KUCHTOVÁ, Ivana. Spôsoby uplatňovania daňových výdavkov u SZČO : diplomová práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2019. 64 s.
  kniha

  kniha

 4. LEŠIČKOVÁ, Petra. Zdaňovanie autorských honorárov v SR a povinnosti autorov : diplomová práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2019. 68 s.
  kniha

  kniha

 5. KONEČNÁ, Lucia. Súdne rozhodnutia v oblasti DPH a ich aplikácia v daňovej praxi : diplomová práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2019. 75 s.
  kniha

  kniha

 6. SKLENÁROVÁ, Dominika. Zdaňovanie športovcov v SR : diplomová práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2019. 66 s.
  kniha

  kniha

 7. SZARVASOVÁ, Tímea. Uplatňovanie špecifických daňových režimov DPH : diplomová práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2019. 74 s.
  kniha

  kniha

 8. MINARČÍKOVÁ, Nikola. Živnostník a s.r.o. z pohľadu daní a odvodov v SR : diplomová práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2019. 89 s.
  kniha

  kniha

 9. MAČEKOVÁ, Michaela. Daňové aspekty vysielania zamestnancov : diplomová práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2019. 79 s.
  kniha

  kniha

 10. SCHULTZOVÁ, Anna et al. Prístupy správy daní k eliminácií daňových únikov a daňových podvodov. In Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem. Vedecká konferencia. Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem : príspevky recenzovaného zborníka z vedeckej konferencie, 15.-17. mája 2019, vo vzdelávacom zariadení, (Virt, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4606-5, s. [1-10] CD-ROM. APVV-15-0322, ITMS 26240120032.
  článok

  článok