Výsledky vyhľadávania

 1. RABATINOVÁ, Marcela. Registračná povinnosť tuzemských zdaniteľných osôb v roku 2018. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1335-7034, 2018, roč. 23, č. 9, s. 17-26.
  článok

  článok


 2. RABATINOVÁ, Marcela. Posledná známa daňová povinnosť a platenie preddavkov na daň z príjmov FO v roku 2018. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1335-7034, 2018, roč. 23, č. 3, s. 2-9.
  článok

  článok


 3. RABATINOVÁ, Marcela. Uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane v roku 2018. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1335-7034, 2018, roč. 23, č. 5, s. 16-26.
  článok

  článok


 4. SCHULTZOVÁ, Anna - RABATINOVÁ, Marcela - BENKO, Peter. Inovatívne prístupy daňových autorít k daňovým subjektom. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2018. ISSN 1336-8818, 2018, roč. 15, č. 1, s. 63-71. APVV -15-0322.
  článok

  článok


 5. SZARVASOVÁ, Tímea. Zdanenie práce v krajinách V4 : bakalárska práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2017. 35 s.
  kniha

  kniha


 6. RÁBAROVÁ, Barbora. Daňové príjmy ako významný zdroj financovania verejnej správy v SR a ČR : bakalárska práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2017. 35 s.
  kniha

  kniha


 7. KRÁLOVÁ, Jana. Daňovo-odvodové zaťaženie fyzických osôb v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2017. 38 s.
  kniha

  kniha


 8. RABATINOVÁ, Marcela - SCHULTZOVÁ, Anna. The Impact of selected factors on VAT revenue development in Slovakia. In SGEM 2017. International scientific conference. SGEM 2017 : 4th International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts: 24-30 August, 2017, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2017. ISBN 978-619-7408-15-7, p. 603-610. VEGA 1/0443/15.
  článok

  článok


 9. JANEKOVÁ, Ivana. Možnosti optimalizácie daňovej povinnosti živnostníka v SR a ČR : diplomová práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2017. 55 s.
  kniha

  kniha


 10. HUŽOVIČOVÁ, Petra. Uplatňovanie DPH pri tuzemských a cezhraničných transakciách : diplomová práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2017. 68 s.
  kniha

  kniha