Výsledky vyhľadávania

 1. RABATINOVÁ, Marcela. Osobitná úprava uplatňovania DPH pri použitom tovare v roku 2020. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1335-7034, 2021, roč. 26, č. 1, s. 15-22.
  článok

  článok

 2. RABATINOVÁ, Marcela. Uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane v roku 2021. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1335-7034, 2021, roč. 26, č. 6, s. 9-15.
  článok

  článok

 3. RABATINOVÁ, Marcela. Uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane v roku 2021. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1335-7034, 2021, roč. 26, č. 7-8, s. 23-29.
  článok

  článok

 4. KUŠNÍROVÁ, Jana - VÁLEK, Juraj. Daňovníctvo : zbierka riešených a neriešených príkladov. Recenzovali: Marcela Rabatinová, Tomáš Ciran. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. [185 s.] [7,2 AH]. ISBN 978-80-571-0403-2.
 5. RABATINOVÁ, Marcela. Súčasný vývoj e-commerce v Európe v kontexte pandémie Covid-19. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2021 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4811-3, s. [1-8] online. VEGA č. 1/0779/19, APVV-20-0338, APVV-15-0322.
  článok

  článok

 6. SCHULTZOVÁ, Anna et al. Daňovníctvo. Recenzovali: Alena Zubaľová, Mariana Mistríková. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2021. [397 s.] [25,6 AH]. VEGA 1/0356/19. ISBN 978-80-7552-509-3.
 7. RABATINOVÁ, Marcela. Daňový bonus v praxi v roku 2020. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1335-7034, 2020, roč. 25, č. 10, s. 4-17.
  článok

  článok

 8. RABATINOVÁ, Marcela. Osoby povinné platiť daň z pridanej hodnoty v SR v roku 2020. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1335-7034, 2020, roč. 25, č. 10, s. 26-35.
  článok

  článok

 9. RABATINOVÁ, Marcela. Daňovo-odvodové povinnosti študentov v postavení podnikateľov (SZČO) v roku 2020. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1335-7034, 2020, roč. 25, č. 9, s. 13-24.
  článok

  článok

 10. RABATINOVÁ, Marcela. Posledná známa daňová povinnosť a platenie preddavkov na daň z príjmov FO v roku 2020. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1335-7034, 2020, roč. 25, č. 4, s. 31-37.
  článok

  článok