Výsledky vyhľadávania

 1. RABATINOVÁ, Marcela. Posledná známa daňová povinnosť a platenie preddavkov na daň z príjmov FO v roku 2018. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1335-7034, 2018, roč. 23, č. 3, s. 2-9.
  článok

  článok


 2. RABATINOVÁ, Marcela. Uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane v roku 2018. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1335-7034, 2018, roč. 23, č. 5, s. 16-26.
  článok

  článok


 3. SCHULTZOVÁ, Anna - RABATINOVÁ, Marcela - BENKO, Peter. Eliminácia daňových únikov prostredníctvom inovatívnych prístupov k daňovým subjektom. In Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov. medzinárodná vedecká konferencia. Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : zborník príspevkov z 11. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : 7.11.2017, Banská Bystrica. - Banská Bystrica : Belianum, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2017. ISBN 978-80-557-1355-7, s. [1-7] online. APVV-15-0322.
  článok

  článok


 4. RABATINOVÁ, Marcela. Príjmy zo závislej činnosti u študentov z hľadiska daní a odvodov v roku 2017. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1335-7034, 2017, roč. 22, č. 6, s. 45-56.
  článok

  článok


 5. RABATINOVÁ, Marcela. Daňovo-odvodové povinnosti študentov v postavení podnikateľov (SZČO) v roku 2017. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1335-7034, 2017, roč. 22, č. 7-8, s. 2-11.
  článok

  článok


 6. RABATINOVÁ, Marcela. Osoby povinné platiť daň z pridanej hodnoty v SR v roku 2017. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1335-7034, 2017, roč. 22, č. 9, s. 10-18.
  článok

  článok


 7. RABATINOVÁ, Marcela. Uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane v roku 2017. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1335-7034, 2017, roč. 22, č. 10, s. 11-19.
  článok

  článok


 8. RABATINOVÁ, Marcela. Investičný majetok z hľadiska DPH a úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku v roku 2017. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1335-7034, 2017, roč. 22, č. 11, s. 15-22.
  článok

  článok


 9. Daňová politika a jej vplyv na efektívny výber daní a elimináciu daňových únikov : vybrané aspekty. Jana Kušnírová, Marcela Rabatinová, Juraj Válek ; zostavovateľské a technické práce: Juraj Válek. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 352 s. [21 AH]. VEGA 1/0443/15. ISBN 978-80-7552-900-8.

 10. RABATINOVÁ, Marcela. Európsky akčný plán v oblasti DPH a zavedenie konečného systému DPH v EÚ. In New challenges in public finances 2017 : colection of scientific writings on tax policy [elektronický zdroj]. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. ISBN 978-80-225-4446-7, s. [1-8] CD-ROM. VEGA 1/0443/15.
  článok

  článok