Výsledky vyhľadávania

 1. SCHULTZOVÁ, Anna - RABATINOVÁ, Marcela. VAT Control Statement - a Tool to Detect VAT Evasion and Fraud in the Slovak Republic. In Management 2018: Management and the World in Motion, Challenges, Opportunities and Threats. International Scientific Conference. Management 2018: Management and the World in Motion, Challenges, Opportunities and Threats : [conference proceedings] : 7. International Scientific Conference : Spa Nový Smokovec - Congress Centre, High Tatras, Slovac Republic 25 - 29 September 2018. - Prešov : Bookman, 2018. ISBN 978-80-8165-300-1, pp. 849-854.
  článok

  článok


 2. RABATINOVÁ, Marcela. Uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane v roku 2018. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1335-7034, 2018, roč. 23, č. 5, s. 16-26.
  článok

  článok


 3. ČUBÁK, Michal. Možnosti stimulácie podnikateľskej sféry prostredníctvom daňového systému : diplomová práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2018. 83 s.
  kniha

  kniha


 4. MIKOVIČOVÁ, Katarína. Vybrané aspekty zdaňovania dividend v podmienkach SR : diplomová práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2018. 65 s.
  kniha

  kniha


 5. SCHWARTZOVÁ, Miriama. Daňová kontrola v podmienkach SR : diplomová práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2018. 70 s.
  kniha

  kniha


 6. ŘEHOŘKA, Patrik. Účtovné a daňové aspekty podnikových kombinácií : diplomová práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2018. 65 s.
  kniha

  kniha


 7. VIDOLOV, Petko. Zdaňovanie príjmov z hazardných hier v online priestore : diplomová práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2018. 74 s.
  kniha

  kniha


 8. ZEMKO, Filip. Možnosti optimalizácie základu dane z príjmov SZČO : diplomová práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2018. 68 s.
  kniha

  kniha


 9. ŠULAJOVÁ, Kristína. Perspektívy financovania bývania na Slovensku a vo vybranej krajine : bakalárska práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2018. 57 s.
  kniha

  kniha


 10. ZREBNÁ, Lenka. Priame zahraničné investície a ich vplyv na rozvoj vybraného regiónu : bakalárska práca. Školiteľ: Marcela Rabatinová. Bratislava, 2018. 39 s.
  kniha

  kniha