Výsledky vyhľadávania

 1. SCHULTZOVÁ, Anna et al. Vplyv nepriamych daní na spotrebu : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu č. 1/0317/08 : doba riešenia 01/2008 - 12/2010. Bratislava, 2010. 10 s. VEGA 1/0317/08.

 2. SCHULTZOVÁ, Anna et al. Vplyv nepriamych daní na spotrebu. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 194 s. [9,874 AH]. VEGA 1/0317/08. ISBN 978-80-225-2991-4. [Počet ex. : 7, z toho voľných 2, prezenčne 4]

 3. KUBICOVÁ, Jana et al. Teórie vo verejných financiách : praktikum. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005, dotlač 2008. 279 s. [16,019 AH]. ISBN 80-225-1999-5. [Počet ex. : 30, z toho voľných 26, prezenčne 1]

 4. KUŠNÍROVÁ, Jana et al. Daňovníctvo : daňová teória a politika : praktikum. Bratislava : Iura Edition, 2007. 88 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-162-0. [Počet ex. : 8, z toho voľných 6, prezenčne 2]

 5. BABIAK, Martin et al. Analýza verejných potrieb v kontexte reformy verejnej správy : správa o riešení interného grantového projektu č. 231 5005/06. Bratislava, 2006. 17 s.

 6. NEUBAUEROVÁ, Erika et al. Financie územnosprávnych celkov. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. 315 s. [20,66 AH]. ISBN 80-225-2225-2. [Počet ex. : 5, z toho voľných 0, prezenčne 3]

 7. MACKOVÝCH, Jaroslav. Makroekonomické aspekty daňovej reformy v Slovenskej republike. In Mladý ekonóm 2005 : znalostná ekonomika -piliere, ciele, stratégie. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta Katedra marketingu, 2005. ISBN 80-89202-05-5, s. 73-77.
  článok

  článok


 8. KOVÁČ, Urban et al. Moderné prístupy k modelovaniu správania sa ceny aktív na finančných trhoch. In Mezinárodní Baťova doktorandská konference : sborník abstraktů z konference studentů doktorského studijního programu. - Zlín, 21. dubna 2005 : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2005. ISBN 80-7318-257-2.
  článok

  článok


 9. KOVÁČ, Urban - MACKOVÝCH, Jaroslav. Moderné metódy modelovania cien aktív na finančných trhoch. In Marketingová panoráma : odborný časopis Slovenskej marketingovej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská marketingová spoločnosť, 2005. ISSN 1336-1864, 2005, roč. 3, č. 1-2, s. 44-47.
  článok

  článok


 10. MACKOVÝCH, Jaroslav. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2004 : základné náležitosti podávania daňového priznania. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2005. ISSN 1335-7034, 2005, roč. 10, č. 2, s. 8-19.
  článok

  článok