Výsledky vyhľadávania

 1. MARSINA, Štefan et al. How Can Project Orientation Contribute to Pro-Environmental Behavior in Private Organizations in Slovakia. In Journal of Cleaner Production. - Amsterdam : Elsevier Science B.V. ISSN 1879-1786, 2019, vol. 231, pp. 772-782 online. VEGA 1/0933/14.
  článok

  článok

 2. MARSINA, Štefan - HAMRANOVÁ, Anna. Perspectives of building project orientation of an organization and its technological support. Reviewers: Branislav Lacko, Anita Romanová. 1st ed. Praha : Wolters Kluwer, 2016. 135 s. [6,87 AH]. VEGA 1/0933/14. ISBN 978-80-7552-549-9.
 3. MARSINA, Štefan. Perspectives of building project orientation of an organization. In Perspectives of building project orientation of an organization and its technological support. - Praha : Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-549-9, pp. 8-68 [3,39 AH]. VEGA 1/0933/14.
  článok

  článok

 4. MARSINA, Štefan. [Preface/predslov k zborníku statí]. In Business intelligence as a tool for knowledge development in business organizations : book of scientific papers. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4276-0, s. 1-2 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. ŠTYRÁK, Michal. Možnosti rozvoja pridanej hodnoty podniku ako výsledok budovania jeho kľúčových schopností : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Marsina. Bratislava, 2016. 79 s.
  kniha

  kniha

 6. HAMRANOVÁ, Anna - MARSINA, Štefan - BOLEK, Vladimír. In memory computing – nová technologická platforma pre systémy Business intelligence. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-12] CD-ROM. VEGA 1/0933/14.
  článok

  článok

 7. BOLEK, Vladimír et al. Big data ako zdroj konkurenčného spravodajstva. - Registrovaný: Web of Science. In Competition. Conference. Competition : proceedings of 8th annual international scientific conference : Jihlava, Czech Republic 17. 5. 2016. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2016. ISBN 978-80-88064-25-1, p. 42-54 online. VEGA 1/0933/14.
  článok

  článok

 8. VAIČIAKAUSKAITÉ, Laura. Strategy implementation in the business organization : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Marsina. Bratislava, 2015. 96 s.
  kniha

  kniha

 9. BOLEK, Vladimír - HAMRANOVÁ, Anna - MARSINA, Štefan. Zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov riadením projektov. In Konkurence. Mezinárodní vědecká konference. Konkurence : sborník příspěvků ze 7. ročníku mezinárodní vědecké konference : 14. 5. 2015 Jihlava. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2015. ISBN 978-80-88064-14-5, s. 35-42 CD-ROM. VEGA 1/0933/14.
  článok

  článok

 10. KOVÁCSOVÁ, Teodora. Rozvoj Business Intelligence a Competitive Intelligence pri budovaní projektovo-orientovaného podniku : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Marsina. Bratislava, 2015. 63 s.
  kniha

  kniha