Výsledky vyhľadávania

 1. POLIAK, Miloš et al. Identification of Neutralization of the CMR Documents in European Union Conditions. In Communications : Scientific Letters of the University of Zilina. - Žilina : EDIS, University Publishing House, University of Žilina, 2020. ISSN 1335-4205, 2020, vol. 22, no. 4, pp. 28-34.
  článok

  článok

 2. POLIAK, Miloš et al. Identification of Costs Structure Change in Road Transport Companies. In Communications : Scientific Letters of the University of Zilina. - Žilina : University of Žilina, 2019. ISSN 1335-4205, 2019, vol. 21, no. 3, pp. 8-12.
  článok

  článok

 3. POLIAK, Miloš et al. Sources of financing public passenger transport services. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISSN 1335-4205, 2017, vol. 19, no. 2, pp. 120-126. Dostupné na : <https://sekarl.euba.sk/arl-eu/sk/csg/?repo=eurepo&key=62925106915>
  článok

  článok

 4. POLIAK, Miloš et al. Public transport integration. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISSN 1335-4205, 2017, vol. 19, no. 2, pp. 127-132. Dostupné na : <https://sekarl.euba.sk/arl-eu/sk/csg/?repo=eurepo&key=62925106915>
  článok

  článok

 5. POLIAK, Miloš et al. The Competitiveness of public transport. In Journal of Competitiveness : scientific journal from the field of management and economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. ISSN 1804-1728, 2017, no. 3, pp. 81–97 online.
  článok

  článok

 6. POLIAK, Miloš - SEMANOVÁ, Štefánia - VARJAN, Peter. The Importance of the risk in public passanger transport financing. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : University of Žilina, 2014. ISSN 1335-4205, 2014, vol. 16, no. 2, s. 92-97. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0185461/2_2014en.pdf>
  článok

  článok

 7. POLIAK, Miloš - SEMANOVÁ, Štefánia - VARJAN, Peter. Financovanie a obstarávanie verejnej osobnej dopravy. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2013. ISSN 1336-5878, 2013, č. 3, s. 74-83. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0190877/PEAM32013.pdf>
  článok

  článok

 8. POLIAK, Miloš. Vzťah primeraného zisku a rizika v hromadnej osobnej doprave na Slovensku. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2013. ISSN 0013-3035, 2013, roč. 61, č. 2, s. 206-220.
  článok

  článok

 9. POLIAK, Miloš. Obstrarávanie dopravnej obsužnosti. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2012. ISSN 1336-5878, 2012, č. 3, s. 23-28. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0167644/Cislo32012fin.pdf>
  článok

  článok

 10. Zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2012. ISSN 1335-1583, 2012, č. 10, s. 17-91.
  článok

  článok