Výsledky vyhľadávania

 1. ŠKVRNDA, František. Zmätok okolo Brexitu. In Extraplus : politicko-spoločenský mesačník. - Bratislava : Mayer media, 2019. ISSN 1336-0256, máj 2019, roč. 19, č. 5, s. 46-48.
  článok

  článok

 2. ŠKVRNDA, František. Hrozba americkej základne. In Extraplus : politicko-spoločenský mesačník. - Bratislava : Mayer media, 2019. ISSN 1336-0256, apríl 2019, roč. 19, č. 4, s. 48-49.
  článok

  článok

 3. ŠKVRNDA, František. Dva roky Trumpa. In Extraplus : politicko-spoločenský mesačník. - Bratislava : Mayer media, 2019. ISSN 1336-0256, apríl 2019, roč. 19, č. 4, s. 50-52.
  článok

  článok

 4. ŠKVRNDA, František. Podivný odchod USA zo Sýrie. In Extraplus : politicko-spoločenský mesačník. - Bratislava : Mayer media, 2019. ISSN 1336-0256, február 2019, roč. 18, č. 2, s. 48-50.
  článok

  článok

 5. ŠKVRNDA, František. Protimacronovské rebélie. In Extraplus : politicko-spoločenský mesačník. - Bratislava : Mayer media, 2019. ISSN 1336-0256, január 2019, roč. 18, č. 1, s. 38-41.
  článok

  článok

 6. ŠKVRNDA, František. Typy prezidentov v západnej liberálnej demokracii. In Zem & vek : geopolitický a kultúrny mesačník. - Bratislava : SOFIAN, 2019. ISSN 1339-2360, 2019, roč. 7, č. 3, s. 40-41.
  článok

  článok

 7. LÉPES, Karol. Konfucianizmus v súčasnej čínskej politike a kultúre : bakalárska práca. Školiteľ: František Škvrnda. Bratislava, 2019. 45 s.
  kniha

  kniha

 8. MAJTÁN, Michal. Pohľad NATO na RF v 21. storočí : bakalárska práca. Školiteľ: František Škvrnda. Bratislava, 2019. 60 s.
  kniha

  kniha

 9. PLEŠKO, Daniel. Vybrané problémy medzinárodného terorizmu po rozpade bipolarity : bakalárska práca. Školiteľ: František Škvrnda. Bratislava, 2019. 50 s.
  kniha

  kniha

 10. ŇURC, Ján. Filozofické východiská udržateľného rozvoja na Zemi : bakalárska práca. Školiteľ: František Škvrnda. Bratislava, 2019. 39 s.
  kniha

  kniha