Výsledky vyhľadávania

 1. ŠKVRNDA, František. Vzniká nové ohnisko napätia na Balkáne? In Slovo : spoločensko-politický týždenník. - Bratislava : Klub Nového slova, 22.5.2015. ISSN 1336-2984, 2015, 22. máj, s. 1.
  článok

  článok

 2. ŠKVRNDA, František - ČECH, Ľubomír - KUCHARČÍK, Rudolf. Teória medzinárodných vzťahov. Recenzenti: Peter Juza, Milan Kurucz. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 183 s. [13,95 AH]. KEGA 015EU-4/2018. ISBN 978-80-225-4790-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. ŠKVRNDA, František. O súčasnej teórii vojny. In Medzinárodné vzťahy 2020. medzinárodné vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 21. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej online 3. - 4. decembra 2020 = Conference Proceedings 21th International Scientific Conference online 3th - 4thDecember 2020. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2020. ISBN 978-80-225-4786-4. ISSN 2585-9412, s. 681-688 online. VEGA 2/0152/20.
  článok

  článok

 4. Aktuálne otázky islamskej ekonomiky a finančníctva. Zostavovateľky zborníka/Editors: Zuzana Rozkošová, Lenka Tomečková, Eva Vlková ; recenzenti/Reviewers: Pavol Hrivík, František Škvrnda. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 129 s. [10,83 AH]. VEGA 1/0490/19. ISBN 978-80-225-4768-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. ŠKVRNDA, František. O protirečivosti vytvárania multipolarity v medzinárodných vzťahoch v 21. storočí. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2020. ISSN 1336-1562, 2020, roč. 18, č. 1, s. 36-56 online.
  článok

  článok

 6. KOŠTIALOVÁ, Laura. Medzinárodný olympijský výbor a športová diplomacia Ruska : bakalárska práca. Školiteľ: František Škvrnda. Bratislava, 2020. 43 s.
  kniha

  kniha

 7. ŠKVRNDA, František. O protirečeniach vytvárania bezpečnostného systému na Slovensku. In November 1989 - politika, právo, polícia a bezpečnosť. Vedecká konferencia. November 1989 - politika, právo, polícia a bezpečnosť : zborník z vedeckej konferencie konanej dňa 6.11.2019. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2020. ISBN 978-808054-843-8, s. 53-61 online.
  článok

  článok

 8. ŠKVRNDA, František - KURUCZ, Milan. Súčasná svetová politika I : vybrané kapitoly - Európa, Spojené štáty americké, Ruská federácia, vývoj na Balkáne. Recenzenti: Ľubomír Čech, René Pawera. 2. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 258 s. [17,5 AH]. ISBN 978-80-225-4737-6. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]
 9. MIKLOŠÍKOVÁ, Andrea. Bezpečnostné súvislosti a dôsledky európskej migračnej krízy : diplomová práca. Školiteľ: František Škvrnda. Bratislava, 2020. 77 s.
  kniha

  kniha

 10. MOZÉOVÁ, Natália. O chápaní hybridných hrozieb v súčasnej medzinárodnej bezpečnosti : diplomová práca. Školiteľ: František Škvrnda. Bratislava, 2020. 67 s.
  kniha

  kniha