Výsledky vyhľadávania

 1. ŠKVRNDA, František. Vzniká nové ohnisko napätia na Balkáne? In Slovo : spoločensko-politický týždenník. - Bratislava : Klub Nového slova, 22.5.2015. ISSN 1336-2984, 2015, 22. máj, s. 1.
  článok

  článok

 2. ŠKVRNDA, František. O protirečivosti vytvárania multipolarity v medzinárodných vzťahoch v 21. storočí. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2020. ISSN 1336-1562, 2020, roč. 18, č. 1, s. 36-56 online.
  článok

  článok

 3. CSÖLLEIOVÁ, Kristína. Koncepcia vestfálskej suverenity v teórii medzinárodných vzťahov : bakalárska práca. Školiteľ: František Škvrnda. Bratislava, 2020. 38 s.
  kniha

  kniha

 4. CHOVANEC, Jakub. Medzinárodné determinanty súčasnej politickej krízy vo Venezuele : bakalárska práca. Školiteľ: František Škvrnda. Bratislava, 2020. 42 s.
  kniha

  kniha

 5. KOŠTIALOVÁ, Laura. Medzinárodný olympijský výbor a športová diplomacia Ruska : bakalárska práca. Školiteľ: František Škvrnda. Bratislava, 2020. 43 s.
  kniha

  kniha

 6. PECKOVÁ, Natália. Koncepcia univerzálnych ľudských práv v moderne a postmoderne : bakalárska práca. Školiteľ: František Škvrnda. Bratislava, 2020. 41 s.
  kniha

  kniha

 7. BELUŠKOVÁ, Laura. Porovnanie vojenských rozpočtov USA, Ruska a Číny od roku 2005 : diplomová práca. Školiteľ: František Škvrnda. Bratislava, 2020. 68 s.
  kniha

  kniha

 8. BIRČÁKOVÁ, Paulína. Mahátmá Gándhi a politika nenásilia : diplomová práca. Školiteľ: František Škvrnda. Bratislava, 2020. 70 s.
  kniha

  kniha

 9. MOZÉOVÁ, Natália. O chápaní hybridných hrozieb v súčasnej medzinárodnej bezpečnosti : diplomová práca. Školiteľ: František Škvrnda. Bratislava, 2020. 67 s.
  kniha

  kniha

 10. MIKLOŠÍKOVÁ, Andrea. Bezpečnostné súvislosti a dôsledky európskej migračnej krízy : diplomová práca. Školiteľ: František Škvrnda. Bratislava, 2020. 77 s.
  kniha

  kniha