Výsledky vyhľadávania

 1. Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu aplikovaného výskumu č. 4/2001/08 [elektronický zdroj]. Editori: Pavol Vincúr, Elena Fifeková, Štefan Sabo. Bratislava : EKONÓM, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2948-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. DONOVAL, Milan. Výmenné relácie v zahraničnom obchode. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2006. ISSN 1335-0900, September 2006, roč. 14, č. 9, s. 15-17.
  článok

  článok

 3. VLADOVÁ, Anna - DONOVAL, Milan. Krátkodobá prognóza ekonomického rastu. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2006. ISSN 1335-0900, Január 2006, roč. 14, č. 1, s. 4-7.
  článok

  článok

 4. FIFEKOVÁ, Elena et al. Zvyšovanie výkonnosti a konkurenčnej schopnosti ekonomiky SR po vstupe do EÚ (realita a možnosti) : [záverečná správa] : doba riešenia január 2006 - december 2006. Bratislava, 2006. 45 s. IGP 150021/06.
 5. ČUTKOVÁ, Zoja - DONOVAL, Milan. Odvetvová špecializácia v SR. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2004. ISSN 1335-0900, Október 2004, roč. 12, č. 10, s. 4-6.
  článok

  článok

 6. ČUTKOVÁ, Zoja - DONOVAL, Milan. Odvetvová špecializácia v SR. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2004. ISSN 1335-0900, September 2004, roč. 12, č. 9, s. 6-8.
  článok

  článok

 7. ČUTKOVÁ, Zoja - DONOVAL, Milan. Odvetvová špecializácia v SR. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2004. ISSN 1335-0900, August 2004, roč. 12, č. 8, s. 6-9.
  článok

  článok