Výsledky vyhľadávania

 1. ŠULEK, Rastislav - LICHÝ, Ján. Use of the game theory for analysis of forest enterprise managemnent in timber market under conditions of information asymmetry. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 973-977 CD-ROM.
  článok

  článok


 2. ŠULEK, Rastislav - LICHÝ, Ján. Theoretical background of evaluation of business environment in timber market. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 978-985 CD-ROM.
  článok

  článok


 3. LICHÝ, Ján. Šanghaj a EXPO 2010. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2010. ISSN 0322-886X, 2010, roč. 53, č. 7-8, s. 16-22. Dostupné na : <http://www.zzvh.sk/data/files/125.pdf>
  článok

  článok


 4. LICHÝ, Ján. Rok po Kjóte. In Vodohospodársky spravodajca : mesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2004. ISSN 0322-886X, 2004, roč. 47, č. 6-7, s. 25-26.
  článok

  článok


 5. LICHÝ, Ján. Konferencia ministrov v Kjóte. In Vodohospodársky spravodajca : mesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2004. ISSN 0322-886X, 2004, roč. 47, č. 8-9, s. 13-15.
  článok

  článok


 6. LICHÝ, Ján. Deň Európy v Kjóte. In Vodohospodársky spravodajca : mesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2004. ISSN 0322-886X, 2004, roč. 47, č. 10-11, s. 21-22.
  článok

  článok


 7. LICHÝ, Ján. Holandsko - nie sú len tulipány, ale aj výborne riadené vodné hospodárstvo. In Vodohospodársky spravodajca : mesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Výskumný ústav vodného hospodárstva, 2002. ISSN 0322-886X, 2002, roč. 44, č. 7-8, s. 12-13.
  článok

  článok