Výsledky vyhľadávania

 1. CSICSÓOVÁ, Dóra. Medzinárodný pohyb pracovných síl v členských krajinách EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Ivan Poliačik. Bratislava, 2011. 60 s.
  kniha

  kniha

 2. ZÁBOJNÍK, Stanislav. [Medzinárodné podnikanie: na vlne globalizujúcej sa svetovej ekonomiky]. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2011. ISSN 0013-3035, 2011, roč. 59, č. 3, s. 329-331. Recenzia na: Medzinárodné podnikanie : na vlne globalizujúcej sa svetovej ekonomiky / Peter Baláž a kolektív. 5. preprac. a dopl. vyd. - Bratislava : Sprint dva, 2010. - ISBN 978-80-89393-18-3.
  článok

  článok

 3. GREŠŠ, Martin. [Medzinárodné podnikanie: na vlne globalizujúcej sa svetovej ekonomiky]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 2, s. 293-295. Recenzia na: Medzinárodné podnikanie : na vlne globalizujúcej sa svetovej ekonomiky / Peter Baláž a kolektív. 5. preprac. a dopl. vyd. - Bratislava : Sprint dva, 2010. - ISBN 978-80-89393-18-3.
  článok

  článok

 4. POLIAČIK, Ivan. Finančné deriváty pre každého? Modra : Servisia, 2011. 93 s. ISBN 978-80-970835-4-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. CHOVANCOVÁ, Božena. [Medzinárodné podnikanie]. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2010. ISSN 1335-0900, November 2010, roč. 18, č. 9, s. 32. Recenzia na: Medzinárodné podnikanie : na vlne globalizujúcej sa svetovej ekonomiky / Peter Baláž a kolektív. 5. preprac. a dopl. vyd. - Bratislava : Sprint dva, 2010. - ISBN 978-80-89393-18-3.
  článok

  článok

 6. POLÁK, Andrej. Insider trading na finančných trhoch : diplomová práca. Škol. Ivan Poliačik. Bratislava, 2010. 78 s.
  kniha

  kniha

 7. RAČANSKÝ, Lukáš. Zmeny produktov v portfóliu bánk po prijatí eura : diplomová práca. Škol. Ivan Poliačik. Bratislava, 2010. 81 s.
  kniha

  kniha

 8. ZSITNÁK, Tomáš. Portfolio management dôchodkových správcovských spoločností : diplomová práca. Škol. Ivan Poliačik. Bratislava, 2010. 86 s.
  kniha

  kniha

 9. BALÁŽ, Peter et al. Medzinárodné podnikanie : na vlne globalizujúcej sa svetovej ekonomiky. 5. prepracované a doplené vydanie. Bratislava : Sprint dva, 2010. 546 s. [44,30 AH]. Economics. ISBN 978-80-89393-18-3. [Počet ex. : 22, z toho voľných 1, prezenčne 11]
 10. KYSEL, Juraj. Vplyv zavedenia eura na bankový sektor : diplomová práca. Škol. Ivan Poliačik. Bratislava, 2009. 73 s.
  kniha

  kniha