Výsledky vyhľadávania

 1. JANČÍKOVÁ, Eva. Správne fungovanie vnútorného trhu EÚ a ochrana spotrebiteľa. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2021. ISSN 2453-8167, 2021, roč. 16, č. 1, s. 3-16 online.
  článok

  článok

 2. UITZ, Thomas Oliver - JANČÍKOVÁ, Eva. Service Failures and How the Perception of Justice Affects the Level of Satisfaction. In International Journal of Economics & Business Administration. - Piraeus : International Strategic Management Association (ISMA). ISSN 2241-4754, 2021, vol. 9, no. 1, pp. 105-117 online.
  článok

  článok

 3. JANČÍKOVÁ, Eva. Belt and Road Initiative - New Challenges in Project Financing. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISSN 1339-3502, 2020, roč. 15, č. 1, s. 13-35.
  článok

  článok

 4. BÎRTA, Sanda. Innovations in International Payments : diplomová práca. Školiteľ: Eva Jančíková. Bratislava, 2020. 114 s.
  kniha

  kniha

 5. NIŇAJOVÁ, Justína Sára. Svetová banka a jej úloha v boji proti chudobe : diplomová práca. Školiteľ: Eva Jančíková. Bratislava, 2020. 81 s.
  kniha

  kniha

 6. TOLDYOVÁ, Lívia. Nové technológie a boj proti praniu špinavých peňazí a financovanie terorizmu : diplomová práca. Školiteľ: Eva Jančíková. Bratislava, 2020. 68 s.
  kniha

  kniha

 7. JANČÍKOVÁ, Eva - ILJAZI, Elida. Albánska cesta k slobode vierovyznania a mierového spolužitia obyvateľov rôznych vierovyznaní. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. medzinárodná vedecká konferencia konaná online. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4728-4. ISSN 2585-9404, s. 160-165 online. VEGA 1/0490/19.
  článok

  článok

 8. JANČÍKOVÁ, Eva. Inovácie ako motor rozvoja ekonomiky Taiwanu. In Medzinárodné vzťahy 2020. medzinárodné vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 21. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej online 3. - 4. decembra 2020 = Conference Proceedings 21th International Scientific Conference online 3th - 4thDecember 2020. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2020. ISBN 978-80-225-4786-4. ISSN 2585-9412, s. 291-297 online.
  článok

  článok

 9. JANČÍKOVÁ, Eva. Využitie bankových záruk v Slovenskej republike. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2020. ISSN 1335-5813, 2020, roč. 20, č. 1, s. 23-26.
  článok

  článok

 10. JANČÍKOVÁ, Eva - AUFNER, Anton - FURTNER, Reinhard. Západná a islamská perspektíva vnímania peňazí. In Aktuálne otázky islamskej ekonomiky a finančníctva : zborník vedeckých prác = Volume of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4768-0, s. 34-45 online. VEGA 1/0490/19.
  článok

  článok