Výsledky vyhľadávania

 1. KRAFTOVÁ, Ivana - KRAFT, Jiří. Dichotomie cílů EU v oblasti energetiky a odlišnosti při jejich naplňování členskými zeměmi. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, 13.-15. června 2018 [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8969-3, s. 655-661.
  článok

  článok


 2. BRZÁKOVÁ, Kristýna - KRAFT, Jiří. Economic context of European subsidies and their impact on regional economic disparities on the example of the Czech republic. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017. ISSN 1212-3609, 2017, roč. 20, č. 2, pp. 65-76.
  článok

  článok


 3. KRAFT, Jiří et al. Východiska z krize : cesty zmírnění negativních efektů hospodářské krize v ČR. 1. vyd. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2011. 132 s. WD-30-07-1. ISBN 978-80-7372-787-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. KRAFT, Jiří et al. Odraz globalizace v současné ekonomické teorii a realitě. 1. vyd. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2011. 174 s. 402/09/0592. ISBN 978-80-7372-814-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. KRAFT, Jiří et al. Hospodářská krize : vybrané makroekonomické a mikroekonomické souvislosti s projekcí na úrovni regionů. 1. vyd. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2011. 157 s. WD-30-07-1. ISBN 978-80-7372-678-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. KRAFT, Jiří et al. Development of the economic theory in the context of economic integration and globalization – presentation of research results. In The EU as a global actor. From the inside out: The internal development of the European Union and its future role in an independent world : International conference, Berlin July 7th - 10th 2011 [elektronický zdroj]. - Berlin : Institute for Cultural Diplomacy, 2011, s. [1-18]. Dostupné na : <http://www.culturaldiplomacy.org/culturaldiplomacynews/participant-papers/eu/Development-of-the-Economic-Theory.pdf>
  článok

  článok


 7. KRAFT, Jiří - NEDOMLELOVÁ, Iva - PETŘÍČEK, Martin. Personnel decision making of chosen Czech banking subjects during the economic recession. In Creative and knowledge society : international scientific journal. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2011. ISSN 1338-4465, 2011, č. 2, s. 6-15.
  článok

  článok


 8. NEDOMLELOVÁ, Iva. Makroekonomie I : praktikum. 1. vyd. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2009. 177 s. [3,76 AH]. ISBN 978-80-7372-452-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 9. NEDOMLELOVÁ, Iva - KOCOUREK, Aleš. Makroekonomie I : repetitorium pro distanční a kombinované formy studia. 1. vyd. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2009. 205 s. [11,05 AH]. ISBN 978-80-7372-469-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 10. KRAFTOVÁ, Ivana - KRAFT, Jiří. Povzbudivý růst ekonomiky regionů: cílená regulace versus tržní autoregulace? In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2009. ISSN 0032-3233, 2009, roč. 57, č. 6, s. 769-791.
  článok

  článok