Výsledky vyhľadávania

 1. KRAFT, Jiří et al. Východiska z krize : cesty zmírnění negativních efektů hospodářské krize v ČR. 1. vyd. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2011. 132 s. WD-30-07-1. ISBN 978-80-7372-787-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. KRAFT, Jiří et al. Hospodářská krize : vybrané makroekonomické a mikroekonomické souvislosti s projekcí na úrovni regionů. 1. vyd. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2011. 157 s. WD-30-07-1. ISBN 978-80-7372-678-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. SOJKOVÁ, Lenka. Deformace trhu práce prostřednictvím systému zdaňování fyzických osob. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2011. ISSN 1212-3609, 2011, roč. 14, č. 3, s. 6-15.
  článok

  článok


 4. JÁČ, Ivan et al. Jedinečnost obce v regionu. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2010. 203 s. WD-30-07-1. ISBN 978-80-7431-038-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. FÁREK, Jiří et al. Globalizační a integrační procesy ve specifickém ekonomickém prostředí Euroregionu NISA. II. část. 1. vyd. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2006. 150 s. GAČR 402/05/2480. ISBN 80-7372-154-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 6. FÁREK, Jiří et al. Globalizační a integrační procesy ve specifickém ekonomickém prostředí Euroregionu NISA. 1. vyd. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2005. 123 s. GAČR 402/05/2480. ISBN 80-7372-028-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 7. SOJKOVÁ, Lenka. Zahraniční investice - jsou vždy přínosem? In E + M. Ekonomie a management = Economics and management : odborný ekonomický časopis. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2002. ISSN 1212-3609, 2002, roč. 5, č. 2, s. 10-16.
  článok

  článok


 8. KRAFT, Jiří et al. Úvod do ekonomie v teorii a příkladech. 1. vyd. Liberec : Katedra obecné ekonomie Hospodářskej fakulty TU v Liberci, 1996. 181 s. ISBN 80-7083-191-X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]