Výsledky vyhľadávania

 1. LINHARTOVÁ, Veronika - VOLEJNÍKOVÁ, Jolana. Quantifying corruption at a subnational level. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2015. ISSN 1212-3609, 2015, roč. 18, č. 2, s. 25-39.
  článok

  článok


 2. VOLEJNÍKOVÁ, Jolana. Evoluce institucí 20 let po rozpadu Československa. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '13 : recenzovaný zborník [príspevkov] z medzinárodnej vedeckej konferencie : vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu Podniková ekonomika a manažment : Rajecké Teplice 9. - 10. október 2013 [elektronický zdroj]. - [Žilina] : [Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity], [2013]. ISSN 1336-5878, s. 782-788.
  článok

  článok


 3. KNĚZÁČKOVÁ, Radka - VOLEJNÍKOVÁ, Jolana. Regionální analýza pracovní migrace mezi Českou republikou a Slovenskou republikou. In Nové trendy 2012 : sborník příspěvků zo [VII. ročníku] mezinárodní vědecké konference : Znojmo [22. - 23. 11. 2012] [elektronický zdroj]. - Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická, 2012. ISBN 978-80-87314-29-6, s. 77-85.
  článok

  článok


 4. LIŠKA, Václav - SLUKOVÁ, Kamila - VOLEJNÍKOVÁ, Jolana. Institucionální ekonomie. Praha : Professional Publishing, 2011. 235 s. ISBN 978-80-7431-051-5. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 4]

 5. LELEK, Tomáš - VOLEJNÍKOVÁ, Jolana. Hospodářský růst v éře nové ekonomiky. In Scientific papers of the University of Pardubice [elektronický zdroj]. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2011. ISSN 1804-8048, 2011, č. 22, s. 106-120. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0149780/sbornik-4-2011.pdf>
  článok

  článok


 6. VOLEJNÍKOVÁ, Jolana. Protikorupční politika v České republice. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3079-8, s. 243-249.
  článok

  článok


 7. VOLEJNÍKOVÁ, Jolana. Protikorupční politika v České republice. In Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2010 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej v rámci podujatí k 70. výročiu založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2978-5, s. 501-506.
  článok

  článok


 8. NEDOMLELOVÁ, Iva. Makroekonomie I : praktikum. 1. vyd. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2009. 177 s. [3,76 AH]. ISBN 978-80-7372-452-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 9. NEDOMLELOVÁ, Iva - KOCOUREK, Aleš. Makroekonomie I : repetitorium pro distanční a kombinované formy studia. 1. vyd. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2009. 205 s. [11,05 AH]. ISBN 978-80-7372-469-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 10. VOLEJNÍKOVÁ, Jolana. Korupce v ekonomické teorii a praxi. Praha : Profess Consulting, 2007. 390 s. Cesta k finanční svobodě. ISBN 978-80-7259-055-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]