Výsledky vyhľadávania

 1. BAČOVÁ, Monika - STRIČÍK, Michal. Comparison of the Development of Waste Generation and Waste Management in the EU. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017). International scientific conference. New trends in process control and production management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017), 18-20 may, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2018. ISBN 978-1-138-05885-9, pp. 17-20. VEGA 1/0582/17.
  článok

  článok


 2. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - STRIČÍK, Michal. Zmena klímy a energetická účinnosť - cieľ stratégie Európa 2020 pre Slovensko. In Riešené projekty - vedecké problémy. Vedecký workshop. Riešené projekty - vedecké problémy : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu, Košice, 2.7.2018. - Košice : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2018. ISBN 978-80-225-4498-6, s. 17-23. VEGA 1/0582/17.
  článok

  článok


 3. FRANKOVÁ, Dominika. Obehové hospodárstvo v podmienkach Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2018. 54 s.
  kniha

  kniha


 4. FUNDÁKOVÁ, Anna. Ekonomicko-environmentálne aspekty zhodnocovania odpadu : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2018. 48 s.
  kniha

  kniha


 5. HINĎOŠOVÁ, Jana. Environmentálne označovanie obalov : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2018. 56 s.
  kniha

  kniha


 6. MATTA, Peter. Recyklácia a zber odpadov : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2018. 51 s.
  kniha

  kniha


 7. POĽACKÝ, Dušan. Ekonomicko-environmentálne možnosti využitia odpadov na výrobu elektrickej energie : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2018. 54 s.
  kniha

  kniha


 8. SMILNICKÁ, Tamara. Ekonomicko - environmentálne aspekty využívania komunálneho odpadu na výrobu elektrickej energie : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2018. 45 s.
  kniha

  kniha


 9. CHROBÁKOVÁ, Miroslava. Ekonomické aspekty využitia obnoviteľných zdrojov energie na výrobu elektrickej energie : diplomová práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2018. 78 s.
  kniha

  kniha


 10. ROSOLOVÁ, Gabriela. Obehové hospodárstvo v podmienkach Slovenskej republiky : diplomová práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2018. 70 s.
  kniha

  kniha