Výsledky vyhľadávania

 1. STRIČÍK, Michal - SUDZINA, Marián - ROVNÝ, Patrik. Využívanie špecifických druhov rastlín a s nimi asociovaných mikroorganizmov na dekontamináciu pôdy, energetické a iné účely. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2017. ISSN 1335-7808, 2017, roč. 17, č. 1, s. 18.
  článok

  článok


 2. MELLEN, Martin - SUDZINA, Marián - STRIČÍK, Michal. Potenciál využiteľnosti bioodpadu zo spracovania niektorých poľnohospodárskych produktov na kŕmenie úžitkových zvierat. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2017. ISSN 1335-7808, 2017, roč. 17, č. 1, s. 17.
  článok

  článok


 3. BAČOVÁ, Monika - STRIČÍK, Michal. Komparácia vývoja vybraných ukazovateľov produkcie a nakladania s odpadom v Európskej únii. In Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania : zborník abstraktov : 5. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie : Košice (the Slovak Republic) and Tarnobrzeg (the Republic of Poland), may 18 - 20, 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4384-2, s. 20.
  článok

  článok


 4. STRIČÍK, Michal. Vývoj konkurzov a reštrukturalizácií na Slovensku. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2017. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2017 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 30.-31.3.2017 [elektronický zdroj]. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4383-5, s. 26 CD-ROM.
  článok

  článok


 5. STRIČÍK, Michal - BAČOVÁ, Monika. Uplatnenie absolventov vysokých škôl na slovenskom trhu práce. In Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania : zborník abstraktov : 5. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie : Košice (the Slovak Republic) and Tarnobrzeg (the Republic of Poland), may 18 - 20, 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4384-2, s. 124.
  článok

  článok


 6. STRIČÍK, Michal. Ekonomické aspekty materiálového zhodnocovania odpadu z papiera. In Riešené projekty - vedecké problémy. Vedecký workshop. Riešené projekty - vedecké problémy : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : [6.7.2017], Košice, Slovensko [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2017. ISBN 978-80-225-4395-8, s. 21 online. VEGA 1/0582/17.
  článok

  článok


 7. PALŠA, Ján. Zhodnotenie uplatnenia absolventov vysokých škôl na trhu práce : diplomová práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2017. 70 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 8. REŠETÁR, Peter. Ekonomické možnosti využitia štrukturálnych fondov EU na rozvoj mesta Trebišov : diplomová práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2017. 75 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 9. KOLESÁR, Tomáš. Ekonomické aspekty využitia obnoviteľných zdrojov energie na výrobu elektrickej energie : diplomová práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2017. 59 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 10. DROTÁR, Michal. Ekonomika nakladania s odpadom vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2017. 61 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha