Výsledky vyhľadávania

 1. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - STRIČÍK, Michal. Zmena klímy a energetická účinnosť - cieľ stratégie Európa 2020 pre Slovensko. In Riešené projekty - vedecké problémy. Vedecký workshop. Riešené projekty - vedecké problémy : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu, Košice, 2.7.2018. - Košice : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2018. ISBN 978-80-225-4498-6, s. 17-23. VEGA 1/0582/17.
  článok

  článok


 2. FRANKOVÁ, Dominika. Obehové hospodárstvo v podmienkach Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2018. 54 s.
  kniha

  kniha


 3. FUNDÁKOVÁ, Anna. Ekonomicko-environmentálne aspekty zhodnocovania odpadu : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2018. 48 s.
  kniha

  kniha


 4. HINĎOŠOVÁ, Jana. Environmentálne označovanie obalov : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2018. 56 s.
  kniha

  kniha


 5. MATTA, Peter. Recyklácia a zber odpadov : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2018. 51 s.
  kniha

  kniha


 6. POĽACKÝ, Dušan. Ekonomicko-environmentálne možnosti využitia odpadov na výrobu elektrickej energie : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2018. 54 s.
  kniha

  kniha


 7. SMILNICKÁ, Tamara. Ekonomicko - environmentálne aspekty využívania komunálneho odpadu na výrobu elektrickej energie : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2018. 45 s.
  kniha

  kniha


 8. CHROBÁKOVÁ, Miroslava. Ekonomické aspekty využitia obnoviteľných zdrojov energie na výrobu elektrickej energie : diplomová práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2018. 78 s.
  kniha

  kniha


 9. ROSOLOVÁ, Gabriela. Obehové hospodárstvo v podmienkach Slovenskej republiky : diplomová práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2018. 70 s.
  kniha

  kniha


 10. TKÁČOVÁ, Veronika. Ekonomická efektívnosť nakladania s komunálnym odpadom v SR : diplomová práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2018. 86 s.
  kniha

  kniha