Výsledky vyhľadávania

 1. STRIČÍK, Michal - BAČOVÁ, Monika. Application of Graduates in the Slovak Labour Market. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017). International scientific conference. New trends in process control and production management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017), 18-20 may, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2018. ISBN 978-1-138-05885-9, pp. 493-496.
  článok

  článok


 2. BAČOVÁ, Monika - STRIČÍK, Michal. Comparison of the Development of Waste Generation and Waste Management in the EU. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017). International scientific conference. New trends in process control and production management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017), 18-20 may, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2018. ISBN 978-1-138-05885-9, pp. 17-20. VEGA 1/0582/17.
  článok

  článok


 3. STRIČÍK, Michal - ČONKOVÁ, Monika. Triedenie komunálneho odpadu. In Obecné noviny : týždenník miest a obcí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Inprost, 2018. ISSN [1335-650X], 9.5.2018, s. [1] online.
  článok

  článok


 4. STRIČÍK, Michal - ČONKOVÁ, Monika. Komunálny odpad a jeho triedenie (dotazník). In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2018. ISSN 1335-7808, 2018, roč. 18, č. 5, s. 10-11.
  článok

  článok


 5. STRIČÍK, Michal - BAČOVÁ, Monika - ČONKOVÁ, Monika. Množstvový zber komunálnych odpadov. In Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania : zborník abstraktov : 6. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie : Košice (the Slovak Republic) and Uzhorod (Ukraine), May 17 - 19, 2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4496-2, s. 51.
  článok

  článok


 6. BAČOVÁ, Monika - STRIČÍK, Michal. Regionálne aspekty vývoja nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. In Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania : zborník abstraktov : 6. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie : Košice (the Slovak Republic) and Uzhorod (Ukraine), May 17 - 19, 2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4496-2, s. 12.
  článok

  článok


 7. STRIČÍK, Michal. Odpadové hospodárstvo mesta Michalovce. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2017. ISSN 1338-5224, 2017, roč. 7, č. 2, s. 87-91 online. VEGA 1/0582/17 (Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov).
  článok

  článok


 8. FRANKOVÁ, Dominika - STRIČÍK, Michal. Obehové hospodárstvo v podmienkach Slovenskej republiky. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2017. ISSN 1338-5224, špec. vydanie 2017, roč. 7, č. 3, s. 5-12 online.
  článok

  článok


 9. KRŠÁK, Branislav et al. Nakladanie s odpadom. In STEP. Workshop. Zborník príspevkov z workshopu STEP : 7. november 2017, Košice [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4465-8, s. 30-34 CD-ROM. VEGA 1/0582/17.
  článok

  článok


 10. ŠALAMON, Ivan - DRAVECKÁ, Ingrid - STRIČÍK, Michal. Problematika nakladania s komunálnym odpadom v rómskej osade. In STEP. Workshop. Zborník príspevkov z workshopu STEP : 7. november 2017, Košice [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4465-8, s. 64-66 CD-ROM. VEGA 1/0582/17.
  článok

  článok