Výsledky vyhľadávania

 1. BAČOVÁ, Monika - STRIČÍK, Michal. Comparison of the Development of Waste Generation and Waste Management in the EU. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017). International scientific conference. New trends in process control and production management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017), 18-20 may, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2018. ISBN 978-1-138-05885-9, pp. 17-20. VEGA 1/0582/17.
  článok

  článok


 2. STRIČÍK, Michal - BAČOVÁ, Monika. Application of Graduates in the Slovak Labour Market. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017). International scientific conference. New trends in process control and production management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017), 18-20 may, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2018. ISBN 978-1-138-05885-9, pp. 493-496.
  článok

  článok


 3. BAČOVÁ, Monika - STRIČÍK, Michal. Regionálne aspekty vývoja nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. In Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania : zborník abstraktov : 6. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie : Košice (the Slovak Republic) and Uzhorod (Ukraine), May 17 - 19, 2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4496-2, s. 12.
  článok

  článok


 4. STRIČÍK, Michal - BAČOVÁ, Monika - ČONKOVÁ, Monika. Množstvový zber komunálnych odpadov. In Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania : zborník abstraktov : 6. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie : Košice (the Slovak Republic) and Uzhorod (Ukraine), May 17 - 19, 2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4496-2, s. 51.
  článok

  článok


 5. STRIČÍK, Michal - ČONKOVÁ, Monika. Komunálny odpad a jeho triedenie (dotazník). In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2018. ISSN 1335-7808, 2018, roč. 18, č. 5, s. 10-11.
  článok

  článok


 6. STRIČÍK, Michal - ČONKOVÁ, Monika. Triedenie komunálneho odpadu. In Obecné noviny : týždenník miest a obcí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Inprost, 2018. ISSN [1335-650X], 9.5.2018, s. [1] online.
  článok

  článok


 7. FRANKOVÁ, Dominika - STRIČÍK, Michal. Obehové hospodárstvo v podmienkach Slovenskej republiky. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2017. ISSN 1338-5224, špec. vydanie 2017, roč. 7, č. 3, s. 5-12 online.
  článok

  článok


 8. MELLEN, Martin - SUDZINA, Marián - STRIČÍK, Michal. Potenciál využiteľnosti bioodpadu zo spracovania niektorých poľnohospodárskych produktov na kŕmenie úžitkových zvierat. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2017. ISSN 1335-7808, 2017, roč. 17, č. 1, s. 17.
  článok

  článok


 9. MELNIČÁK, Michal. Charakteristika podnikateľského prostredia vybraného reštauračného zariadenia : diplomová práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2017. 66 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 10. STRIČÍK, Michal - FRANKOVÁ, Dominika. Alternatívny výrobný odpad - obilné výpalky - k niektorým možnostiam ich využívania. In Poznatky, odporúčania, inšpirácie pre malopestovateľov, záhradkárov, správcov verejnej zelene a domácich chovateľov, spotrebiteľov rastlinných i živočíšnych produktov. medzinárodná vedecká konferencia. Poznatky, odporúčania, inšpirácie pre malopestovateľov, záhradkárov, správcov verejnej zelene a domácich chovateľov, spotrebiteľov rastlinných i živočíšnych produktov : zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 7. ročníka konferencie Tokaj 2017 s medzinárodnou účasťou, 25. augusta 2017, Trebišov [elektronický zdroj]. - Trebišov : Regionálna a rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2017. ISBN 978-80-971784-5-1, s. 44-45 CD-ROM.
  článok

  článok